X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42787
Przesłano:

Awans zawodowy - dyplomowanie. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań,
o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia:

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Spis treści:

1. Organizacja wycieczek.
2. Opieka nad wolontariatem.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższym środowisku organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa, zdrowia, instytucjami kultury.
4. Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie przedszkola i w najbliższym środowisku.
5. Stosowanie nowatorskich rozwiązań we współpracy z rodzicami.
6. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci.
7. Organizacja konkursów.
8. Organizacja uroczystości przedszkolnych.
9. Realizacja projektów edukacyjnych.
10. Doskonalenie zawodowe i wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności do poszerzenia zakresu działań przedszkola.
11. Realizacja programów poszerzających działania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze przedszkola.
12. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.

1. Organizacja wycieczek

Biorąc pod uwagę fakt, iż dziecko w wieku przedszkolnym myśli konkretnie, w oparciu o to, co widziało, słyszało, co stanowiło przedmiot jego działania, dążyłam aby poznawanie miało charakter konkretny, by przebiegało w bezpośrednim zetknięciu z przedmiotami, faktami i zjawiskami oraz w powiązaniu z działaniem. W celu umożliwienia dzieciom obserwacji otoczenia, a niekiedy działania w nim, organizowałam spacery i wycieczki, gdyż uważam, ze przez bezpośredni kontakt z otoczeniem można uzyskać najlepsze rezultaty dydaktyczno- wychowawcze.
Wycieczka w przedszkolu jest jedną z ważniejszych form organizacyjnych procesu dydaktyczno – wychowawczego. Zalicza się do najbardziej lubianych przez dzieci. Biorąc udział w wycieczce dzieci szybciej przyswajają materiał programowy, a zdobyta wiedza jest trwalsza i bogatsza. Wycieczka umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój zdolności postrzegania, kształtowania wyobrażeń i myślenia, służy utrwalaniu zdobytej wiedzy i konfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką. Dzieje się tak w myśl powiedzenia: usłyszę – zapomnę, zobaczę – zapamiętam, zrobię – zrozumiem. Wycieczki stanowią integralny składnik procesu nauczania – uczenia się.
Wycieczka ma także duże znaczenie dla mnie jako nauczyciela – wychowawcy. Dzięki niej lepiej poznaję prowadzona przez siebie grupę przedszkolną, nastroje panujące w grupie, mam okazję rozmawiać z dziećmi o ich zainteresowaniach. Obserwując moich wychowanków mogłam ich lepiej poznać i zrozumieć, a zebrane doświadczenia wykorzystywać w codziennej pracy.
Okres stażu na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od zorganizowania dzieciom wyjazdu do Silvarium - parku leśnego w Poczopku w Nadleśnictwie Krynki, który obejmował obejrzenie wystawy przyrodniczej oraz spacer po parku leśnym. Dzieci miały nie tylko możliwość wypoczynku w pięknym otoczeniu przyrodniczym, ale zdobyły wiele wiadomości dotyczących rozwoju roślin i potrzebnych do tego warunków. Poznały też nazwy drzew i krzewów. Znają zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy. Wiedzą też, jak należy zachowywać się w lesie. Rokrocznie wraz z dziećmi odwiedzam Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, gdzie uczestniczymy w warsztatach przyrodniczych oraz oglądamy wystawy owadów i roślin.
Moi wychowankowie mieli również okazję obserwować pracę: ogrodnika, listonosza, policjanta, strażaka, ekspedientki, pielęgniarki, lekarza, leśnika, bibliotekarza, kucharza, tkacza, kowala, garncarza itp. Rozwój naszego społeczeństwa zależy od pracy jego jednostek. Sumienna, odpowiedzialna i twórcza praca jest podstawą bytu społecznego. Ważne jest również wyrabianie szacunku dla przedstawicieli różnych zawodów. Dlatego też uważam, że każde dziecko powinno wzrastać z tym przeświadczeniem, ponieważ w przyszłości podejmie określoną pracę zawodową, która będzie służyła jemu i innym ludziom. Poznawanie zawodów było jednym z celów programu z doradztwa zawodowego, który opracowałam i wdrożyłam wspólnie z koleżanką. Taka aktywna postawa nauczyciela- wychowawcy przygotowuje dzieci do dorosłego życia.
W roku 2017 zorganizowałam wycieczkę "Szlakiem ginących zawodów" do Czarnej Wsi Kościelnej, na której dzieci poznawały podstawowe elementy sztuki dawnego kowalstwa, sposobu wykonywania naczyń glinianych i łyżek drewnianych oraz tkanin dwuosnowych. Kontakt z nowym, nieznanym środowiskiem wzbudzał u dzieci ciekawość, chęć stawiania pytań i wyrażania własnych opinii lub sądów). Taka sytuacja, jak wiemy, ma duży wpływ na rozwój mowy oraz wyrabia właściwy stosunek do otoczenia, do odczuwania jego piękna, uczuciowego związania z najbliższym środowiskiem i krajem ojczystym.
W swojej pracy, na co dzień, organizuje wiele wycieczek na terenie naszego miasta Supraśla. Często byłam wraz z dziećmi gościem w Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie mogliśmy nie tylko oglądać wystawy prac uczniów tejże Szkoły, ale zwiedzaliśmy też pracownie różnych kierunków artystycznych Liceum. Odwiedziliśmy również Centrum Kultury i Rekreacji przy okazji obejrzenia prac dzieci uczestniczących w tamtejszych kołach zainteresowań. W Domu Ludowym gościliśmy niejednokrotnie korzystając z atrakcji (kino, zabawa, karnawałowa, przedstawienie "Pinokio") przygotowanych przez pracowników CKiR. Zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Zwiedziliśmy Muzeum Druku i Papiernictwa oraz Muzeum Ikon. Zwiedziliśmy również Posterunek Policji oraz Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie dzieci miały okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodzie policjanta i strażaka. Korzystaliśmy też z uprzejmości dwóch restauracji "Łukaszówka" i "Bohema", gdzie poznawaliśmy pracę kucharza i uczyliśmy kulturalnego zachowywania się przy stole. Uczestniczyliśmy też w warsztatach "Super Pirata" w Borowinowym Zdroju, gdzie dzieci integrowały się poprzez udział we wspólnej zabawie.
Spotkania z kulturą i sztuką mają wymiar nieoceniony- to one kształtują charakter dziecka i rozwijają w nim wrażliwość. Dlatego też wspólnie z dziećmi brałam udział w audycjach i warsztatach muzycznych organizowanych przez Operę i Filharmonię Podlaską. W 2017 roku zorganizowałam wyjazdy na warsztaty pt. "Drzwi do świata muzyki" połączone ze zwiedzaniem budynku oraz na przedstawienie "Kot w butach".
Dzieci wraz ze mną miały również niejednokrotnie okazję do oglądania przedstawień teatralnych prezentowanych w przedszkolu przez aktorów Teatru CoNieCo oraz Pod Orzełkiem. Ogromna radość sprawił zorganizowany przeze mnie wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl pt. "Palko" (2016 rok) połączony ze zwiedzaniem kulis teatru oraz "Och, jak cudowna jest Panama!" (2019 rok).
W 2016 roku wraz z dziećmi odwiedziłam Wioskę Św. Mikołaja w Majątku Howieny w Pomigaczach, gdzie mieliśmy możliwość podejrzenia domu i pracy Św. Mikołaja oraz zwiedziliśmy tamtejsze mini- zoo.
Byłam z dziećmi w "Krainie Krasnoludków" w Dobrzyniewie Dużym w 2018 roku. Mogłam wraz z dziećmi przepłynąć się tratwą, przejechać bryczka powożoną przez konia, a także obejrzeć bajkę o "Siedmiu Krasnoludkach".

Uzyskane efekty:
Dla dziecka:
• wzbogacenie wiedzy i doświadczeń
• wdrożenie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
• wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek
• kształtowanie u dzieci kompetencji kluczowych-społecznych, obywatelskich
• integracja
• uwrażliwienie na piękno naszego otoczenia
Dla nauczyciela:
• integracja grupy przedszkolnej
• pełniejsze poznanie grupy przedszkolnej i jej struktury
Dla placówki:
• promocja przedszkola
• poszerzenie oferty edukacyjnej

2. Opieka nad wolontariatem

Życie z misją być dla innych to wartość, która mi od zawsze przyświeca w życiu prywatnym i zawodowym. Zadania realizowane w tym celu w pracy z dziećmi nie są łatwe. Opoką jest kształtowanie właściwych postaw, już od najmłodszych lat. Im młodsze dzieci, tym wyzwanie okazuje się większym. Stwierdzam jednak z satysfakcją, że jest to możliwe. Wszędzie spotkamy osoby potrzebujące wsparcia, pomocy i uwagi. Sądzę, że określone działania wychowawcze i opiekuńcze podejmowane w pracy z dziećmi i młodzieżą wymiernie wspierają kształtowanie pożądanych postaw.
Nasza placówka od lat współpracuje ze Sportową Szkołą Podstawową w Supraślu- jej uczniowie, absolwenci przedszkola, przychodzili w każdej chwili wolnej od zajęć dydaktycznych do przedszkola, aby towarzyszyć dzieciom w ich aktywnościach. Długie rozmowy, zabawy na dywanie, w kącikach czy indywidualna praca przy stoliku sprawiały wszystkim ogromną radość. Moja pomoc polegała na planowaniu pobytu uczniów z dziećmi, dawaniu wskazówek i pomysłów do pracy z młodszymi kolegami i koleżankami.

Uzyskane efekty:

Dla dzieci:
• rozwijanie empatii u dzieci
• kształtowanie postawy zaangażowania
• uwrażliwienie na potrzeby innych
Dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności i wiedzy
• nawiązanie współpracy z innymi instytucjami
• poznanie ciekawych osób działających na rzecz innych
• satysfakcja z pomocy innym
Dla przedszkola:
• poszerzenie oferty działań przedszkola
• rozwijanie empatii wśród wychowanków
• promocja przedszkola.

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższym środowisku organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa (straż pożarna, policja), zdrowia (sanepid, przychodnie zdrowia, fundacje, organizacje pozarządowe), instytucjami kultury (biblioteki, ośrodki kultury)

Wszystkie opisane działania, które podejmuję we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, mają bezsprzecznie na względzie dobro dzieci, właściwe wychowanie i ich rozwój intelektualny. Jestem nauczycielem otwartym, więc staram się samodzielnie poszukiwać różnorodnych możliwości współpracy oraz podejmować każdą propozycje współdziałania nie ograniczając się do mojego przedszkola i miasta.
Podejmowane przeze mnie działania na rzecz oświaty obejmują współpracę z następującymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa, zdrowia i instytucjami kultury:
1. Urzędem Miasta i Gminy Supraśl
Dzięki nawiązanej współpracy rokrocznie uczestniczę z dziećmi w nieodpłatnych warsztatach i spotkaniach o tematyce ekologicznej. W ramach tej współpracy uczestniczymy również w zorganizowanych akcjach: Sprzątania Świata i Dniach Ziemi oraz realizujemy program "Czyste powietrze wokół nas".
2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Supraślu
Dzięki współpracy z MOPS rodzice uzyskali środki na pokrycie kosztów żywienia dziecka w przedszkolu.
3. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
Współpraca polegała na uczestnictwie w różnych formach między innymi: konkursach, festynach i festiwalach, przeglądach kół teatralnych.
4. Ochotniczą Strażą Pożarną w Supraślu
Systematycznie uczestniczę z dziećmi w ćwiczeniach przeciwpożarowych, dzięki czemu dzieci uczą się właściwej postawy i reakcji w sytuacji zagrożenia i zasad bezpiecznej ewakuacji.
5. Nadleśnictwem Supraśl
Często gościłam wraz z dziećmi pracowników Nadleśnictwa Supraśl i Żednia uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez leśników- pogadankach, prelekcjach, warsztatach, zabawach ekologicznych. Dzięki tej współpracy wzrosła świadomość ekologiczna najmłodszych, zmienił się ich stosunek do otaczającego środowiska, co z pewnością w dorosłym życiu zaowocuje postawą proekologiczną.
6. Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu
Wystawy i zajęcia organizowane na terenie Parku, w których uczestniczyłam wraz z dziećmi, podniosły zasób wiedzy wychowanków o otaczającej przyrodzie. Taka edukacja jest ogromnie ważna, tym bardziej że mieszkamy w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
7. Sportową Szkołą Podstawową w Supraślu
Aby ułatwić dzieciom adaptację do Szkoły, brałam udział wraz z dziećmi 5- i 6- letnimi w zajęciach lekcyjnych w nauczaniu zintegrowanym. Utrzymuję również stały kontakt z nauczycielkami, by śledzić losy moich absolwentów. Młodzież szkolna aktywnie działa w wolontariacie pomagając w organizowaniu różnych działań w przedszkolu.
8. Biblioteką Miejską w Supraślu
Juz od najmłodszej wiekowo grupy starałam się zainteresować dzieci książką. Odwiedzaliśmy co tydzień Bibliotekę, żeby móc posłuchać literatury czytanej przez bibliotekarki i zapoznać ze specyfiką pracy bibliotekarza. Zachęcałam też do korzystania z zasobów Biblioteki zakładając dzieciom za zgodą rodziców karty biblioteczne.
9. Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu
Przedszkolaki co roku zwiedzają szkolną galerię prac plastycznych, poznają wyposażenie warsztatu malarskiego, pracowni grafiki i rzeźby. Uczennice Liceum prowadziły warsztaty malarskie w stadninie koni dla prowadzonej przeze mnie grupy dzieci 6- letnich.
10. Posterunkiem Policji w Supraślu
Rokrocznie gościem w naszym przedszkolu stał sie policjant, który ciekawie opowiada o swojej pracy, uczy bezpiecznego zachowania się na drodze, w okresie wakacji, spotkania z psem czy obcą osobą oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia.
11. Przychodnią w Supraślu i gabinetem stomatologicznym
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedszkola w zakresie poszerzenia zakresu jego działań podjęłam współpracę z dwoma ośrodkami zdrowia w Supraślu oraz gabinetem stomatologicznym. Pierwsze pozytywne efekty tej współpracy zauważalne były już po miesiącu, a oto niektóre z nich:
• wczesne rozpoznawanie wad postawy i ich korygowanie poprzez rehabilitacje ruchową i gimnastykę korekcyjna na terenie przedszkola,
• uzyskanie pomocy medycznej w nagłych przypadkach,
• przezwyciężanie strachu przed wizytą u lekarza rodzinnego oraz w gabinecie stomatologicznym,
• poznanie specyfiki pracy lekarza i pielegniarki,
• nauka prawidłowego mycia zębów oraz wyrobienie nawyku systematycznej kontroli zębów w gabinecie stomatologicznym.

12. Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Białymstoku.
Rodzicom dzieci z trudnościami sugerowałam konsultację w poradni w celu oceny dojrzałości szkolnej, lateralizacji czy też rozpoznania przyczyn trudności w nauce czy niewłaściwym zachowaniu. Korzystając z oferty poradni brałam udział w warsztatach dla rodziców i nauczycieli dotyczących rozwoju umiejętności wychowawczych podczas programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Uczestniczyłam również w szkoleniu pt. "Wychowanie do wartości" oraz "Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu- sposoby wspomagania".

13. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Moja współpraca polega na stałym kontakcie podczas ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz współpracy z konsultantem do spraw promocji zdrowia panią Jadwigą Czyżewską oraz edukacji przedszkolnej- panią Małgorzatą Dunaj- Baczewską.

14. Parafie w Supraślu
W okresie stażu współpracowałam z supraślskimi parafiami poprzez:
• zorganizowałam wyjście do Monastyru
• współorganizowałam wystawę w kościele pw. Św. Trójcy "Jan Paweł II- poznaj mnie bliżej"
• udział w uroczystościach przedszkolnych związanych z osobą Patrona przedszkola
• zabawy na placu parafialnym przy kościele pw. NMP Królowej Polski
15. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku- 112
W roku szkolnym 2017/2018, w odpowiedzi na moje zaproszenie, odwiedzili nasze przedszkole dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przedszkolaki dowiedziały się, jak powinna przebiegać rozmowa z dyspozytorami, jak reagować w sytuacjach zagrażających życiu, a także uczyły się wykonywać masaż serca oraz ćwiczyły ułożenie ciała w pozycji bocznej ustalonej.

Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• poznanie zasad funkcjonowania instytucji działających w najbliższym środowisku i ich zadań
• orientacja pro zawodowa dzieci
• wdrażanie do aktywności społecznej
• wdrażanie do aktywnego korzystania z kultury
• rozwijanie postaw proekologicznych
• poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody
• umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa
• znajomość numerów alarmowych
• budzenie zaufania do policji, straży pożarnej
• kształtowanie postaw prozdrowotnych
• przezwyciężanie strachu wobec lekarzy
• atrakcyjny sposób zdobywania nowych wiadomości
• uatrakcyjnienie pobytu w przedszkolu
• bezpośrednie obcowanie z przyrodą
Dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy z instytucjami
• poszerzenie form i metod pracy
• podniesienie efektywności pracy
• poszerzenie własnej wiedzy poprzez kontakt ze specjalistami
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
Dla przedszkola:
• promocja przedszkola w najbliższym środowisku
• pozyskanie partnerów w realizacji podstawy programowej
• pozyskanie sponsorów.

4. Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie przedszkola i w najbliższym środowisku.

Udział w tego rodzaju działaniach ma wymiar szerszy, niż tylko odpowiednią prezentację zagadnienia i właściwe jego omówienie. Przede wszystkim promuje on społeczny charakter naszej aktywności podporządkowanej całemu społeczeństwu, wskazuje właściwe postawy i priorytety, które w przyszłym życiu okazać się mogą niepodważalne i niezastąpione. Już od najmłodszych lat przebywamy w grupie społecznej i narażeni jesteśmy na jej bezpośredni wpływ, dlatego ważne jest, aby uczyć dzieci szerszego patrzenia na świat, niż tylko skupiania się na własnych potrzebach tu i teraz. Zdrowy styl życia, otwarte i szczere serce, właściwe proporcje między tym, co duchowe i materialne, również wysoki poziom wiedzy i umiejętności naszych wychowanków jest priorytetem współczesnych przedszkoli i szkół, a także moim, jako wychowawcy. Dlatego też, zawsze bardzo chętnie włączam się do wszelkiego rodzaju akcji społecznych organizowanych na terenie naszego przedszkola, miasta, kraju, gdyż wiem, jak ważne są one w kontekście rozwoju każdego człowieka.
W okresie stażu brałam udział w akcjach:
• Góra Grosza - celem zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym celem akcji jest pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
• Szlachetna Paczka - ogólnopolski projekt społeczny stowarzyszenia Wiosna. Celem jest pomoc materialna i mentalna rodzinom oraz osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Brałam w niej aktywny udział jako wolontariusz z ramienia Stowarzyszenia Wiosna, ale jako też jeden ze sponsorów, kiedy wspólnie z innymi pracownikami przedszkola obdarowywaliśmy wybraną rodzinę.
• Siepomaga.pl - zbiórka plastikowych nakrętek na turnus rehabilitacyjny dla Poli.
• Pola Nadziei - ogólnopolska kampania na rzecz osób nieuleczalnie chorych. Jej celem jest pozyskanie funduszy na działalność Ośrodka Hospicjum Domowe oraz edukacje i los osób nieuleczalnie chorych. Nasze przedszkole, już kolejny raz, włączyło się w akcję "Pola Nadziei”. Pieniądze zostały przekazane dla Ośrodka Hospicjum Domowe, a w zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili, które są symbolem nadziei. Żonkile wspólnie z dziećmi posadziłam w skrzynkach przed naszym przedszkolu, tworząc własne „Pole Nadziei", które będzie nam wszystkim przypominać, że blisko nas są ludzie potrzebujący pomocy.
• MotoMikołaje - wspólnie z przedszkolakami wykonałam prace plastyczne przeznaczone na licytację, z której dochód został przeznaczony na pomoc podopiecznym z domów dziecka.
• Kilometry Dobra - akcja mająca na celu wykończenie i wyposażenie pomieszczeń Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży „Metanoia” w Czarnej Białostockiej. Razem z dziećmi przyklejałam do taśmy przyniesione przez nie "złotówki", które zostały przekazane organizatorowi akcji.
• "Łańcuch dobra"- przeznaczona dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Stowarzyszenia ProSalute. Dotyczył bicia rekordu długości łańcucha choinkowego wykonanego z papieru. W akcję włączyło się całe nasze przedszkole. Zaangażowałam do niej również rodziców prowadzonej w tym czasie przez siebie grupy, którzy wykonali wspólnie ze swoimi dziećmi łańcuch podczas warsztatów bożonarodzeniowych.

Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• uwrażliwienie na krzywdę innych ludzi
• budzenie empatii
• wdrażanie do aktywności społecznej
• zapoznanie z różnymi formami pomocy innym
• wdrażanie do podejmowania działań na rzecz innych
• promowanie postaw prospołecznych
• integrowanie grupy przedszkolnej poprzez udział we wspólnych działaniach
Dla nauczyciela:
• satysfakcja z udziału w akcjach charytatywnych pomocy ludziom w potrzebie
• podnoszenie efektywności oddziaływań wychowawczych
• zdobycie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się pomocą
Dla przedszkola:
• promocja przedszkola w środowisku
• budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

5. Stosowanie nowatorskich rozwiązań we współpracy z rodzicami

Tym, co moim zdaniem, wyróżnia nasze przedszkole jest domowa atmosfera, która tu panuje. Pragniemy, by każda godzina spędzona w przedszkolu była przyjemna i dostarczała dziecku wielu wrażeń. Indywidualnie traktujemy każde dziecko. Otaczamy go troską i akceptacją. Zauważamy wszystkie osiągnięcia dzieci, nie tylko edukacyjne. Wśród całej społeczności przedszkola panują dobre relacje, oparte na zaufaniu. Bardzo ważna, dla nas jako nauczycieli, jest owocna współpraca z rodzicami.

1. Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich. Nauczycielki naszego przedszkola opracowały Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich, dzięki któremu rodzice przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poznają atmosferę przedszkola. Uczestnicząc w cyklu spotkań adaptacyjnych mają możliwość dokonania analizy i oceny działań wychowawczych. Mają możliwość obserwacji zajęć, rozmowy z dyrektorem, nauczycielkami i innymi pracownikami w celu zapoznania się z nimi, a przede wszystkim możliwością podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, oczekiwaniami, a także zaproponowania ich zdaniem pożądanych zmian. W czasie spotkań adaptacyjnych prowadzone są zajęcia dla dzieci w obecności rodziców.

2. Zebrania informacyjno – organizacyjne w naszym przedszkolu organizowane są na początku roku szkolnego, w celu wypracowania wspólnych priorytetów na dany rok.

3. Nasi rodzice i inni członkowie rodzin wspierają nas we wspólnych działaniach na rzecz placówki: włączają się w organizację konkursów, spotkań, uroczystości, pikników rodzinnych, bali karnawałowych, przygotowują dzieci do różnych konkursów, dzielą się z dziećmi swoimi talentami (kulinarne, taneczne, sportowe) i opowiadają o swoich zawodach.

4. Akcja „ 1% dla przedszkola”. Rodzice, przekazując nam 1% odpisu od podatku, sponsorują nasze przedszkole.

5. Przekazywanie informacji dla rodziców. Wszystkie działania podejmujemy wspólnie z rodzicami. Są informowaniu o każdym naszym działaniu, o rozwoju dziecka, o zauważonych przez nas uzdolnieniach, problemach czy potrzebach. Informacje prowadzimy na wiele różnych sposobów (ustne, pisemne, elektroniczne, w formie kwartalnika).
6. Warsztaty dla rodziców. Uważam, że jest to najlepsza forma współpracy z rodzicami, ponieważ zapewnia nawiązanie bliższego kontaktu i wzajemne poznanie. Wspólnie z koleżanką organizowałyśmy szereg spotkań warsztatowych dla rodziców w okolicach świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Jednak naszym największym sukcesem jest organizacja warsztatów z zastosowania metody Integracji Sensorycznej. Odbyły sie one dwukrotnie w roku szkolnym 2018/2019.
Warsztat I: Terapia ręki
Cele:
• Zapoznanie rodziców z innowacją pedagogiczno – terapeutyczną „Stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Integracji Sensorycznej”

Przebieg warsztatów:
1. Powitanie uczestników warsztatów
2. Prezentacja multimedialna Simon Sinek ”Nowa Generacja”
3. Geneza powstania i założenia metody Integracji Sensorycznej
4. Zapoznanie rodziców z literaturą dotyczącą tematyki SI:
• Jean Ayres „Dziecko a integracja sensoryczna”;
• Angie Voss „Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka”;
• Violet F. Maas „Uczenie się przez zmysły”;
• Maria Borkowska, Izabela Gelleta „Wady postawy i stóp u dzieci...”;
• Brazelton, Joshua D Sparrow „Rozwój dziecka 0-3”;
• Bonnie Ardwine „ Rozpoczynanie Integracji Sensorycznej u dziecka”;
• John Nolte „Mózg człowieka”;
• Jackie Silberg „Gry i zabawy z maluchami”,
• Wanda Szumanówna „Zabawy z najmłodzymi dziećmi”;
• Anna M. Florek „Zabawy bez zabawek”,
5. Co powinien umieć 3 – latek – zapoznanie rodziców z rozwojem ruchowym dziecka:
• Samodzielnie zeskakuje z ostatniego schodka;
• Wspina się na sznurkowe drabinki;
• Stoi na jednej nodze przez kilka sekund;
• Próby skakania na jednej nodze;
• Jeździ na trójkołowym rowerku;
• Ubiera się i rozbiera samodzielnie, odpina pojedyncze guziki;
• Umie samodzielnie jeść i myć ręce;
• Chodzi po krawężniku
6. Test dla rodziców – rysowanie po śladzie patrząc w lustro.
7. Stymulowanie układu dotykowego metodą integracji sensorycznej – terapia ręki.
 Pokaz masażu dłoni metoda integracji sensorycznej
 Zabawy paluszkowe :
 „Sroczka...”:
Tu, tu sroczka kaszkę warzyła,
Dzieci swoje karmiła:
Pierwszemu dała na miseczce(łapiemy mały paluszek dziecka)
Drugiemu dała na łyżeczce (łapiemy drugi paluszek dziecka)
Trzeciemu dała w garnuszku (łapiemy trzeci paluszek dziecka)
Czwartemu dała w dzbanuszku (łapiemy czwarty paluszek dziecka)
A piątemu nic nie dała (chwytamy kciuk dziecka)
I frrrrrr... do lasu poleciała (nagle odlatuje sroczka)
 „Idzie rak, nieborak (palcami udajemy, że idziemy po ciele dziecka),
Jak uszczypnie będzie znak!" (na słowo znak łaskoczemy malucha”,
 „Wyliczanka z członkami rodziny:
ten pierwszy to dziadziuś,
A przy nim babunia,
Największy to tatuś,
A przy nim mamunia.
A to ja dziecinka mała,
I oto moja rodzinka cała".
8. Warsztaty praktyczne z rodzicami
 Dotykanie dłoni i przedramienia materiałami o różnej strukturze,
 Wkładanie rąk i nóg do suchego basenu wypełnionego piłeczkami,
 Szukanie ukrytych drobnych przedmiotów w pojemnikach wypełnionych kasztanami, woreczkami, piłeczkami, grochem, ryżem, kaszą manną,
 Wyklejanie z plasteliny leżącej ósemki,
 Dotykanie poszczególnymi palcami materiałów o różnej strukturze,
 Stymulacja termiczna na przemian ciepłych i zimnych kompresów żelowych,
 Smarowanie dłoni pianką do golenia lub kremem do rąk,
 Kreślenie na plecach siedzącego dziecka (plecy wygięte w koci grzbiet) znaków figur geometrycznych – dziecko wskazuje odpowiedź mając wzory znaków przed sobą,
 Rodzic dotyka swoim palcem wierzchu dłoni dziecka, które odgaduje miejsce dotyku bez kontroli wzroku i próbuje odtworzyć wzór na swojej dłoni,
 Rozpoznawanie rodzaju faktury bez użycia wzroku. Rodzic dotyka dłoni dziecka materiałem o różnej strukturze a dziecko odgaduje jaki to materiał,
 Robienie kul z materiałów o różnej fakturze (gazeta, folia aluminiowa, papier śniadaniowy i rzucanie nimi do celu,
 Rysowanie na tackach wypełnionych materiałami o różnej strukturze (kasza manna, ryż, piasek sensoryczny),
 Rysowanie kredą na tabliczce następnie ścieranie rysunku dłonią, palcami, łokciem, przedramieniem, materiałami o różnej fakturze(aksamit, futerko, bawełna, gąbka, sztruks,
 Malowanie farbami przy użyciu farby i taśmy malarskiej
9. Ćwiczenia ruchowe na wzmocnienie łuków dłoni:
• Taczki,
• Szczudła,
• Toczenie na piłce,
• Odbijanie balonu,
• Zabawy wibrującymi zabawkami.

Warsztat II : Rozwijanie orientacji przestrzennej, schematu ciała i lateralizacji

Cel:
• poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez zmysły dziecka (układ przedsionkowy – odpowiadający za równowagę i rejestracje ruchu ciała oraz zmysł propriocepcji – czucia własnego ciała, a także zmysły dotyku, wzroku, słuchu)

Przebieg warsztatów:
1. „Poszukiwanie bursztynów” – przechodzenie po wspólnie ułożonym torze przeszkód, zbieranie z podłogi rozrzuconych elementów i wrzucanie ich z określonej odległości do pojemnika na hasło terapeuty: prawa bądź lewą ręką. Przechodzenie po torze może się odbywać przodem lub bokiem.
2. „Kosmiczna podróż” – wykonywanie sekwencji przeskoków przez linę i woreczki. Polecenie: złącz stopy, przeskocz przez woreczek przodem, a przez linę – bokiem
3. Pozycja wyprostna w leżeniu na brzuchu na desce rotacyjnej – dziecko łapie woreczki i po wykonaniu obrotu, na hasło: prawa/ lewa celuje woreczkiem do tarczy
4. Obroty w beczce z jednoczesnym przenoszeniem ringo z pachołka na pachołek
5. „Skrzynka – zgadula” – rozpoznawanie elementów po dotyku
6. Wyszukiwanie z pojemnika wypełnionego fasolą drobnych przedmiotów. Ćwiczenie można wykonywać raz prawą, raz lewą ręką.
7. Wodzenie wzrokiem za światłem latarki, a następnie odwzorowywanie figur na materacu z pianką sensoryczną. Terapeuta kreśli latarka na ścianie określone kształty, a dziecko uważnie śledzi ruch i odgaduje, jaka to figura i samodzielnie kreśli ją na materacu lub innej płaskiej powierzchni, np. szybie, drzwiach
8. Rysowanie wzorów figur na plecach, odwzorowywanie ich w piaskownicy
9. „Spacer po moście” – przechodzenie po ruchomej platformie, raz z oczami otwartymi, raz z zamkniętymi
10. „Mecz” – celowanie wirtualnej piłki do bramki. Zadanie z wykorzystaniem Magicznego dywanu.

Uzyskane efekty;
Dla nauczyciela:
• rozwijanie własnych umiejętności i warsztatu pracy
• zdobywanie nowych doświadczeń
• integracja z rodzicami
• wykorzystanie, rozwijanie i prezentacja własnych zainteresowań i predyspozycji
Dla przedszkola:
• integracja rodziców
• zaangażowanie rodziców do współpracy
• poszerzenie oferty przedszkola
• promocja przedszkola.

6. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci.

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może"

Janusz Korczak

Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem przedszkola, czyli nauczycieli i specjalistów. Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Czynne uczestnictwo w kołach zainteresowań sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu uzdolnień.
W trakcie swojej pracy prowadziłam koło plastyczne.
Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną. Na podstawie kilkuletniej pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym zaobserwowałam duże zainteresowanie tego typu zajęciami. Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków, w celu urozmaicenia dzieciom wolnego czasu oraz rozwijania ich zainteresowań plastycznych, opracowałam program koła plastycznego „Kolorowy świat”. Był on realizowany w wymiarze 1 godziny dydaktycznej dwa raz w tygodniu, w formie dodatkowych zajęć. Adresatami byli moi podopieczni. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć dydaktycznych. Panująca przyjazna atmosfera na zajęciach sprzyjała twórczej pracy, powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia.

Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• rozwijanie zainteresowań i zdolności
• zdobywanie nowych doświadczeń
• podnoszenie własnej samooceny
• zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju
• zdobywanie wiedzy na temat swoich mocnych stron
• poznanie nowych technik plastycznych
Dla nauczyciela:
• wykorzystanie własnych zdolności i zainteresowań
• poszerzanie warsztatu pracy
• rozwijanie kreatywności
• uzyskiwanie wysokich efektów w swojej pracy
Dla przedszkola:
• poszerzenie oferty edukacyjnej
• promocja poprzez osiągnięcia wychowanków
• podniesienie efektywności i jakości pracy.

8. Organizacja konkursów.

W ogólnych założeniach praca z dziećmi ma na celu rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Znakomicie czynią to koła zainteresowań, praca oparta na Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, ale również udział w konkursach. Mając tego świadomość, że organizowałam i współorganizowałam również konkursy. Głównie były one związane z opracowanym i wdrażanym przeze mnie Programem Edukacji Zdrowotnej "Każdy przedszkolak dba o zdrowie".
"Warzywno-owocowe zwierzaki-cudaki" to tytuł konkursu współorganizowanego przeze mnie w roku szkolnym 2018/2019. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gatunkach roślin i zwierząt, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą, aktywizacja rodziców i dzieci, inspirowanie aktywności twórczej u dzieci i rodziców, zachęta do spożywania warzyw i owoców.
W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałam konkurs na "Najpiękniejszą bajkę lub baśń mojego dzieciństwa". Celem było propagowanie czytelnictwa, rozbudzenie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej. Związany był z obchodami dnia książki i praw autorskich. W jury zasiadł pan Tomasz Szwed- pisarz, piosenkarz, terapeuta, z którym zorganizowałam spotkanie autorskie w naszym przedszkolu.
Jako koordynator czuwałam nad sprawną organizacją całego przedsięwzięcia, opracowałam wraz z współprowadzącą konkurs koleżanką regulamin, który rozpowszechniłam na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych- przedszkola i Facebook. Zasięgałam informacji wśród wychowawców o ilości przynoszonych przez dzieci prac konkursowych. Motywowałam dzieci do udziału w konkursie, a rodziców zachęcałam do wzięcia udziału. Zebrałam jury konkursowe, spisałam protokół. Wydrukowałam dyplomy oraz zdobyłam nagrody książkowe dla uczestników konkursu.

Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• prezentacja swoich umiejętności, zdolności
• rozwijanie kreatywności i pomysłowości
• pogłębianie wiedzy z danej dziedziny
Dla nauczyciela:
• zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w szczególności organizacyjnych
• promocja działań
• wykorzystanie umiejętności
• prezentacja efektów edukacyjnych
Efekty dla przedszkola:
• poszerzenie oferty przedszkola
• promocja w środowisku
• prezentacja efektów pracy.

7. Organizacja uroczystości przedszkolnych.

"Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliskim - to najlepsze, co można uczynić na tym świecie."
Peter Rosegger

Oprócz omówionych dotychczas form pracy, które mają miejsce w moim przedszkolu i pozwalają mi realizować zadania i treści podane w programie, bardzo istotną rolę spełniają uroczystości przedszkolne. Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość.
Cel każdej przedszkolnej uroczystości zostaje osiągnięty, jeśli dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom zostawi ona ślad w ich pamięci.
Organizowane przez mnie uroczystości w moim przedszkolu mają charakter:
• uroczystości wewnętrznych, w których biorą udział tylko dzieci i pracownicy przedszkola lub tylko dzieci z jednej grupy;
• uroczystości z udziałem różnych osób z zewnątrz: rodziców, przedstawicieli władz, mieszkańców miasta, dzieci ze szkoły;
Przedszkolne święta z udziałem dzieci i personelu przedszkola to:
• Dzień Edukacji Narodowej
• Jasełka
• Pierwszy dzień Wiosny
• Dzień Patrona
Uroczystości z udziałem rodziców lub najbliższych członków rodziny:
• Dzień Rodziny
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Zakończenie Roku Szkolnego
• Festyn Rodzinny
• Święto Pieczonego Ziemniaka (Pasowanie na Przedszkolaka)
Uroczystości oddzielne w grupach - to przyjęcia najbardziej dziecięce. Ich głównym celem jest sprawianie dzieciom przyjemności, dostarczanie im radosnych przeżyć i okazji do wesołej zabawy. Uroczystości takie odbywają się co roku. Są to:
• Mikołajki
• urodziny dzieci
Uroczystości z zaproszonymi gośćmi - ukazanie pracy ludzi, których codzienny trud daje korzyści społeczeństwu. Należy wymienić tu spotkania z policjantem, lekarzem, pielęgniarką, leśnikiem, strażakiem, funkcjonariuszem straży granicznej itp.
Uroczystości, które organizuję są zawsze organizowane dla dzieci i z myślą o dzieciach. Na całość walorów uroczystości składa się uczucie zadowolenia, gdy coś się udało i podobało, gdy dzieci spotykają się z uznaniem ze strony otoczenia, a także uczucie radości, które odczuwają wtedy, gdy swoją działalnością sprawiają przyjemność innym. Spotkania te wywierają także duży wpływ na rodziców- przyczyniają się do lepszego rozumienia własnego dziecka, jego przeżyć, zainteresowań i możliwości. Są też okazją do poznania i zintegrowania się z najbliższym środowiskiem, dają możliwość promocji placówki.

Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• prezentacja własnych umiejętności
• uatrakcyjnienie pobytu w przedszkolu
• integracja społeczności przedszkolnej
• pokonywanie tremy
Dla nauczyciela:
• promocja swojej pracy
• zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń
• integracja z innymi nauczycielami
• prezentacja efektów swojej pracy
Dla przedszkola:
• poszerzenie oferty przedszkola
• podniesienie efektywności pracy
• integracja dzieci i pracowników
• promocja przedszkola.

9. Realizacja projektów edukacyjnych

W ostatnim czasie bardzo popularną metodą stała się metodą projektów. Pracowałam nią z dziećmi w roku szkolnym 2017/2018 podczas realizacji projektu edukacyjnego "Nowe Pokolenie". Z inicjatywą wyszła Firma Kurierska DPD z Białegostoku. Dzieci poznały pracę kuriera. Na zajęciach edukacyjnych miały możliwość wysłania i odebrania przesyłki (zaadresowania przesyłki, zapłacenia przez terminal). Obejrzały miniaturki samochodów dostawczych firmy DPD oraz wykonały własny projekt samochodu DPD.
Zauważyłam, iż ta metoda nie tylko wyzwala w dzieciach odpowiedzialność i aktywność, ale praca nią sprawia im wiele radości. Dzieci samodzielnie planują pracę nad projektem, dzielą się zadaniami wewnątrz grupy. Pilnują terminowości wykonywania zadań. W razie problemów korzystają z mojej pomocy. Wyszukują, gromadzą informacje oraz doskonalą umiejętność ich selekcjonowania. Wykazują się kreatywnością. Wspólnie pracują nad sukcesem całej grupy. Praca metoda projektów kształtuje umiejętności, które nie tylko pozwalają na efektywne zdobywanie wiedzy w dalszym procesie edukacyjnym, ale także przygotowują dzieci do życia we współczesnym świecie.
Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• poszerzenie wiadomości z zakresu działania firmy przesyłkowej
• zdobycie nowych umiejętności
• praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi
• poznanie nowych metod i form pracy
• zapoznanie z nowym dla dzieci zawodem
Dla nauczyciela:
• zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności
• podniesienie efektywności pracy
• zdobycie nowych możliwości realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego
• poszerzenie form i metod pracy

Dla przedszkola:
• poszerzenie oferty edukacyjnej
• podniesienie jakości pracy
• promocja w środowisku.

10. Doskonalenie zawodowe i wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności
do poszerzenia zakresu działań przedszkola

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Moim celem jest stały rozwój doskonalący moje pedagogiczne umiejętności, ponieważ jestem nauczycielem otwartym na wszelkie nowości, które pozwalają mi nabyć nowe umiejętności i doskonalić warsztat pracy. W miarę możliwości starałam się korzystać z różnych form doskonalenia, co dawało mi satysfakcję zawodową oraz podnosiło jakość mojej pracy. Przez okres trwania stażu kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dzieci uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu autyzmu - potrzeba wynikała z obecności w mojej grupie chłopca z Zespołem Aspergera. Chciałam poznać metody i formy pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu.
Uczestniczyłam w szeregu szkoleń. Oto niektóre z nich:
• Jakie prawa mają dzieci?- W trakcie szkolenia poznałam prawa dziecka raz dokumenty prawa krajowego i międzynarodowego zawierające katalogi tych praw.
• Motywować do nauki i działania od najmłodszych lat- dowiedziałam się, jakie są rodzaje motywacji, jakie są typowe motywy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czym są emocje oraz wzmocnienia (kary i nagrody) jako źródło emocji i motywów działania.
• Twórcze rozwiązywanie problemów- celem szkolenia było zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania. Ćwiczyłam dostrzeganie symptomów rodzącego się konfliktu, konfliktowych sytuacji, aby móc im w porę zapobiegać, źródła konfliktów, rozwój konfliktu, (co pomoże odpowiednio reagować, w zależności od stopnia jego rozwoju), sposoby rozwiązywania konfliktów, reguły negocjacji nastawionych na współpracę.
• Jaki znak twój? - rozwijanie kompetencji historycznych i obywatelskich u małych dzieci- celem warsztatów było rozwijanie kompetencji historycznych i obywatelskich u małych dzieci. Dowiedziałam się, co to jest; heraldyka, jaka jest geneza herbów, jakie są elementy składowe herbu i co oznaczają. Niezbędnym elementem zajęć było wskazanie odniesienia do realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz wymiana doświadczeń.
• Teoria inteligencji H. Gardnera- indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- utrwaliłam czym jest wyrównywanie szans edukacyjnych, w jaki sposób można rozwijać zainteresowania, predyspozycje i zdolności dziecka, jak zwiększać indywidualne możliwości dziecka. Poznałam również charakterystykę sensorycznych stylów uczenia się oraz nabyłam umiejętność rozpoznawania i rozwijania inteligencji wielorakich według H Gardnera.
• Matematyczne doświadczenia przedszkolaków- rozwijanie zainteresowań matematycznych- celem warsztatów było zapoznanie z wybranymi metodami i formami rozwijania zainteresowań matematyką wśród małych dzieci. W pierwszej części warsztatów dokonałam analizy zapisów w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w kontekście dziecięcej matematyki. Druga część szkolenia to przykłady ćwiczeń rozwijających zainteresowania matematyczne- sposoby i formy ich wdrażania.
• Chemiczni detektywi-tropiciele- była to kontynuacja warsztatów z chemii i fizyki dla najmłodszych. Na tym szkoleniu dowiedziałam się czym jest tzw. "smak chemiczny", co to substancje chemiczne i spożywcze. Poznałam niektóre wskaźniki naturalne.
• Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom- Cele: przypomnienie zapisów prawa oświatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, doskonalenie umiejętności w zakresie sprawowania opieki, doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę
• Sztuczki magiczne czy badania naukowe?- eksperymenty chemiczne i fizyczne dla najmłodszych. Ogień. Powietrze. - celem zajęć jest rozwijanie ciekawości naukowej dziecka poprzez obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie. Dowiedziałam się, w jaki sposób wykorzystywać przedmioty codziennego użytku oraz produkty stosowane w domu (kuchnia, łazienka, apteczka) do eksperymentów na zajęciach z dziećmi. Zapoznałam się również z propozycjami doświadczeń chemiczno- fizycznych dostosowanych do możliwości i naturalnej ciekawości poznawania świata, rozbudzającymi kreatywność i samodzielność dzieci.
"Ręka na warsztat" - funkcjonalna terapia ręki w pracy z dziećmi mającymi mikrozaburzenia rozwoju psychoruchowego w wieku przedszkolnym. Profilaktyka-Diagnoza- Terapia. Zakres treści warsztatowych:
1. Rozwój psychoruchowy dziecka od urodzenia do 10 roku życia. Charakterystyka sfer rozwojowych.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu terapii ręki. Cele, zadania, wskazania do terapii ręki. Rozwój chwytu pisarskiego od urodzenia do 7 roku życia. Rozwijanie umiejętności wycinania nożyczkami. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Rozwój grafopercepcji.
3. Mikrozaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4. Diagnoza – wiek przedszkolny i wczesnoszkolny – wskaźniki diagnostyczne. Co powinno niepokoić ? Ćwiczenia praktyczne. /konteksty do gotowych narzędzi diagnostycznych stosowanych w przedszkolu/
5. Planowanie terapii indywidualnej i konteksty do pracy w grupie. Ćwiczenia praktyczne.
6. Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne – ćwiczenia praktyczne.
7. Terapia ręki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
8. Pomoce do terapii. Literatura.
• Rodzic ucznia niepełnosprawnego w szkole: gość, intruz, parter? Perspektywa nauczyciela i rodzica- celem oferty było uświadomienie nauczycielom, jakie zasady obowiązują we współpracy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak ją zorganizować. W rozmowie z zaproszoną mamą uczennicy z autyzmem można było spojrzeć na współpracę nauczyciel - rodzic z perspektywy rodzica.
• Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?- warsztat przypomniał mi podstawową wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Utrwalił metody i formy pracy z uczniem autystycznym oraz sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci.
• Jak czytać i realizować wskazania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej?- oferta pomogła mi w zrozumieniu specjalistycznego języka opinii i orzeczeń oraz zaoferowała pomysły do pracy, które pomagają w realizacji zaleceń poradni.
• Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci - a obowiązki nauczyciela- celem spotkania było poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w kontekście zadań i powinności nauczyciela a zdrowia i bezpieczeństwa ucznia/dziecka.
• Rozwijanie zainteresowań matematycznych w młodszym wieku szkolnym- celem szkolenia było rozbudzenie zainteresowań matematyką. Poznałam nowe sposoby, metody i formy rozwijania zainteresowań dziecięcą matematyką. Zaprezentowane zostały również przykłady ćwiczeń, technik usprawniających umiejętność rachowania, liczenia i rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
Uzyskane efekty:
Dla nauczyciela:
• doskonalenie warsztatu pracy
• zdobycie nowych umiejętności z zakresu metodyki pracy z dziedzin o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• poznanie nowych technik plastycznych, zabaw dydaktycznych
• poznanie nowych metod pracy
• doskonalenie efektywności pracy
• stosowanie nowych metod pracy
Dla przedszkola:
• poszerzenie oferty edukacyjnej
• podniesienie jakości pracy przedszkola.

11. Realizacja programów poszerzających działania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub inne przedszkola

Oprócz realizacji wybranego programu wychowawczego w każdym roku szkolnym wzbogacałam nauczanie o:

własne programy autorskie:
• z edukacji zdrowotnej "Każdy przedszkolak dba o zdrowie", którego głównym założeniem jest: kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i życia, nawyków wzmacniających zdrowie, dostarczenie informacji o sposobach jego ochrony oraz rozbudzenie potrzeby tworzenia zdrowego środowiska
• z zakresu doradztwa zawodowego "Kim będę, gdy dorosnę", którego głównym założeniem jest: wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro- zawodowych marzeń
innowację pedagogiczno- terapeutyczną "Stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Integracji Sensorycznej", której głównym celem jest dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną poprawiało integrację tych bodźców.
akcję "Cała Polska czyta dzieciom", której celem jest rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci i zainteresowania książką.
programy edukacyjne:
• "Czyste powietrze wokół nas", którego głównym celem jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Program z zakresu profilaktyki zdrowia „Czyste powietrze wokół nas” spotkał się z akceptacją rodziców, którym przedstawiono go na pierwszym, wrześniowym spotkaniu organizacyjny. W realizację programu włączyły się grupy dzieci 5 – 6 letnich (4 grupy). Program realizowano w bloku pięciu zajęć przez pięć dni. Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzaniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, konstrukcyjne, plastyczne, zespołowe. Na zajęciach dzieci wykonywały rysunki o szkodliwości dymu papierosowego. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiały, że oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób palących i niepalących, projektowały różne znaczki mówiące o szkodliwości palenia. Szukały też źródeł dymu, poznawały jego szkodliwe działanie oraz uczyły się jak być asertywnym i nie pozwalać na palenie w swojej obecności. Dzieci zaprzyjaźniły się z uroczym dinozaurem Dinkiem - maskotką programu. Dinek zainspirował je do odtwarzania scenek teatralnych. Chętnie bawiły się w zaproponowane w scenariuszach zabawy ruchowe oraz wykonywały prace plastyczne o tematyce antynikotynowej. Dinozaur Dinek towarzyszył przedszkolakom na wszystkich dodatkowych zajęciach. Podczas spotkania strażacy opowiadali o skutkach rzucania niedopałków, a dentysta o szkodliwości palenia dla zdrowia i wyglądu naszych zębów. Realizację programu wsparli pracownicy SANEPID-u organizując stoisko na festynie rodzinnym z różnymi atrakcyjnymi propozycjami (pomiar ciśnienia, gazometria, alkomat, quiz, loteria fantowa itp.) zachęcając całe rodziny naszej społeczności do zaznajomienia się z treściami profilaktyki zdrowia. W realizację programu włączyli się wszyscy pracownicy przedszkola, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali dzieciom w wykonaniu transparentów z hasłami antynikotynowymi na przemarsz antynikotynowy. W pochodzie wzięło udział 5 grup dzieci, które niosąc transparenty i znaki zakazu palenia przemaszerowały głównymi ulicami Supraśla odwiedzajac burmistrza, pracowników urzędu gminy i MOPS-u w Supraślu oraz zostawiając za wycieraczkami zaparkowanych samochodów ulotki o tematyce antynikotynowej i prozdrowotnej. Mijani przechodnie obdarowywani byli balonami z hasłem „Nie pal”.
• "Kubusiowi Przyjaciele Natury", którego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat.
W ramach realizacji programu zostały omówione tematy:
1. „Dzień Kubusiowych Przyjaciół Natury”, podczas realizacji którego, dzieci zapoznały się z tematyką dbania o naszą planetę- jak powinny się zachowywać, aby jak najdłużej służyła ona ludziom. W ramach zajęć przedstawiłam dzieciom zwierzęta znajdujące się pod ochroną. Zrealizowałam również zagadnienie oszczędzania wody.
2. Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy Dzieci poznały pojęcie recyklingu, uczyły się rozpoznawać materiał, z którego zrobiony jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów. Dowiedziały się również, jak wygląda proces powstawania surowców i przetwarzania ich.
• 3. Obchody Dnia Marchewki. Celem zajęć było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców, jako darów natury. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, a także kształtowanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości. Wszystkie nasze działania w tym dniu były związane tematycznie z marchwią. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną i zgodnie stwierdziły, że marchewkę należy spożywać, ponieważ jest pyszna i zdrowa.
• 4. Owoce, soki i warzywa, kto je i pije, ten zdrowie wygrywa. Celem tych zajęć było poznanie podstawowych informacji o warzywach i owocach, ich rodzajach i występowaniu oraz kształtowanie właściwych postaw żywieniowych. Tematyka uwrażliwiła również dzieci na konieczność codziennego spożywania warzyw i owoców w pięciu porcjach w ciągu dnia. Podczas zajęć dzieci miały również możliwość poznania witamin A, B, C. Dowiedziały się, na co poszczególne witaminy wpływają w naszym organizmie, jak i gdzie rosną warzywa i owoce, które dzieci codziennie spożywają oraz dlaczego codzienne spożywanie warzyw i owoców jest tak dla nas ważne. W trakcie zajęć zostały również omówione produkty, których powinniśmy unikać oraz piramida prawidłowego żywienia.
• "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"- głównym celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli nawyków zdrowego odżywiania.
Dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu jesienią 2017roku włączyły się do projektu Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowa Rodzina – Szczęśliwa Rodzina”, której hasło w tej akcji brzmi „Zdrowy brzuszek mam – o odporność dbam”. O odporność trzeba dbać przez cały rok, jednak szczególnie w okresie zimowo – wiosennym warto przyjrzeć się, czy nie popełniamy błędów. Wspólnie z bohaterami bajki „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka” dowiedzieliśmy się, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, co powoduje, że chorujemy, jak się przed tym ustrzec i jak w naturalny sposób wzmocnić odporność. Program zawierał scenariusze zajęć z dziećmi, zawierające niezbędne informacje, które pozwoliły na wytłumaczenie dzieciom, w jaki sposób mogą dbać o swoje zdrowie, co powoduje, że chorują, jak się przed tym ustrzec, jak w naturalny sposób wzmocnić odporność. Ostatni blok tematyczny poświęcony był nadwadze i otyłości, a także co powinny robić by temu przeciwdziałać. Uzupełnieniem tej wiedzy były propozycje zabaw, gier, wierszyków i plansz do kolorowania dzięki którym przedszkolaki łatwiej zapamiętały niezbędne dla nich wiadomości. Przedszkolaki już od listopada rozpoczęły realizację programu. Razem z rodzicami bardzo aktywnie przystąpiły do konkursu pt. „Warzywno – owocowe zwierzaki- cudaki”. W ramach realizacji programu uczestniczyły w spotkaniu z ekspertem od żywienia w naszym przedszkolu p. Niną K. - intendentką. Cały jadłospis został zmieniony i wzbogacony o produkty bardziej wartościowe oraz warzywa i owoce.
• "Dzieciaki mleczaki"- celem jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.
Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała nowe działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków. Strona www.dzieciakimleczaki.pl została zaprojektowana przy współpracy psychologów szkolnych, metodyków i pedagogów. Wszystko po to, by w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku ogromnych wartości odżywczych. Nasze przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło do projektu. Wspólnie z koleżanką zorganizowałyśmy imprezę ogólnoprzedszkolną zachęcającą do spożywania nabiału. Były konkursy, zgadywanki, zabawy ruchowe oraz degustacja produktów mlecznych.

Uzyskane efekty:
Dla dzieci:
• zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu w formie cyklu zajęć, prezentacji i wystawy prac plastycznych
• wzbogacenie wiedzy dzieci na temat potrzeby dbania o higienę jamy ustnej
• nauka prawidłowego czyszczenia zębów
• przezwyciężenie lęku towarzyszącego wizycie u stomatologa
• poznanie zasad zdrowego odżywiania
• rozwijanie kompetencji czytelniczych
Dla nauczyciela:
• wzbogacenie warsztatu pracy
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• większa aktywność w poszukiwaniu metod promowania zdrowego stylu życia
• efektywna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz zdrowia
• doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć związanych z edukacją prozdrowotną
• satysfakcja z wykonywanych działań
Dla placówki:
• zwiększenie oferty zajęć profilaktycznych przedszkola
• budowanie wizerunku przedszkola jako placówki promującej zdrowe nawyki
• podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej
• podnoszenia atrakcyjności działań przedszkola
• odejmowanie działań prozdrowotnych angażujących całą społeczność przedszkolną
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym
• rozbudzenie w dzieciach chęci czytania, słuchania, wyrobienie prawidłowych nawyków czytelniczych i szacunku do książek
• zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

12. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców

Nadrzędnym celem wychowawczym jest wszechstronny rozwój dziecka, jego osobowości poprzez wyzwalanie motywacji do działania, kształtowanie wartości moralnych i estetycznych oraz przygotowanie do świadomego udziału w życiu społecznym. Jednolitość oddziaływań dydaktyczno– wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego niezwykle korzystnie wpływa na skuteczność procesu wychowania dziecka. Przedszkole, na skutek bezpośredniej formy kontaktów z rodzicami, może wpływać na podniesienie jakości wychowania w rodzinie i poprawę sytuacji dziecka zarówno w domu, jak i w przedszkolu.
Współpracując z rodzicami duży nacisk kładłam na udzielanie im porad w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wygłaszanie prelekcji, udzielanie rzeczowych informacji na temat postępów ich dzieci, rozpoznawanie warunków życia i sytuacji rodzinnej wychowanków oraz włączenie do organizacji uroczystości przedszkolnych. W celu pozyskiwania informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, oprócz ogólnych spotkań z rodzicami, prowadziłam wiele konsultacji indywidualnych oraz opracowałam karty obserwacji, które pomogły mi lepiej zrozumieć dziecko i jego potrzeby. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Jako wychowawca grupy czuję się zobowiązana dostarczać rodzicom swoich wychowanków informacji o funkcjonowaniu ich dziecka w przedszkolu, a także uzupełniać ich wiedzę o wychowaniu i rozwoju dzieci. Dzięki takiemu działaniu rodzice wzbogacają swoją wiedzę z zakresu m. in. pedagogiki, psychologii, etyki i socjologii. Poprzez prelekcje starałam się uczulać rodziców, aby zdobytą wiedzę o wychowaniu stosowali w praktyce, a także zachęcałam ich do ustawicznego samokształcenia, np. poprzez czytanie książek lub artykułów. Prelekcje dotyczyły okresu adaptacji dziecka do przedszkola, rozwoju dziecka w poszczególnych latach, umiejętności, które powinno nabyć dziecko w okresie pobytu w przedszkolu.
Wszystkie działania ukierunkowane na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
prowadziłam z taktem, pamiętając, że mam do czynienia z dorosłymi osobami, które posiadają własne doświadczenia życiowe, a także prezentują różny poziom kulturalny, moralny i intelektualny.
Zajęcia otwarte są moim zdaniem jedną z najważniejszych form współpracy z rodzicami. Dają one niepowtarzalną okazję zobaczenia, jak dziecko odnajduje się w grupie rówieśniczej, jakie ma relacje z innymi dziećmi, a także z nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia oraz jak prezentuje się poziom jego umiejętności na tle umiejętności innych dzieci. By zajęcia przebiegały w atmosferze sprzyjającej pracy u dzieci, a rodzicom przyniosły realne korzyści, uprzedzałam rodziców czego się mogą spodziewać oraz określałam swoje oczekiwania względem nich. Zajęcia otwarte były prowadzone metodą warsztatową, a dotyczyły stymulacji rozwoju metodą Integracji Sensorycznej oraz wykonywania ozdób i dekoracji w okresach Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy.

Uzyskane efekty:
Dla dziecka:
• racjonalna pomoc dziecku
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
Dla rodziców:
• większa świadomość rodziców na temat rozwoju dziecka, jego możliwości i zainteresowań
• efektywna współpraca na rzecz dzieci
Dla nauczyciela:
• wykorzystanie wiedzy do dzielenia się z innymi
• zdobywanie nowych umiejętności
• promocja własnych umiejętności i wiadomości
Dla przedszkola:
• podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
• promocja działań przedszkola.

Opraxowanie:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.