X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4276
Przesłano:

Praca metodą projektu - Matematyka wokół nas

Praca metodą projektu - Zajęcia z matematyki.

Temat projektu: „Matematyka wokół nas”.
Temat zawiera takie zagadnienia jak:
- matematyka w sklepie,
- matematyka w kuchni,
- matematyka w przyrodzie,
- matematyka na zajęciach wychowania fizycznego,
- matematyka „za kierownicą”

Cel projektu:
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania gromadzenia informacji,
- rozwijanie współpracy w grupie,
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy
- kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc,
-kształtowanie umiejętności słuchania opinii innych, wyrażania aprobaty i niezgody.

Źródło informacji:
- korzystanie z podręcznika, zeszytu przedmiotowego,
- rozmowa z właścicielem sklepu, nauczycielem, rodzicami.
- prasa, internet

Sposób realizacji:
- podział uczniów na grupy 5-6 osobowe,
- podział obowiązków między danymi osobami w grupie,
- przygotowanie projektu na planszach, tablicach, albumach, przestawienie( np.: matematyka w kuchni: dzieci mogą przedstawić pracę przy pieczeniu ciasta)
- konsultacja z nauczycielem w trakcie przygotowywania materiałów,
- prezentacja projektu.

Zadania do wykonania:
- zgromadzenie informacji w sklepie (paragony, cenówki, kody kreskowe, opakowania), przypomnienie jednostek: kg, zł, dag,..
- zgromadzenie informacji o rozkładach jazdy autobusów, pociągów ( np. czas trwania jazdy w danym kierunku; odległości między miastami), obliczanie czasu pokonania danego odcinka na rowerze, pieszo.
- uzyskanie informacji o przepisach kulinarnych (ilość danych produktów), zwrócenie uwagi na sposoby odmierzania poszczególnych składników(waga, łyżeczka, szklanka)
- uzyskanie informacji z danych szkoły dotyczących wychowania fizycznego (np. czas na 100m, odległość skoku w dal, wielkości boisk);
- uzyskanie informacji dotyczących przyrody (np. temperatura na danym terenie, wysokości n.p.m, p.p.m, skala na mapie, długość szlaku czerwonego i żółtego na konkretny szczyt. )

Harmonogram prac:
- zapoznanie uczniów z zasadami i cele projektu
- przydział poszczególnym grupom zagadnień do opracowania,
- podział obowiązków między osobami poszczególnych grup,
- zbieranie materiałów,
- przygotowanie plansz, tablic, albumów
- w trakcie wykonywania zadania konsultacja z nauczycielem matematyki,
- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji (5 tygodni po wprowadzeniu tematu.)

Sposób i terminy konsultacji:
- nauczyciel do dyspozycji na każdej przerwie, na zajęciach wyrównawczych oraz w terminie dogodnym dla poszczególnych grup.

Sposób dokumentowania:
- tworzenie plansz, tablic, albumów

Sposób prezentacji:
- reprezentanci poszczególnych grup prezentują pracę wykonaną w grupie.

Kryteria ocen:
- ocenie będzie podlegać wykonana tablica, plansza, album
- nauczyciel będzie oceniał całą grupę według określonych kryteriów.
- ocena współpracy w grupie będzie poddana wspólnej dyskusji, refleksji.

Ocena Projektu

Lp.
Kryteria
Punktacja

1. Estetyka wykonania 1-2 p
2. Pomysłowość wykonania 1-2 p
3. Ilość informacji, różnorodność 1-2 p
4. Różnorodność źródeł informacji 1-2 p
5. Prezentacja 1-2 p

10 pkt. – celujący
9 – 8 pkt. – bardzo dobry
7 – 6 pkt. – dobry
5 – 4 pkt. – dostateczny
3 – 2 pkt - dopuszczający
1 – 0 pkt. – niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.