X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42723
Przesłano:

Układ okresowy pierwiastków

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII
„UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH”

Klasa VII b
26.11.2019 rok
Podstawa programowa:
Punkt (1.5) [uczeń] odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka - metal lub niemetal); określa położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu); Punkt (1,6) wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków (metale-niemetale)

Cel główny lekcji - umiejętność odczytywania informacji dotyczacych pierwiastków z układu okresowego pierwiastków chemicznych
Cele sformułowane w języku ucznia
• będziesz umiał korzystać z informacji zawartych w układzie okresowym

Uczeń:
nacobezu Nacobezu
(po lekcji uczneń:)

zna nazwisko twórcy układu okresowego pierwiastków (prawo okresowości)
wskazuje grupy i okresy w układzie okresowym, określa nazwy grup głównych
przedstawia podstawowe informacje o pierwiastkach zawarte w układzie okresowym (symbol chemiczny, nazwa, liczba atomowa, masa, rodzaj pierwiastka, (metal/niemetal)

Kompetencje kluczowe
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (myślenie logiczne - zdolność odczytywania informacji z układu okresowego),
• umiejętność uczenia się (korzyści wynikające z pracy w grupie, samodyscyplina, dzielenie się nabytą wiedzą i umiejętnościami),
• kompetencje społeczne i obywatelskie ( kontakty interpersonalne),

Pomoce dydaktyczne:
układ okresowy pierwiastków chemicznych (w podręcznikach uczniów) http://ukladokresowy.edu.pl/
• karty pracy (3)
(W karcie pracy (1) dla Klaudii Radlk i Anastazji Dederko trudniejsze elementy będą uzupełnione przez nauczyciela); praca domowa dostosowana do możliwości dziewczynek
Etapy lekcji:
• powitanie uczniów,
• sprawdzenie obecności,
• przypomnienie symboli i wartościowości pierwiastków chemicznych (metoda "rzucanej piłki"),przypomnienie wiadomości o metalach i niemetalach
• podanie celu lekcji w języku uczniowskim oraz nacobezu,
• podanie tematu lekcji i wyjaśnienie metody jaką będziemy dzisiaj pracowali na lekcji

Przebieg lekcji.
1. Twórcą układu okresowego pierwiastków jest Dmitrij Mendelejew (1869r.), który uporządkował pierwiastki według zwiększającej się masy atomowej.
(uczniowie podają masy atomowe wybranych pierwiastków chemicznych)
2. Budowa układu okresowego pierwiastków:
a) pionowe kolumny to grupy:
• 1,2 13-18 to grup główne,
• 3-12 to grupy poboczne,
b) poziome szeregi to okresy (1-7).
3. Pierwiastek stojący na czele grupy daje jej nazwę (np. węgiel - węglowce). Wyjątek stanowi grupa 1 - litowce.
4. Prawo okresowości - właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową ( masą atomową) powtarzają sie okresowo.

KARTA PRACY 2 (pracujemy w grupach).
Zad.1. Podaj, w którym okresie leży:
a) fosfor-........................................ e) Cu-........................................
b) wapń -........................................ . f) Zn-........................................
c) sód -........................................ g) Pb-........................................
d) siarka -........................................ h) Mg-........................................

Zad.2. Podaj liczbę atomową:
a) wapnia- ........................................ c) Na-........................................
b) litu - ........................................ d) Mg -........................................

Zad.3. Podaj położenie pierwiastka (okres i grupę) o liczbie atomowej:
a) Z=86 ........................................
b) Z=12 ........................................
c) Z=107 ........................................

Zad.4. Podaj, które z poniższych pierwiastków to metale, a które niemetale:
a) Na- ........................................ d) Al-........................................
b) Cl- ........................................ e) S -........................................

Zad.5. Podaj nazwę i symbol pierwiastka chemicznego, wiedząc, że znajduje się on w:
a) 11 grupie i 4 okresie: ........................................
b) 14 grupie i 6 okresie: ........................................
c) 1 grupie i 7 okresie: ........................................

KARTA PRACY 3
Uczniowie w grupach losują pierwiastek dla którego mają przedstawić jak najwięcej wiadomości korzystając z interaktywnego układu okresowego na stronnie
http://ukladokresowy.edu.pl/
(siarka, tlen, wodór, węgiel azot)

Podsumowanie lekcji. Uczniowie podnosząc kolorowe karteczki dają "sygnał" nauczycielowi, czy opanowali treści na bieżącej lekcji:
Pytania:
• czy wiecie kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków chemicznych,
• czy potraficie podać najważniejsze informacje dotyczące pierwiastka chemicznego korzystając z układu okresowego,
• czy pamiętacie prawo okresowości i znacie jego twórcę,
• czy potraficie korzystać z interaktywnego układu okresowego i poszerzać tym samym swoje wiadomości o właściwości o wybranych pierwiastkach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.