X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42706
Przesłano:

Opinia nauczyciela o dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - przykład

Miejscowość, data

Opinia nauczyciela o dziecku

Imię i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju oraz diagnozą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wskazane jest, aby ... nadal uczęszczał na zajęcia terapeutyczne.

Charakterystyka dziecka

... uczęszcza do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej. Współpraca mamy ze szkolnym pedagogiem i wychowawczynią przyniosła częściowe pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka. ... jednak w dalszym ciągu ma problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie. Główny problem to skupienie uwagi. Chłopiec ma silną potrzebę nieustannego ruchu, przez co przeszkadza dzieciom i dezorganizuje pracę w grupie. Podczas zajęć na dywanie nieustannie wierci się. Zaczepia dzieci, usiłuje wpełznąć pod krzesło nauczyciela. ... prawie nigdy nie przestrzega zasad ustalonych w grupie, ignoruje polecenia nauczyciela, przeszkadza innym dzieciom podczas zajęć, wykonywania zadań, zabawy. Często rzuca się na dzieci, ściska, mocno przytula, podnosi, czasem bije. Na upomnienia reaguje obojętnością lub płaczem, czasem agresją. Kiedy nauczyciel podchodzi próbując wyjaśnić sytuację ... unika nawiązania kontaktu wzrokowego, zmienia temat mówiąc, że „jest zmęczony” albo „boli go brzuszek”. W tym momencie nie pozwala chwycić się za dłonie i unika dotyku. Kiedy nauczyciel proponuje, aby usiadł do stolika odpocząć, dziecko nie pozwala posadzić się na krzesełko, zsuwa się z niego, krzyczy, że „mama go zabierze”. Kiedy nauczyciel chce pozostawić go, aby miał chwilę na wyciszenie dziecko łapie nauczyciela za nogę albo mocno przytula. Okazuje swoją złość. Jego reakcje często są sprzeczne: mocno przytula się, a jednocześnie jest zły, zdenerwowany. Dzięki terapii potrafi jednak cierpliwie wykonać zadanie lub rysunek siedząc przy stoliku. Spokojnie zachowuje się również podczas śniadania.

... potrafi samodzielnie ubierać się i wykonywać wszelkie czynności związane z samoobsługą (mycie rąk, zębów, korzystanie z toalety itd.). Problem natomiast stanowi porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Niejednokrotnie zabiera dzieciom zabawki, które często rozrzuca, nie bawi się zgodnie z ich przeznaczeniem. Następnie odmawia pozbierania zabawek, twierdzi, że chce mu się pić lub musi skorzystać z toalety.

Chłopiec chętnie uczestniczy we wszelkich zabawach ruchowych, choć nie zawsze przestrzega ustalonych reguł. Po podjęciu aktywności ma problem z wyciszeniem, nawet gdy jest zmęczony. Wyraźny problem sprawia mu siad skrzyżny. Chłopiec odmawia siadania w takiej pozycji, twierdząc, że sprawia mu to ból. Ma także problemy z utrzymaniem równowagi oraz rzucaniem i chwytaniem przedmiotów – robi to chaotycznie, niezręcznie.

... samodzielnie nie podejmuje żadnych prac plastycznych, jednak zachęcony do tego koloruje starannie, uważając aby zmieścić się w konturze, używa różnych kolorów. Prawidłowo trzyma kredkę czy pędzelek. Bardzo lubi malowanie farbami oraz lepić z plasteliny i innych mas plastycznych. Trudność sprawia mu wycinanie oraz pisanie nawet prostych szlaczków po śladzie.

Chłopiec mówi szybko, dość niewyraźnie. Jego mowa jest bardzo niedbała. Nie wymawia niektórych głosek, przekręca wyrazy np. imię ulubionego kolegi Fabiana wymawia jako ”Labian”. Posiada mały zasób słów. Nie potrafi skupić uwagi, nie wykazuje zainteresowań poznawczych, nie dostrzega regularności. Potrafi natomiast liczyć w zakresie 5.
... chętnie układa puzzle, ale tylko te, które zna i potrafi szybko ułożyć. Lubi także układać konstrukcje z klocków.
Chłopiec rozpoznaje podstawowe kształty, jednak ma problem z rozpoznawaniem kolorów. Nie powtarza prostych rytmów. Nie chce uczyć się piosenek, wierszy, chyba ze są związane z zabawą ruchową. Ma problem z zapamiętywaniem nowych pojęć, nazw. Dobrze natomiast rozpoznaje dźwięki z otoczenia oraz jest spostrzegawczy.

Dotychczasowa terapia przyniosła bardzo pozytywne skutki. ... jest spokojniejszy, wykazuje postępy w czynnościach samoobsługowych, w rozwoju umiejętności motorycznych, percepcji wzrokowej, słuchowej. Jednakże ze względu na pozostałe trudności wskazane jest, aby indywidualne zajęcia terapeutyczne były kontynuowane.

PODPIS DYREKTORA PODPIS WYCHOWAWCY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.