X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42645
Przesłano:

ERASMUS+ Kurs języka niemieckiego w Regensburgu

Nauczyciele naszej szkoły, IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, od wielu lat uczestniczą w zagranicznych formach doskonalenia zawodowego, od 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), a w latach 2019-20 w ramach programu ERASMUS+. Szkolenia dla nauczycieli oraz wizyty obserwacyjne job shadowing odbywają się w zakresie akcji Międzynarowa mobilność kadry edukacji szkolnej- KA1.
Dzięki kursom i szkoleniom realizowanym w ramach w/w projektów nasi nauczyciele mają możliwość stałego rozwijania swych umiejętności i kompetencji językowych, a tym samym ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nasze doświadczenia i zdobyta wiedza pomagają nam w budowaniu i kształtowaniu wspólnej tożsamości europejskiej, poszerzaniu horyzontów, odkrywaniu nowych możliwości edukacyjnych i komunikacyjnych. Działania te mają niewątpliwie wydatny wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły i pogłębianie jej europejskiego wymiaru.
Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku miałyśmy po raz kolejny okazję uczestniczyć w kursie językowym, tym razem w Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur HORIZONTE w Regensburgu (Ratyzbona), adresowanym do nauczycieli języka niemieckiego pragnących uaktualnić swoje umiejętności językowe. Program kursu obejmował zarówno zajęcia komunikacyjne, metodyczne jak i elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Uczestnikom kursu zaoferowano dodatkowo atrakcyjny program kulturalny stosownie do indywidualnych zainteresowań i potrzeb m.in. wycieczki krajoznawcze do Monachium, Norymbergi, zwiedzanie Regensburga, wizyta w Muzeum Historii Bawarii, wyjście do kina itp.
Codzienne zajęcia konwersacyjne odświeżyły i wzbogaciły nasz zasób słownictwa w wielu dziedzinach związanych zarówno ze współczesnymi zagadnieniami politycznymi, społecznymi, socjalnymi, kulturalnymi jak i życiem codziennym w Niemczech.
Niezwykle przydatne w naszej pracy nauczycielskiej były zwłaszcza propozycje z zakresu dydaktyki i metodyki tj. nauka języka z wykorzystaniem elementów ruchowych, gier i zabaw językowych, muzyki, kreatywnego pisania, języka młodzieżowego i wiedzy krajoznawczej.
Zajęcia te uświadomiły nam jakim ułatwieniem i uatrakcyjnieniem nauki języka obcego jest wykorzystanie na lekcjach przedmiotowych ruchu i aktywności fizycznej. Zgodnie z najnowszymi badaniami neurolingwistycznymi wpływają one w istotny sposób na łatwiejsze przyswojenie treści nauczania.
Dodatkową motywacją i zachętą do nauki jest też sięganie do aktualnych, popularnych, niemieckich przebojów muzycznych. Nauka poprzez rozrywkę staje się dla ucznia bardziej przystępna i przyjemna.
Na zajęciach metodycznych podkreślono także rolę słowa pisanego. Kreatywne ćwiczenia w pisaniu przyczyniają się nie tylko do łatwiejszego opanowania i utrwalenia materiału, ale mogą również uatrakcyjnić naukę języka obcego.
W ramach naszego kursu miałyśmy też okazję poznać zmieniający się nieustannie język młodzieżowy; nowe zwroty, wyrażenia, określenia mogą niewątpliwie zainteresować uczniów i sprawić im dużo radości.
Jednym z istotnych celów nauczania języka obcego jest również przybliżanie uczniom zagadnień z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o kulturze, tradycjach, historii i życiu codziennym w krajach niemieckojęzycznych. Podczas szkolenia poznałyśmy nowe sposoby prezentacji w/w treści tj. pracę z filmem, internetem, prospektami itp.
Ciekawym doświadczeniem była również wizyta w miejscowej szkole, gimnazjum Domspatzen i hospitacja lekcji języka niemieckiego, podczas których mogłyśmy obserwować pracę uczniów i ich nauczycieli.
Dzięki udziałowi naszej szkoły w programach Erasmus+ oraz PO WER i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych oraz krajowych, nasza szkoła wspiera aktywnie mobilność kadry nauczycielskiej i jej rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń nabywanych w kontaktach z nauczycielami/szkołami z innych krajów europejskich pogłębia stale naszą świadomość i tożsamość europejską.
Poprzez wdrażanie w/w innowacji i praktyk poszerzamy naszą ofertę edukacyjną i zwiększamy kompetencje kluczowe naszych uczniów, co niewątpliwie pomoże im w przyszłości osiągnąć w życiu sukces zawodowy i prywatny, a dla nas będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Beata Borkowska
Magdalena Górska
IV LO im. H.Sienkiewicza w Częstochowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.