X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42111
Przesłano:

W Europie doskonalimy nasze umiejętności - opis projektu szkolnego realizowanego w ramach programu PO WER

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wzięli udział w unijnym projekcie „W Europie doskonalimy nasze umiejętności" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizację projektu zaplanowano od 01.09.2017r. do 31.08.2019r., a skierowano go do nauczycieli wychowania przedszkolnego i dydaktyków uczących języka angielskiego, a także kadry kierowniczej. Celem projektu było podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych naszych nauczycieli, a także wzbogacenie warsztatu pracy o nowe spojrzenie i podejście do dziecka chorego.
W okresie wakacyjnym, od czerwca do sierpnia 2018 roku, jedenastu pracowników naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowe kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Rodzaje i profile kursów wybrano zgodnie z potrzebami naszej placówki oraz z uwzględnieniem potrzeb wskazanych przez nauczycieli w listach intencyjnych. Przed planowanym wyjazdem uczestnicy projektu podjęli się działań przygotowawczych poszerzając swoją wiedzę teoretyczną związaną z kulturą i obyczajowością Wielkiej Brytanii oraz otrzymali odpowiednie wsparcie w postaci kursów językowych.
Spośród wielu szkół językowych wybrano dwie, które najbardziej spełniały nasze potrzeby i oczekiwania. Pierwszą z nich był „Anglolang” znajdujący się w malowniczej nadmorskiej miejscowości Scarborough w północno – wschodniej Anglii. Drugą zaś „Bell” w zabytkowym Cambridge. Oba kursy zawierały bogatą ofertę edukacyjną, jak również rekreacyjną.
W kursach zorganizowanych przez szkołę jezykową „Anglolang” w Scarborough uczestniczyło sześciu nauczycieli. Pięciu z nich wzięło udział w kursie Intensive English Language Training, a jeden nauczyciel wybrał kurs Language and Methodology for Teachers of English. Zajęcia odbywały się w dwóch etapach. Przed południem doskonalono umiejętności językowe, natomiast po południu odbywały się panele tematyczne. Na kursach poruszano tematy związane m.in. z edukacją, kulturą i społeczeństwem. Prowadzone zajęcia sprzyjały poszerzaniu zasobu słownictwa i nabywaniu umiejętności w porozumiewaniu się językiem angielskim.
Część nauczycieli miała przyjemność zobaczyć Scalby School w Scarborough- kompleksową szkołę dla chłopców i dziewcząt w wieku 11-16 lat. Zwiedzanie szkoły umożliwiło poznanie obowiązujących w niej zasad. Nauczyciele mogli się przekonać jak duży nacisk kładzie się na dyscyplinę, jaki jest stosowany system oceniania i jakie działania są podejmowane by wspomagać naukę i rozwój zainteresowań uczniów.
Uczestnicy kursów rozwijali swoje umiejętności językowe nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale również poza nimi. Wieczorami można było doskonalić język angielski oglądając przedstawienia teatralne, filmy lub spotkając się ze znajomymi z różnych stron świata, między innymi z Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Europy. Organizowane były również wycieczki do pobliskich miejscowości.
W kursach metodycznych organizowanych przez szkołę językową „Bell” w Cambridge wzięło udział pięcioro nauczycieli. Każdy z nich uczestniczył w jednym z pośród następujących kursów:
• Language and Methodology refresher for young learners. Jego celem było przygotowanie uczestników do efektywnego planowania i prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami z wykorzystaniem ciekawych metod i technik nauczania.
• Creativity in the classroom Secondary. Celem kursu, po krótkim teoretycznym wstępie, było zapoznanie uczestników z szeregiem kretywnych strategii i ćwiczeń. Kurs miał formę warsztatów, gdzie przeważała praca w grupach lub parach.
• Language and Methodology Refresher : Secondary/ Adults. Przeznaczony był dla nauczycieli szkół średnich oraz lektorów pracujących z dorosłymi. W ciągu 2 tygodni odświeżono metodykę nauczania języka obcego wraz z różnorodnymi technikami i ćwiczeniami, układaniem scenariusza zajęć, wybieraniem i dostosowywaniem materiału i ćwiczeń w zależności od potrzeb ucznia ze szczególnym naciskiem na kreowanie przyjaznej atmosfery zajęć. Wszyscy uczestnicy mogli pracować nad poprawą własnych kompetencji językowych.
• Contemporary English. Uczestnicy kursu uczyli się głównie o odmianach języka angielskiego, tego jak się zmieniał przez lata, o jego rejestrach, lokalnych slangach, różnicach pomiędzy amerykańskim a brytyjskim narzeczem.
Oprócz kursu głównego, każdy z nauczycieli wziął udział w obligatoryjnych warsztatach. Nauczyciele wybrali warsztaty SEN (special educational needs) o pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które dotyczyły następujących zagadnień: dysleksja, ADHD, autyzm, dzieci uzdolnione. W programie kursu raz w tygodniu odbywały się godzinne tzw. Cultural Talks - wykłady z elementami dyskusji na tematy związane z kulturą Zjednoczonego Królestwa.
Szkoła językowa "Bell" przygotowała także bogaty program kulturalny. Każdego dnia nauczyciele mogli wziąć udział w ciekawym wydarzeniu na terenie kampusu lub poza nim. Już samo zwiedzanie przepięknego starego miasteczka Cambridge było dużą atrakcją.
Po zakończeniu mobilności nauczyciele Zespołu Szkół nr 15 przy UDSK w Białymstoku rozpoczęli szereg działań upowszechniających rezultaty projektu realizowanego w środowisku multikulturowym (zajęcia otwarte, warsztaty, spotkania, prezentacje). Szkoła szpitalna pragnie być postrzegana jako placówka nowoczesna, rozwijająca się i promująca kształcenie wielokulturowe w oparciu o postawy tolerancji i szacunku wobec innych. Dzięki rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy poprzez różne rodzaje zajęć wzrosła efektywność pracy szkoły. Wyższe kompetencje językowe nauczycieli i nawiązanie kontaktów z pedagogami z różnych szkół w Europie zwiększyło też szanse placówki na udział w projektach międzynarodowych opartych na partnerstwie strategicznym oraz internetowych przedsięwzięciach.

mgr Marta Mieczkowska
mgr Emilia Sorko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.