X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42636
Przesłano:

Samouczek dla ekonomisty - dekretacja operacji gospodarczych

LP. DATA OPERACJI DOKUMENT ŹRÓDŁOWY KONTO KWOTA WN KWOTA MA TREŚĆ OPERACJI GOSPODARCZEJ
1 FAKTURA ZAKUPU 300 ----- wartość netto zakupionych ...
225 ----- podatek VAT naliczony
202 ----- wartość brutto zakupionych ...

2 PRZYJĘCIE ZEWN. 300 ----- przyjęcie zakupionych ... do magazynu
320 ----- przyjęcie zakupionych ... do magazynu

3 KASA WYPŁACI 234 ----- wypłacono zaliczkę pracownikowi na zakup
100 ----- wypłacono zaliczkę pracownikowi na zakup

4 FAKTURA ZAKUPU 401 ----- wartość netto zakupu
(PRZEKAZANO DO ZUŻYCIA) 225 ----- podatek VAT naliczony
234 ----- wartość brutto zakupu
490 ----- przeksięgowanie w układ funkcjonalny
550 ----- przeksięgowanie w układ funkcjonalny

5 KASA PRZYJMIE 100 ----- zwrot niewykorzystanej przez prac. zaliczki
234 ----- zwrot niewykorzystanej przez prac. zaliczki

6 FAKTURA SPRZEDAŻY 730 ----- wartość netto sprzedanych ...
225 ----- podatek VAT należny
201 ----- wartość brutto sprzedanych ...

7 WYDANIE ZEWN. 330 ----- wydano sprzedane ... z magazynu
731 ----- wydano sprzedane ... z magazynu

8 ROZCHÓD WEWN. 401 ----- wydanie materiałów do produkcji
320 ----- wydanie materiałów do produkcji
490 ----- przeksięg. wydania mater. do produkcji
501 ----- przeksięg. wydania mater. do produkcji

9 FAKTURA ZAKUPU 210 ----- wartość brutto najmu
NAJM 225 ----- podatek VAT naliczony
402 ----- wartość netto najmu
490 ----- przeks. kosztów do rozliczenia w czasie
641 ----- przeks. kosztów do rozliczenia w czasie

10 KASA WYPŁACI 402 ----- zapłata za (naprawę komputera)
100 ----- zapłata za (naprawę komputera)
490 ----- przeksięgowanie usługi za (naprawę komp.)
550 ----- przeksięgowanie usługi za (naprawę komp.)

11 PRZYCHÓD WEWN. 601 ----- przyjęcie ... z produkcji do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia
590 ----- przyjęcie ... z produkcji do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia

12 POLECENIE 590 ----- przeksięgowanie rzeczywist. kosztu wytw.
KSIĘGOWANIA 501 ----- przeksięgowanie rzeczywist. kosztu wytw.

13 POLECENIA 590 ----- przeksięgowanie OCE
KSIĘGOWANIA 621 ----- przeksięgowanie OCE

14 WYCIĄG BANKOWY 131 ----- spłata zobowiązań za zakupione (materiały)
202 ----- spłata zobowiązań za zakupione (materiały)

131 ----- spłata zobowiązań za zakupiony (śr. trwały)
240 ----- spłata zobowiązań za zakupiony (śr. trwały)

131 ----- kara umowna zapłacona przez odbiorcę
750 ----- kara umowna zapłacona przez odbiorcę

131 ----- wpływ należności od odbiorców
201 ----- wpływ należności od odbiorców

402 ----- koszty manipulacyjne
131 ----- koszty manipulacyjne

490 ----- przeksięgowanie zapł. kosztów manipulac.
550 ----- przeksięgowanie zapł. kosztów manipulac.

15 FAKTURA ZAKUPU 301 ----- wartość netto zakupionego śr. trwałego
ŚRODKA TRWAŁEGO 225 ----- podatek VAT naliczony
240 ----- wartość brutto zakupionego śr. trwałego

16 OT 301 ----- przyjęcie śr. trwałego do eksploatacji
PRZYJĘCIE ŚR. TRW. 10 ----- przyjęcie śr. trwałego do eksploatacji

17 POLECENIE 400 ----- miesięczna amortyzacja śr. trwałego
KSIĘGOWANIA 71 ----- miesięczna amortyzacja śr. trwałego
AMORTYZACJA 490 ----- przeksięgowanie mies. amortyzacji śr. trwał.
550 ----- przeksięgowanie mies. amortyzacji śr. trwał.

18 POLECENIE 550 ----- przeksięgowanie kosztów ogólnego zarządu
KSIĘGOWANIA 733 ----- przeksięgowanie kosztów ogólnego zarządu

19 POLECENIE 870 ----- przeksięgowanie podatku dochodowego cit
KSIĘGOWANIA 220 ----- przeksięgowanie podatku dochodowego cit

20 LT 10 ----- wartość początkowa środka trwałego
LIKWIDACJA 71 ----- dotychczasowe umorzenie środka trwałego
ŚRODKA TRWAŁEGO 751 ----- wartość bieżąca środka trwałego

21 POLECENIE 621 ----- przeksięgowanie narzutu OCE (wyr. got.)
KSIĘGOWANIA 733 ----- przeksięgowanie narzutu OCE (wyr. got.)

22 WEKSEL 202 ----- wartość zobowiązania
761 ----- naliczone z góry oprocentowanie(dyskonto)
205 ----- kwota weksla

23 WYCIĄG BANKOWY 131 ----- wykupiono weksel własny w terminie
205 ----- wykupiono weksel własny w terminie

24 RACHUNEK KOSZTÓW 409 ----- wypłata pracownikowi pieniędzy na podróż
PODRÓŻY 100 ----- wypłata pracownikowi pieniędzy na podróż
490 ----- przeksięgowanie kosztów podróży

25 LISTA PŁAC 403 ----- wynagrodzenie brutto pracowników
231 ----- wynagrodzenie brutto pracowników
490 ----- przeksięgowanie wynagrodzeń brutto prac.
501 ----- przeksięgowanie wynagrodzeń brutto prac.
231 ----- składki ubezpieczeń społecznych
224 ----- składki ubezpieczeń społecznych
231 ----- składki ubez. zdrowotnego (pobrana)
224 ----- składki ubez. zdrowotnego (pobrana)
231 ----- zaliczka na pod. dochodowy od os. fiz.
220 ----- zaliczka na pod. dochodowy od os. fiz.

404 ----- składki ubez. społ. zapłac. przez płatnika
224 ----- składki ubez. społ. zapłac. przez płatnika
490 ----- przeksięgowanie skł. ubez. społ. płatnika
501 ----- przeksięgowanie skł. ubez. społ. płatnika

26 KASA WYPŁACI 100 ----- wpłata utargu dziennego na rach. bankowy
148 ----- wpłata ut argu dziennego na rach. bankowy

27 KASA WYPŁACI 100 ----- zaliczka na zakup materiałów biurowych
234 ----- zaliczka na zakup materiałów biurowych

28 WYCIĄG BANKOWY 402 ----- prowizja za przelew
131 ----- prowizja za przelew
490 ----- przeksięgowanie prowizji za przelew
550 ----- przeksięgowanie prowizji za przelew

131 ----- wpływ utargu do banku
148 ----- wpływ utargu do banku

131 ----- przelew wynagrodzenia netto na ROR
234 ----- przelew wynagrodzenia netto na ROR

131 ----- odsetki od lokat bankowych
760 ----- odsetki od lokat bankowych

29 FAKTURA ZAKUPU 502 ----- wartość netto zakupionego oleju
(oleju napędowego) 225 ----- podatek VAT naliczony
202 ----- wartość brutto zakupionego oleju

30 FAKTURA SPRZEDAŻY 701 ----- wartość netto sprzedaży usługi
(usługi) 225 ----- podatek VAT należny
201 ----- wartość brutto sprzedaży usługi

31 POLECENIE 513 ----- przeksięgowanie kosztów handlowych
KSIĘGOWANIA 490 ----- przeksięgowanie kosztów handlowych
(do wyniku finansowego)
550 ----- przeksięgowanie kosztów ogólnego zarządu
490 ----- przeksięgowanie kosztów ogólnego zarządu

400 ----- przeksięgowanie amortyzacji śr. trwałych
860 ----- przeksięgowanie amortyzacji śr. trwałych

401 ----- przeksięgowanie zużycia materiałów
860 ----- przeksięgowanie zużycia materiałów

402 ----- przeksięgowanie usług obcych
860 ----- przeksięgowanie usług obcych

403 ----- przeksięgowanie wynagr. pracowników
860 ----- przeksięgowanie wynagr. pracowników

404 ----- przeksięgowanie ubezpieczeń społecznych
860 ----- przeksięgowanie ubezpieczeń społecznych

409 ----- przeksięgowanie poz. kosztów rodzajowych
860 ----- przeksięgowanie poz. kosztów rodzajowych

731/33/34 ----- przeksięgowanie wart. sprz. towarów w c.z.
860 ----- przeksięgowanie wart. sprz. towarów w c.z.

751 ----- przeksięgowanie pozostałych kosztów oper.
860 ----- przeksięgowanie pozostałych kosztów oper.

761 ----- przeksięgowanie kosztów finansowych
860 ----- przeksięgowanie kosztów finansowych

870 ----- przeksięgowanie podatku dochodowego
860 ----- przeksięgowanie podatku dochodowego

701/30/32 ----- przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży
860 ----- przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży

750 ----- przeksięgowanie poz. przychodów operacyj.
860 ----- przeksięgowanie poz. przychodów operacyj.

760 ----- przeksięgowanie przychodów finansowych
860 ----- przeksięgowanie przychodów finansowych

32 FAKTURA ZAKUPU 300 minus ----- zmniejszenie wartości netto zakupu
KOREKTA 225 minus ----- zmniejszenie podatku VAT naliczonego
202 minus ----- zmniejszenie wartości brutto zakupu

33 POLECENIE 221 ----- lub ----- przek. różnicy zaokrągleń pod. naliczonego
KSIĘGOWANIA 760 lub ----- ----- przek. różnicy zaokrągleń pod. naliczonego

221 ----- przeksięgowanie podatku VAT naliczonego
225 ----- przeksięgowanie podatku VAT naliczonego

222 ----- lub ------ przek. różnicy zaokrągleń pod. należnego
760 lub ----- ----- przek. różnicy zaokrągleń pod. należnego

222 ----- przeksięgowanie podatku VAT należnego
225 ----- przeksięgowanie podatku VAT należnego

35 ROZCHÓD 241 ----- niedobór towarów (inwentaryzacja)
WEWNĘTRZNY 330 ----- niedobór towarów (inwentaryzacja)

36 PRZYJĘCIE 330 ----- nadwyżka towarów (inwentaryzacja)
WEWNĘTRZNE 242 ----- nadwyżka towarów (inwentaryzacja)

37 POLECENIE 242 ----- kompensata niedoborów z nadwyżkami
KSIĘGOWANIA 241 ----- kompensata niedoborów z nadwyżkami

731 ----- niedobory niezawinione mieszczące się
241 ----- niedobory niezawinione mieszczące się

38 FAKTURA ZAKUPU 513 ----- wartość netto czynszu za wynajem lokum
(czynsz za wynajem) 225 ----- podatek VAT naliczony
202 ----- wartość brutto czynszu za wynajem lokum

39 WYCIĄG BANKOWY 131 ----- spłata raty kapitałowej kredytu bankowego
(kredyty bankowe) 137 ----- spłata raty kapitałowej kredytu bankowego
761 ----- pobranie odsetek naliczonych od kredytu
131 ----- pobranie odsetek naliczonych od kredytu

40 FAKTURA ZAKUPU 402 ----- wartość netto zakupionej usługi
(usługi) 225 ----- podatek VAT naliczony
202 ----- wartość brutto zakupionej usługi

490 ----- przeksięgowanie wartości netto zakupu
502 ----- przeksięgowanie wartości netto zakupu

41 FAKTURA SPRZEDAŻY 701 ----- wartość netto sprzedanej usługi
(usługi) 225 ----- podatek VAT należny
201 ----- wartość brutto sprzedanej usługi

42 POLECENIE 502 ----- przeksięgowanie kosztu sprzedanych usług
KSIĘGOWANIA 734 ----- przeksięgowanie kosztu sprzedanych usług

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.