X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42596
Przesłano:

Szycie maszynowe. Scenariusz lekcji

Temat: Szycie maszynowe
Cele lekcji:
- kształcenie współpracy
- umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce
- poprawne posługiwanie się terminologią zawodowa
- umiejętność pracy indywidualnej i zbiorowej
Cele operacyjne:
uczeń zna: pojęcie: szycie maszynowe
uczeń rozumie:na czym polega prawidłowe ustawienie ściegu maszynowego
uczeń potrafi:dokonać klasyfikacji maszyn do szycia
Metody nauczania:wykład,opis, pokaz, analiza rysunków, gra dydaktyczna/prawda-fałsz/praca w grupach, praca samodzielna, praca z tekstem,prezentacja wykonanej pracy
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, rysunek ściegu maszynowego, fazy szycia maszynowego, karty pracy z zadaniami

Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne:sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku.Sprawdzenie stopnia zapamiętania wiedzy z poprzednich lekcji.
Przedstawienie tematu lekcji oraz jej celu. Charakterystyka szycia maszynowego.
Nauczyciel na podstawie rysunków omawia fazy szycia maszynowego.Losowe podzielenie uczniów na grupy. Wyznaczenie zadań oraz wyjaśnienie zasad pracy na lekcji. Praca w grupach. Zadaniem uczniów jest wyszukanie informacji i zanotowanie odpowiedzi na postawione przez nauczyciela pytania. Prezentacje. Wybrane osoby przedstawiają efekty swojej pracy. Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie wybrali właściwe informacje. Sporządzają notatkę do zeszytu. Praca samodzielna-diagram. Nauczyciel zadaje pytania uczniowie podnoszą odpowiednie kartki/zabawa prawda-fałsz/czerwona kartka-fałsz, biała-prawda
Podsumowanie tematu: Za pomocą pytań kontrolnych nauczyciel podsumowuje lekcję, sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania tematu.
Podanie zadania domowego: Narysuj ścieg maszynowy, w którym nić splatana jest w górnej lub dolnej strefie.
Nauczyciel nagradza uczniów, którzy wyróżnili się wiedzą i zaangażowaniem w czasie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.