X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42538
Przesłano:

Ochrona dzieci - projekt

Prowadzące:
WSTĘP
,,Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i wczesna identyfikacja zagrożeń ich bezpieczeństwa” ( Definicja za: Krzywdzenie dzieci /def. wg. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę)
W roku szkolnym 2019/2020 grupa Maczki, Wiewiórki i Żabki będą uczestniczyły w zajęciach, których celem jest nauka przez dzieci rozpoznawania zagrożeń oraz skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu na podstawie ,,Scenariuszy – Chronimy Dzieci” przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” oraz innych źródeł potrzebnych do przygotowania zajęcia dostosowanego dla danej grupy wiekowej.
Realizacja zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.
Propozycje ćwiczeń opierają się na podstawowych metodach pracy z dziećmi w zakresie profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Kanwą tematów poruszanych podczas zajęć jest akronim GADKI*, którego poszczególne litery wyznaczają zasady, przydatne w edukacji dziecka na tematy związane z ochroną dzieci przed przemocą:
G – gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”,
A – alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy,
D – dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją,
K – koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie,
I – intymne części ciała są intymne/ściśle prywatne.

CEL PROJEKTU:
Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą poprzez:
• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji

PRZEBIEG REALIZACJI:

Miesiąc Temat warsztatu

Październik 2019 ,, Znajomy –nieznajomy. Kim jest osoba obca czyli jak należy się zachować w sytuacji trudnej”

Listopad 2019 ,, Emocje-znam, nazywam, rozpoznaję czyli mam prawo do wyrażania swoich uczuć”

Grudzień 2019 ,, Znam bezpieczne zasady czyli o tym jak asertywnie mówić NIE”

Styczeń 2020 ,, Tajemnice dobre i złe”

Luty 2020 ,, Moje ciało należy do mnie czyli o tym, że nikt nie ma prawa zmuszać do czynności powodujących
dyskomfort, smutek, strach”

Marzec 2020 ,, Trudne sytuacje czyli gdzie szukać pomocy”

Kwiecień 2020
,,Jestem bezpieczny w moim środowisku.”

Maj 2020 ,, Podsumowanie tematów – zabawy sprawdzające zrozumienie zajęć”

Czerwiec 2020
,, Bezpieczne wakacje”

Bloki tematyczne i zamierzone efekty działań:
,,Wiem, jak się czuję.”
Dziecko wie:
• jakie zasady obowiązują podczas wszystkich zajęć,
• jak rozpoznawać i nazywać emocje,
• jak pokazywać różne emocje
„Znam bezpieczne zasady”
Dziecko wie:
• jak należy zareagować, gdy ktoś robi mu coś, co mu się nie podoba lub je krzywdzi,
• komu może powiedzieć o tym, co się zdarzyło.
„Dobry i zły dotyk”
Dziecko wie:
• co to jest dobry i zły dotyk,
• że w sytuacjach, gdy ktoś stosuje zły dotyk, powinno zastosować bezpieczne zasady
„Moje ciało należy do mnie”
Dziecko wie:
• co to są miejsca intymne,
• że nikt nie ma prawa je bić i stosować innych zachowań, które mu się nie podobają
„Tajemnice dobre i złe”
Dziecko wie:
• że nie wszystkie sekrety trzeba utrzymywać w tajemnicy,
• jak odróżnić tajemnicę dobrą od złej,
• jeśli je coś martwi lub czegoś się boi, powinno powiedzieć o tym osobie dorosłej.
„Trudne sytuacje - gdzie szukać pomocy”
Dziecko wie:
• że w sytuacjach trudnych należy stosować bezpieczne zasady,
• że mogą mu się przytrafić różne sytuacje, także trudne,
• kiedy i jak informować o zagrożeniu swojego bezpieczeństwa.

ZAMIERZONE EFEKTY:
Zrealizowanie zadań zawartych w scenariuszach wzmocnią wiarę we własne możliwości oraz ukażą dziecku, że jest ono ważne i wyjątkowe. Ma prawo do tego by czuć się bezpiecznie i móc decydować o sobie. Dziecko będzie wiedziało, że nikogo nie wolno krzywdzić a przemoc to nie tylko znęcanie się fizyczne ale również emocjonalne i psychiczne. Dziecko będzie wiedziało jak należy reagować w sytuacji zagrażającej mu i do kogo może zwrócić się o pomoc.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.