X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42492
Przesłano:

Obliczanie procentu danej liczby. Scenariusz lekcji matematyki w klasie siódmej z elementami oceniania kształtującego i preorientacji zawodowej

Temat: Obliczanie procentu danej liczby.

Scenariusz lekcji matematyki w klasie siódmej z elementami oceniania kształtującego i preorientacji zawodowej.

Cele lekcji:

- Obliczanie procentu danej liczby.
- Utrwalanie umiejętności zamiany procentu na liczbę.
- Zaprezentowanie zawodu związanego z matematyką.

Cele sformułowane w języku ucznia:

- Nauczysz się obliczać procent z liczby.
- Utrwalisz umiejętność zamiany procentu na liczbę.
- Dowiesz się do wykonywania jakiego zawodu jest niezbędna wiedza matematyczna.

Kryteria sukcesu:

Uczeń:

- oblicza procent danej liczby;
- umie zamieniać na liczbę;
- posiada wiedzę o zawodach związanych a matematyką.

Metody i formy pracy:

- Pogadanka, praca z całą klasą, praca w parach.

Materiały i środki dydaktyczne:

- Tablica multimedialna, karta pracy, zasoby Internetu, podręcznik.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego).
2. Podanie tematu, celów lekcji sformułowanych w języku ucznia.
3. Przypomnienie wiadomości i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach (zamiana procentu na liczbę).
4 Wyjaśnienie uczniom, jak należy obliczać procent z liczby.
5. Otwarcie na tablicy multimedialnej strony https://www.matzoo.pl/klasa7/procent-z-danej-liczby_54_360.
7. Praca z zadaniami ze strony internetowej – utrwalenie obliczania procentu z liczby.
8. Rozwiązywanie w parach karty pracy (Zał. 1) -zadania z hasłem AKTUARIUSZ, przedstawienie uczniom zawodu aktuariusza ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktuariusz.
9. Podsumowanie lekcji i samoocena uczniów – uczniowie kończą zdania :
- Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się....... .
- Na dzisiejszej lekcji zrozumiałem....... .
- Na dzisiejszej lekcji łatwe było...... .
- Na dzisiejszej lekcji trudne było ...... .
10. Praca domowa: Rozwiązanie wybranych zadań z podręcznika.

Załącznik 1:
Oblicz, a następnie dopasuj do wyników litery. Litery utworzą hasło.
S= 1% Z 200
R= 35% Z 200
U=7% Z 250
A=25% Z 200
A=20% Z 50
Z=25%Z 500
U=12% Z 45
T = 19% Z 3000
K= 200% Z 150
T=6% Z 200
........ =10
........ =300
........ =12
........ =5,4
........ =50
........ =70
........ =570
........ =17,5
........ =2
........ =125

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.