X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42457
Przesłano:

Gimnastyka - Nauczanie mostka z leżenia tyłem

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY IV
Gimnastyka

Klasa IV
Ilość ćwiczących:
Czas: 45 min.

ZADANIE GŁÓWNE: Nauczanie mostka z leżenia tyłem.
ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie skoku rozkrocznego przez kozła wszerz.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE (cele operacyjne) w zakresie:

1. MOTORYCZNOŚCI
Uczeń:
- potrafi kształtować swoje cechy motoryczne ( zwinność, zręczność, skoczność, moc, równowagę)
- posiada zdolność doskonalenia motoryczności
- uczy się nowych ćwiczeń sprawności ruchowej – stretching

2. UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń:
- potrafi w poprawnej formie wykonać mostek z leżenia tyłem oraz wykonać skok rozkroczny przez kozła wszerz i łączyć przewrót w przód i w tył
- potrafi dokonać samooceny i samokontroli
- umie stosować zasady bezpieczeństwa

3. WIADOMOSCI
Uczeń:
- zna zasady poprawnej techniki wykonania mostku z leżenia tyłem
- zna zasady prawidłowej rozgrzewki
- zna nową metodę ćwiczeń rozciągających - stretching
- zna metodę pomiaru mocy – wyskok dosiężny

4. POSTAWY
Uczeń:
- umie współpracować w zespole
- wykazuje się śmiałością i odwagą
- ma poczucie więzi grupowej
- w swoim działaniu kieruje się dyscypliną i samodyscypliną
- dba o poszanowanie sprzętu

5. METODY

Realizacji zadań ruchowych: naśladowcza ścisła, zabawowa, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się, opowieści ruchowej.
Przekazywania i zdobywania wiadomości: pokaz, objaśnienie, praca z tekstem, posługiwanie się tabelą.
Wychowawcze: działanie przykładem osobistym, wyrażanie aprobaty, instruowanie, przydzielanie funkcji, zaprawiania do świadomego ćwiczenia.
Formy: frontalna, praca w grupach z zadaniem dodatkowym.
Przybory i przyrządy: materace , 2 ławeczki, kozioł, 2 skakanki, piłka koszykowa, tablica do skoku dosiężnego, karta „Barometr nastrojów”, opis metody stretchingu, karta rozmieszczenia zadań, lista uczniów, tabela porównania wyników wyskoku dosiężnego.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Organizacja lekcji Uwagi metodyczno – organizacyjne
CZĘŚĆ I
WSTĘPNA
12 min

1.Czynności organizacyjno - porządkowe

Podanie celów lekcji.
Motywacja do uczestniczenia w zajęciach

Zabawa ożywiająca

Rozgrzewka w kolumnie czwórkowej Badanie nastroju - „Barometr nastrojów”
(załącznik nr 5)

1.Zbiórka
2.Raport
3.Powitanie
Podanie zadań
Pokaz zadania głównego, objaśnienie

Rozmowa kierowana – praktyczne znaczenie umiejętności gimnastycznych

„ Berek z postawa gimnastyczną”

Trucht dokoła sali .
W marszu tworzenie kolumny czwórkowej.
Syretching
Załącznik nr 2

Zbiórka w szeregu.

Siad na obwodzie koła

Podczas wyjścia na zbiórkę uczniowie wypełniają kartę badania nastroju położona na ławce.

Przegląd stanu grupy, kontrola wzrokowa stroju gimnastycznego i obuwia
Podanie zadań do realizacji

Pochwały za prawidłowe odpowiedzi

Czterech uczniów jest berkami i po złapaniu zadają koledze postawę gimnastyczna w jakiej musza się zatrzymać. Każdy uczeń podaje inną postawę. Wygrywa uczeń, których postaw gimnastycznych na boisku jest najwięcej.

Przed ćw. rozciągającymi należy wykonać ćw. rozgrzewające.

Zapoznanie uczniów z nowa metodą ćwiczeń rozciągających i jej znaczenie w realizacji zadania głównego.
Wykorzystanie opisu metody –(załącznik nr 1). Zwrócenie uwagi na dokładne wykonanie ćwiczeń i samokontrole uczniów.

Zadanie ćwiczeń do domu
CZĘŚĆ II
GŁÓWNA
26 – 28 min.

Wyrabianie umiejętności ruchowych.

Kształtowanie sprawności fizycznej.

Kształtowanie postaw do kultury fizycznej

Nauczanie mostka z leżenia tyłem.

Zadania dla poszczególnych zespołów:

1.Mostek z leżenia tyłem.
Indywidualizacja j/w

Zad. dodat. Przeskoki przez skakankę 10 X

2.Doskonalenie skoku rozkrocznego przez kozła wszerz.

Zad. dodat. Rzut piłka do kosza z miejsca.

3.Łączenie przewrotów w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.

Zad. dodat. Łączenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym

4.Układ równoważny na ławeczce.

Zad. dodat. Wyskok dosiężny.( opis zadania i tabela samooceny słownej – załącznik nr4)

Uporządkowanie przyrządów i przyborów Zwrócenie uwagi na prawidłowe ułożenie stóp (ułatwienie nogi w rozkroku, potem złączenie), ułożenie dłoni i głowy podczas ćw.
Pokaz i objaśnienie zadania głównego. Motywowanie do pracy i zaznaczenie ,że ćwiczenie to stanowi element układu gimnastycznego wykonywanego na ocenę

Indywidualizacja lekcji
Wykonanie ćwiczenia w podporze przodem (koci grzbiet, plecy okrągłe)
Wzmocnienie mm brzucha i ramion (unoszenie NN w zwisie na drabinkach)
Próba wykonania zadania łównego.

Podział uczniów na cztery zespoły.
Omówienie rozmieszczenia sprzętu i zadań (karta rozmieszczenia zadań – załącznik nr 3 ).
Prawidłowy pokaz ćwiczeń na każonej stacji. Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w wykonywaniu zadań.
Przy skoku asekuracja nauczyciela. Ocena sposoby wykonania przez nauczyciela.

Stopniowanie trudności - indywidualizacja (przeskoki przodem, tyłem, przeskoki w parach)

Przechodzenie od ćwiczeni łatwego do trudnego – po wykonaniu prawidłowo przechodzi się do następnego zadania.
Indywidualizacja – skoki zawrotne przez ławeczkę, przeskoki przez współćwiczącego
Indywidualizacja – zwiększanie odległości od kosza

Zmiana i przejście do zadania następnego odbywa się na gwizdek, po uprzednim ustawieniu się w szeregu w marszu gimnastycznym

Zwrócenie uwagi na szybkość wykonania ćwiczenia, odbicia się oburącz od podłoża oraz zakończenie i rozpoczęcie ćwiczenia postawą gimnastyczną.
Indywidualizacja – wykonanie prawidłowo przewrotu w przód, następnie przewrotu w tył, próba połączenia.

Indywidualizacja – Po pięciu odbiciach górnych przejście do odbić dolnych, próba połączenia. Jedno górne , jedno dolne.

Objaśnienie asekuracji przez uczniów.
Indywidualizacja – wykonanie zadania na szerokiej desce ławeczki

Omówienie sposobu wykonania zadania i porównania swojego rezultatu z wynikiem w tabeli – wyskok dosiężny – dokonanie samooceny słownej. Wpisanie uzyskanego wyniku w tabelę „Porównaj swoje wyniki”.

Każda grupa porządkuje ustawione przez siebie przybory.
CZĘŚĆ III
KOŃCOWA
5 – 7 min.
Uspokojenie organizmu.

Czynności organizacyjno porządkowe.

Nastawienie uczniów do samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

Badanie nastroju Opowieść ruchowa uspakajająca.

Zbiórka
Ocena i samoocena realizacji zadań.

Przypomnieć o codziennym wykonywaniu ćwiczeń.

„Barometr nastrojów” Marsz po obwodzie koła.
Opowieść o niedźwiadku, który próbuje zapaść w sen zimowy i nie ma z tym problem.

Zbiórka w szeregu
Omówienie zadania głównego dokonać oceny i pochwalić uczniów, którzy najlepiej wykonali zadanie.

Motywacja do dalszej pracy.

Przy wyjściu z sali uczniowie zapisują kartę „Barometr nastrojów” – analiza przeprowadzonej lekcji.

Załącznik nr 1
STRETCHING

Stretching to naukowo opracowana metoda, dzięki której w prosty i skuteczny sposób można ćwiczyć sprawność ruchową. Polega on a na stopniowym i ostrożnym rozciąganiu mięsni. Ćwiczenia rozciągające są łatwe, ale wykonywane nieprawidłowo mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego należy poznać właściwą technikę ich wykonywania. Nie należy gwałtownie pogłębiać maksymalnego rozciągnięcia, które prowadziłoby do bólu. Nadmierne rozciąganie mięśni lub gwałtowne pogłębianie rozciągnięcia powoduje wyzwolenie się odruchu na rozciąganie. Oznaka jest ból, który jest wywołany zerwaniem włókien mięśniowych co prowadzi do powstawania w mięśniu blizn zmniejszających jego elastyczność. Powinniśmy czuć tylko lekkie uczucie napięcia w rozciągniętym mięśniu, na którym koncentrujemy uwagę.
Etapy rozciągania mięśni:
Lekkie rozciąganie
Rozpoczynając ćwiczenie doprowadzamy mięsień do pozycji wyciągniętej i wytrzymujemy 10 – 30 sekund (nie pogłębiamy gwałtownie. Po czym rozciągamy dalej w poczuciu łagodnego napięcia w mięśniu( nie ból), staramy się zrelaksować i wytrzymać to napięcie. Jeżeli uczucie napięcia nie mija należy zmniejszyć stopień rozciągania. Lekkie rozciąganie powoduje przygotowanie tkanki mięśniowej do następnego etapu.
Rozciąganie pogłębione
Po lekkim rozciąganiu mięśnia przechodzimy do następnego etapu. Nie pogłębiając gwałtownie rozciągania, wolno rozciągamy mięśnie o kilka centymetrów, aż poczujemy napięcie. Taki stan utrzymujemy przez 10 – 30 sekund (napięcie powinno ustąpić).

Załącznik nr 2

STRETCHING
Rozgrzewka do lekcji „Nauczanie mostka z leżenia tyłem”.
Tłumaczenie skrótów: RR – ramiona, R – ramię, NN – nogi, N – noga, T tułów, G - głowa

Ćwiczenia odcinka szyjnego
1. Stajemy w lekkim rozkroku, RR splecione na karku, - skłon głowy w przód, naciskamy RR na kark 10 s x 3.
2. Stajemy w lekkim rozkroku, RR na barkach, G prosta, - powolny skręt głowy z osiągnięciem pozycji skrajnej 5 s x 4.
3. Stajemy w lekkim rozkroku, RR na barkach, G prosta, - powolne przesuwanie G możliwie daleko do przodu i powrót 5 s x 3.

Ćwiczenia ramion i barków
4. Postawa w lekkim rozkroku, RR z przodu wyprostowane, - skręt dłoni do wewnątrz 5s
5. Postawa w lekkim rozkroku, RR wyprostowane z tyłu, kciuki skierowane do góry 5 s – płynne przejście do ćwiczenia poprzednio 3 x 5 s.

Ćwiczenia rozciągające mmm brzucha
6. Stoimy w lekkim rozkroku, RR wzniesione w górę nad G, dłonie blisko siebie 3 x 8 s.
7. Klęk jednonóż, druga N w rozkroku, - skłon tułowia w bok do nogi rokrocznej, RR splecione nad G 3 x 8 s.
8. Klęk jednonóż, druga N w rozkroku, - skłon T w bok do N w klęku, jedna R nad G, drugą opieramy o podłoże z boku 3 x 8 s.
9. Leżenie przodem, podpieramy się dłońmi koło klatki piersiowej, - skłon T w tył 3 x 10s wytrzymanie pozycji.

Ćwiczenia mm pośladków
10. Siad, jena N prosta ułożona na bok, druga N ugięta przełożona przez nią do przodu, - skręt T w kierunku N zgiętej w stawie kolanowym 10 s. Zmiana strony 10 s.
11. Klęk obunóż rozkroczny, RR oparte z tyłu za stopami, - biodra wypychamy do przodu 10 s x 3.
12. Leżenie tyłem, jedna N prosta oparta o podłoże, druga N prosta wzniesiona do pionu, trzymamy się oburącz pod kolanem 2 x 8 s. Zmiana nogi.

Ćwiczenia mm brzucha
13. Leżenie tyłem, - wznosy prostych NN w górę 2 x 8 s.
14. Leżenie tyłem, NN ugięte w stawach kolanowych w lekkim rozkroku, RR ułożone z boku, ugięte w stawach łokciowych tzw. skrzydełka, uniesienie G w górę i wytrzymanie 3 x 8 s.
15. Leżenie tyłem, RR w górę, NN proste, stopy obciągnięte- wyciąganie i napinanie całego ciała.

Załącznik 3

1. MOSTEK Z LEŻENIA TYŁEM
Zadanie dodatkowe 1
Przeskoki przez skakankę

2. SKOK ROZKROCZNY PRZEZ KOZŁA WSZERZ
Zadanie dodatkowe 2
Rzut do kosza z miejsca z różnych odległości

3. ŁACZENIE PRZEWROTÓW W PRZÓD I TYŁ
Zadanie dodatkowe 3
Łączenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym

4. UKŁAD RÓWNOWAŻNY NA ŁAWECZCE
Zadanie dodatkowe 4
Wyskok dosiężny

Załącznik nr 4
WYSKOK DOSIĘŻNY – Sprawdź swoją moc

Sprawdzenie mocy można wykonać na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Na drabince zawieszamy miarę lub deskę z podziałką centymetrową oraz naklejamy z boku ciemną wykładzinę, na której łatwo widoczne są ślady palców ręki zamoczonej w kredzie.

Sposób wykonania próby:
Palce sprawniejszej ręki zanurzasz w proszku z kredy i ustawisz się bokiem do deski. Stopy ustawiasz około 10 cm od ściany z wyprostowana do góry ręką i barkami ułożonymi na jednym poziomie (równo, nie unosić barku do góry), zaznacz palcami ślad na desce i odczytujesz wynik tzw. „wysokości dosiężnej”. Następnie odsuwasz się od ściany tak, aby móc wykonać swobodny zamach. Wykonaj półprzysiad, zamachem ramion skaczesz w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramion i dotykasz palcami w najwyższym punkcie deski z podziałką. Odczytujemy uzyskany „wynik skoku” i obliczamy różnicę miedzy dwoma znakami odejmując od „wyniku skoku” uzyskaną wcześniej „wysokość dosiężną” z dokładnością do 1 cm. Próbę wykonujemy trzy razy i wybieramy najwyższy skok. Uzyskany wynik wyskoku dosiężnego porównaj z tabelą samooceny słownej i wpisz do tabeli „Porównaj swoje wyniki”.

Obliczanie wyniku wyskoku dosiężnego:
„wynik skoku” – wynik „wysokości dosiężnej” = WYSKOK DOSIĘŻNY

Dokonaj samooceny słownej uzyskanego wyniku:

Wiek Sprawność niska Sprawność przeciętna Sprawność dobra Sprawność b. dobra Sprawność celująca
10 lat do 15 cm 16 – 21 cm 22 – 27cm 28 – 33 cm od 34 cm
11 lat do 18 cm 19 – 25 cm 26 – 31cm 32 – 37 cm od 38 cm
12 lat do 19 cm 20 – 26 cm 27 – 32cm 33 – 38 cm od 39 cm

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.