X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42456
Przesłano:

Rozwój fizyczny - pomiar wysokości i masy ciała. Klasa IV

Temat lekcji: Rozwój fizyczny - pomiar wysokości i masy ciała.
Klasa IV

Cel kształcenia: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.
Wymagania szczegółowe:
Diagnoza rozwoju fizycznego. Ocena sprawności fizycznej – gibkość.
Uczeń: dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki.
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
Czas trwania: 45 minut
Cele szczegółowe w zakresie wiadomości
Uczeń: Zna sposoby pomiaru wysokości i masy ciała.
Rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka – gibkość.
Cele szczegółowe w zakresie umiejętności
Uczeń: Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała.
Interpretuje wyniki pomiaru.
Cele szczegółowe w zakresie postaw
Uczeń: Dba o swój rozwój fizyczny.
Metody nauczania
Zabawowa, zadaniowa ścisła,
Formy i miejsce zajęć
Formy: indywidualna, obwód stacyjny
Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna
Przybory i przyrządy
Waga – 1 szt., taśma miernicza na ścianie, długopisy – dla każdego ucznia. 4 ławeczki, miernik gibkości na ławeczce, szarfy

Materiały pomocnicze
1. Karta pomiaru.
2. Siatki centylowe wysokości ciała, siatki centylowe masy ciała.
3. Tablice poglądowe
Tok Opis przebiegu lekcji Uwagi organizacyjno – metodyczne
Część wstępna 10 – 15 minut Czynności organizacyjne
Przygotowanie sprzętu, zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.
Omówienie tematu lekcji – tablica poglądowa.
Przypomnienie z poprzedniej lekcji o badaniu tętna – test Ruffiera – tętno spoczynkowe i po wysiłku. Ustawienie w szeregu.

Wprowadzenie
Uczniowie zapoznają się z materiałem.
Nauczyciel komentuje sposoby oceny rozwoju fizycznego, omawiając w sposób zrozumiały dla uczniów pojęcie centyla i narzędzia, jakim jest siatka centylowa. Uczniowie w rozsypce w dowolnym siadzie.
Tablica poglądowa

Część główna 20 – 25 minut
Zabawa „Ogonek”
Zabawa „Marionetka”
Nauczyciel omawia ustawiony na sali tor przeszkód.
Podczas pomiaru rozwoju fizycznego przez jedną grupę, druga wykonuje zadany przez nauczyciela tor przeszkód kształtujący sprawność fizyczną.

Stacje toru przeszkód:

1.GIBKOŚĆ
Skłon tułowia w przód dotykając podłoża palcami dłoni, kolana proste.
2.SIŁA RAMION
Poślizg na brzuchu, na ławeczce za pomocą ramion.
3.GIBKOŚĆ
Skłon tułowia w przód i przejście po czworakach .
4.SKOCZNOŚĆ
Przeskoki obunóż przez ławeczkę w podporze przodem.
5.GIBKOŚĆ
Skłon tułowia w przód poniżej krawędzi ławeczki, kolana proste – metoda badania gibkości.
6.ZWINNOŚĆ
Przejście pod ławeczką dwa razy.

Nauczyciel ustawia na sali gimnastycznej dwa stanowiska pomiaru:
Pomiar masy ciała na wadze, pomiar wysokości ciała przy ścianie.
Podział klasy na dwie grupy – dziewcząt i chłopców.
Każdy z uczniów otrzymuje kartę pomiaru. Uczniowie z pomocą nauczyciela wykonują pomiary i zapisują wyniki w kartach. Po zakończeniu pomiaru następuje zmiana grup na stanowiskach.
Nauczyciel pokazuje uczniom przykładowe siatki centylowe, objaśniając przeznaczenie tego narzędzia.

Uczniowie przy pomocy nauczyciela podejmują próbę interpretacji wyników na podstawie wcześniejszych pomiarów. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych i miejsca zabawy.

Podział uczniów na dwie grupy.

Przy każdym stanowisku stacji uczeń ma opisane zadanie do wykonania.

Zapoznanie uczniów z miernikiem gibkości

Nauczyciel dokonuje pomiaru sprawności fizycznej razem z dziećmi.

Załącznik 1

Omówienie różnic między poszczególnymi wynikami, różnic w rozwoju. Jak dbać o swój rozwój fizyczny.

Część końcowa 5 minut Czynności organizacyjne
Uporządkowanie miejsca ćwiczeń, zbiórka i podsumowanie zajęć, barometr nastroju dla dziewcząt i chłopców. Pożegnanie. W podsumowaniu nauczyciel podkreśla potrzebę monitorowania własnego rozwoju fizycznego. Barometr nastroju.

KARTA POMIAROWA Załącznik nr 1
Klasa/miesiąc Masa Ciała
kg Wysokość
cm Tętno spoczynkowe Tętno po 30 przysiadach Tętno po 1 min. po wysiłku
Kl. IV wrzesień
Kl. IV maj
Kl. V/wrzesień
Kl. V/maj
Kl. VI wrzesień
Kl. VI maj
Kl. VII/wrzesień
Kl. VII/maj
Kl. VIII/wrzesień
Kl. VIII/maj

KARTA POMIAROWA
Klasa/miesiąc Masa Ciała
kg Wysokość
cm Tętno spoczynkowe Tętno po 30 przysiadach Tętno po 1 min. po wysiłku
Kl. IV wrzesień
Kl. IV maj
Kl. V/wrzesień
Kl. V/maj
Kl. VI wrzesień
Kl. VI maj
Kl. VII/wrzesień
Kl. VII/maj
Kl. VIII/wrzesień
Kl. VIII/maj

KARTA POMIAROWA
Klasa/miesiąc Masa Ciała
kg Wysokość
cm Tętno spoczynkowe Tętno po 30 przysiadach Tętno po 1 min. po wysiłku
Kl. IV wrzesień
Kl. IV maj
Kl. V/wrzesień
Kl. V/maj
Kl. VI wrzesień
Kl. VI maj
Kl. VII/wrzesień
Kl. VII/maj
Kl. VIII/wrzesień
Kl. VIII/maj

SIATKA CENTYLOWA
– jedna z metod obiektywnej oceny rozwoju fizycznego dzieci. Najczęściej oceniane są przebieg wzrostu, przyboru masy ciała i przyrostu obwodu głowy na tle danej populacji

CENTYL
Miara statystyczna procentowa

Stawiane co miesiąc kropki utworzą krzywą, która zobrazuje rozwój dziecka. Linia środkowa — 50. centyl — oznacza przeciętną długość i masę ciała dla danego wieku. Szeroka norma jest wyznaczona między 10. a 90. centylem. Punkty leżące poniżej 3. lub powyżej 97. centyla wskazują na odchylenie, choć nie musi ono oznaczać poważnych problemów ze zdrowiem.

GIBKOŚĆ

Skłon tułowia w przód poniżej krawędzi ławeczki, kolana proste

GIBKOŚĆ

Skłon tułowia w przód dotykając podłoża palcami dłoni, kolana proste

GIBKOŚĆ

Skłon tułowia w przód i przejście po czworakach

ZWINNOŚĆ

Przejście pod ławeczką dwa razy

SIŁA RAMION

Poślizg na brzuchu, na ławeczce za pomocą ramion

SKOCZNOŚĆ

Przeskoki obunóż przez ławeczkę w podporze przodem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.