X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42444
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wszyscy są ważni. Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych
Temat: „Wszyscy są ważni”.
Wiek: Dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej
Czas trwania zajęć: 1 godzina

Cele ogólne:
• Wytworzenie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami,
atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku;
• Integracja uczniów poprzez stwarzanie im warunków do
wspólnej pracy;
• Umacnianie postaw koleżeńskich;
• Pobudzenie do działania, aktywności;
• Rozwijanie sprawności manualnej;
• Budzenie i rozwijanie wyobraźni werbalnej i plastycznej.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• Formułuje wypowiedź ustną;
• Potrafi wykonać pracę plastyczną na zadany temat;
• Kształtuje sprawności manualne, precyzji i estetyki
(rysuje, wycina, skleja ozdabia);
• Umie wymienić i przedstawić cechy wybranych zwierząt;
• Rozumie, że w grupie wszyscy są ważni;
• Potrafi działać w grupie.

Metody pracy:
• Słowna;
• Burza mózgów;
• Praktycznego działania;
• Stymulowania aktywności twórczej.

Formy pracy:
• Grupowa;
• Zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• Tekst bajki pt.: „Zwierzolandia” autorstwa K. Czubak
• Arkusze szarego papieru;
• Kredki;
• Bibuła;
• Papier kolorowy;
• Kartoniki z liczbami i literami;
• Losy;
• Nożyczki;
• Klej;

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna

1. Powitanie
Zabawa integracyjna- Moje prawe miejsce jest puste. Dzieci i nauczyciel siedzą w kręgu. Krzesełko po prawej stronie nauczyciela pozostaje puste. Nauczyciel rozpoczyna zabawę, mówiąc: moje prawe miejsce jest puste, proszę, żeby usiadł tu (wymienia któreś z dzieci). Następnie kontynuuje zabawę dziecko, którego miejsce po prawej stronie zostało zwolnione. Powtarzamy kilka razy.

2. Podział na grupy
Każdy uczestnik zajęć losuje karteczkę i udaje się w wyznaczone miejsce. Dzieci zostają podzielone na 4 grupy (myszki, żółwie, węże, sowy).

II. Część właściwa

1. Czytanie bajki pt.: „Zwierzolandia”.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami znajduje się piękna kraina- Zwierzolandia. Zamieszkują ją wszystkie zwierzęta świata. W krainie tej swoje rządy sprawuje potężny władca wszystkich zwierząt- Król Lew. Lew jest królem zawsze sprawiedliwym i bardzo mądrym, dlatego też wszystkie zwierzęta żyją ze sobą w zgodzie, nigdy niczego im nie brakuje i zawsze czują się bezpiecznie. Niestety król jest już bardzo stary, postanowił więc, że musi przejść na emeryturę. Rozkazał zwołać zebranie, na które miały stawić się wszystkie zwierzęta. Kiedy poddani przybyli Król Lew rzekł:
- Witam Was Kochane Zwierzątka, cieszę się, że tak licznie przybyłyście na spotkanie. Wszyscy z Was zdają sobie sprawę z tego, że jestem już bardzo stary, kondycja już nie taka jak za młodu i zapominać mi się zdarza coraz częściej, nawet o istotnych sprawach. Dlatego postanowiłem przejść na emeryturę. Nie bójcie się jednak, nie zostawię Was samych, przed odejściem wybiorę mojego zastępcę, który godnie będzie pełnił rolę władcy wszystkich zwierząt.
- Teraz słuchajcie uważnie. Macie jeden dzień i jedną noc, na zastanowienie się w czym jesteście najlepsi i czym możecie się pochwalić. Przemyślcie, jakie posiadacie cechy i zdolności, dzięki którym moglibyście objąć tron króla zwierząt. Przed Wami mało czasu więc do dzieła i do zobaczenia.

2. Wykonywanie pracy plastycznej.
Dzieci w swoich grupach wykonują pracę plastyczną (collage), przedstawiającą zwierzę danej drużyny.

3. Zaprezentowanie wykonanej pracy.
Członkowie poszczególnych grup przedstawiają swoje prace i wymieniają cechy i zdolności „drużynowych zwierząt”.

4. Czytanie bajki pt.: „Zwierzolandia”.
CZĘŚĆ DRUGA
Kiedy minął jeden dzień i jedna noc zwierzęta ponownie się zebrały i przedstawiły wszystkie swoje najlepsze cechy i zdolności. Wszystko czym mogły się pochwalić.
- Witajcie ponownie- rzekł Król Lew. – Nadszedł wielki dzień, dzień wyboru następcy tronu. Wszyscy zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Każdy z Was posiada chociaż jedną cechę, której nie ma inne zwierzę, każdy z Was jest wyjątkowy. Kiedy połączycie siły, wszystkie wasze zdolności, kiedy będziecie działać zawsze razem, myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych, będziecie silni, będziecie żyć w miłości i pokoju. To była bardzo ważna lekcja, z której mam nadzieję wyciągnęliście wnioski. A teraz ogłoszenie mojego wyboru, od dzisiaj nie ma króla, od dzisiaj działamy wspólnie.

5. Wszyscy są ważni.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartoniki z liczbami od 1 do 14. Ich zadaniem jest ustawić kolejno liczby od najmniejszej do największej, następnie odwrócić kartoniki na drugą stronę i odczytać hasło: WSZYSCY SĄ WAŻNI.

III. Część końcowa:
1. Zabawa integracyjna Ludzie do ludzi
Wszyscy dobierają się w pary. Osoba, która nie ma pary, kontroluje wykonanie i kieruje pracą zabawy, mówiąc np.: nos do nosa, plecy do pleców, ręka do nogi itp. Kiedy mówi Ludzie do ludzi, każdy zmienia partnera (łącznie z osobą wydającą polecenia). Osoba, która zostanie bez pary, prowadzi zabawę dalej.

2. Podziękowanie za aktywny udział w zabawie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.