X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42403
Przesłano:

Sporządzanie surówek - konkurs wewnątrzklasowy. Konspekt lekcji

Konspekt

Przedmiot:Pracownia Technologii gastronomicznej
Klasa: 1 GP
Data: 3.10.2019
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne
Nauczyciel: Monika Nosal
Temat zajęć: Sporządzanie surówek- konkurs wewnątrzklasowy

Cel główny:
Wykształcenie umiejętności dotyczących wyszukiwania receptur, sporządzania, dekoracji oraz podania surówek.

Cele operacyjne:
Uczeń umie:
• przygotować stanowisko pracy;
• przeprowadzić obróbkę wstępną surowców;
• sporządzić surówki na podstawie wybranych przez siebie receptur gastronomicznych;.
• udekorować i podać surówki;
• pracować zgodnie z przepisami bhp;
• ocenić organoleptycznie surówki;
Uczeń zna:
• zasady organizacji stanowiska pracy;
• zna zasady sporządzania surówek
• przepisy bhp
• kryteria oceny sporządzonych surówek

Metody pracy:
• obserwacja
• praktyczne działania

Formy pracy:
• w grupach 2-osobowych

Środki dydaktyczne:
receptury gastronomiczne,
karta oceny organoleptycznej
produkty spożywcze,
sprzęt do przygotowania surówek
zastawa stołowa

Przebieg zajęć:

1. Czynności wstępne
powitanie i sprawdzenie obecności
zapoznanie uczniów z celami zajęć.
2.Instruktaż wstępny
nauczyciel:
przydziela uczniom stanowiska pracy
wydaje surowce, półprodukty, sprzęt potrzebny do wykonania zadania.
przypomina przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczeń.
3.Instruktaż bieżący
sprawdza czystość stroju roboczego
obserwuje prace grup
pomaga uczniom w razie potrzeby.
reaguje w razie nieprzestrzegania przepisów BHP.
nadzoruje prace porządkowe.
4. Podsumowanie zajęć
uczniowie oceniają organoleptycznie sporządzone surówki
zaproszeni nauczyciele oceniają organoleptycznie surówki
nauczyciel wskazuje zwycięzcę konkursu wewnątrzklasowego
nagrodzenie najlepszych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.