X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42402
Przesłano:

Analiza sensoryczna i ocena organoleptyczna. Konspekt lekcji

Konspekt lekcji
Przedmiot: Podstawy gastronomii
Klasa: 1 GG
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
Data: 1.10.2019
Prowadzący: Monika Nosal
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
Temat: Analiza sensoryczna i ocena organoleptyczna

Cele lekcji
Uczeń zna:
definicję analizy sensorycznej i oceny organoleptycznej;
cechy sensoryczne środków spożywczych;
wymagania dotyczące osób przeprowadzających badania;
warunki przeprowadzania oceny sensorycznej;
zasady obowiązujące przy badaniach organoleptycznych;
czynniki mające wpływ na rzetelność oceny organoleptycznej;
Uczeń umie:
zastosować odpowiedni zmysł do zbadania konkretnej cechy produktu;
korzystać z opisów tabelarycznych przy dokonywanej ocenie;
wyrażać własne spostrzeżenia odnośnie jakości produktu;
zakwalifikować towar na podstawie przeprowadzonego badania do odpowiedniego poziomu jakości;
wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań.
pracować w grupie;

Forma lekcji:
Praca grupowa i praca indywidualna.
Metoda pracy
Dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia.
Środki dydaktyczne
prezentacja multimedialna
tabele oceny punktowej czekolad
tabelaryczny opis cech drażetek;
produkty spożywcze: czekolady, drażetki

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie do zajęć (5 min)
sprawdzenie obecności;
podanie i zapisanie tematu w zeszycie;
2. Wprowadzenie do lekcji właściwej (15min)
krótka pogadanka na temat realizowanego tematu
prezentacja multimedialna
quiz na daltonizm wzrokowy
3. Praca w grupach (15 min)
zapoznanie z tabelą oceny czekolady i drażetek
samodzielne przeprowadzenie oceny produktu spożywczego
interpretacja otrzymanych wyników
zapisanie wyników dyskusji
4. Podsumowanie pracy i ocena, praca indywidualna (10 min)
podsumowanie i ocena pracy grup;
indywidualne uzupełnienie tekstu;
Uzupełnij poniższy tekst
Za pomocą wzroku można określić....................., ...........................,...........................,produktu
spożywczego. Wyróżnia się 6 smaków.........................,...........................,..........................,
............................,................................,.............................
Za pomocą dotyku bada się takie cechy:.......................,................................,......................
W laboratorium do oceny sensorycznej powinna być temperatura........................C, oraz
wilgotność..................%.
Osoby oceniające powinny wstrzymać się na 1-2 h przed oceną od.................................,
..............................,......................................
Podczas jednej sesji oceniać można nie więcej niż................potraw
Współczynnik ważkości to........................................
Wyróżnik jakości to........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.