X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42329
Przesłano:

Adventures with maths. Korelacja matematyki i języka angielskiego - innowacja

Adventures with maths
Innowacja polega na korelacji dwóch przedmiotów matematyki i języka angielskiego, przedmiotów podczas których uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne dla poprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Analiza, dedukcja, wnioskowanie, myślenie przyczynowo – skutkowe, kojarzenie są podstawą w dostrzeganiu pewnych prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie. Umiejętność współpracy w grupie, parach, właściwe planowanie pracy, kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie pamięci, wyobraźni pozwala kształtować kompetencje społeczne ale przede wszystkim pobudza do poszukiwań, dociekliwości kształtując w ten sposób postawę poznawczą.
Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem służy rozwijaniu poprawnej interpretacji pewnych informacji i wykorzystaniu ich w życiu codziennym.
Kształtowani umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i języku angielskim sprzyja rozwijaniu słownictwa oraz w pewien sposób przyczynia się do przełamania bariery strachu związanej z mówieniem w języku obcym.

Innowacja pozwala jednocześnie na realizowanie wszystkich kompetencji kluczowych:
- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia – niezbędne podczas realizowania zadań postawionych przed uczniami,
- kompetencje w zakresie wielojęzyczności - realizowane w zadaniach postawionych przed klasą, zajęciach lekcyjnych, pełnionych funkcjach
- kompetencje matematyczne, oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – analizowanie, wyciąganie wniosków ze zrealizowanych wniosków, samoocena
- kompetencje cyfrowe – umiejętność korzystania z technologii komunikacyjnej (ICT) w celu przygotowania się do zajęć,
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się- kojarzenie faktów, wizualizacja wiedzy z języka angielskiego w postaci haseł
- kompetencje obywatelskie- realizowana przez współpracę w grupie, parach, pracach zespołowych,
- kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – realizowane w postaci postawionych przed uczniami zadań i pełnionych funkcjach; realizowana w pracach w parach, grupach, zespołach
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji - wyrażanie opinii, poglądów, sądów

I. Cele innowacji:

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem zarówno w języku polskim i języku angielskim
- wzbogacenie zasobu słownictwa w tym wyrażeń i pojęć związanych z terminologią matematyczną
− interpretowanie i przetwarzanie informacji tekstowych, liczbowych, graficznych
- stosowanie wzorów matematycznych i wykonywanie na ich podstawie działań
- interpretowanie i przetwarzanie pewnych informacji graficznych, tekstowych i liczbowych
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wzbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, dociekliwości i wytrwałości w dążeniu do osiągania celu

Cele :
- integracja zespołu klasowego
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, parach
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania, podejmowane decyzje
- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

III. Realizacja innowacji:
Innowacja ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań na lekcjach języka angielskiego i matematyki. Wprowadzenie nazewnictwa matematycznego oraz zadań w języku angielskim dodatkowo wizualizacja słownictwa, procesu edukacyjnego na specjalnej tablicy pozwala na przyswajanie wiedzy w prostszy i bardziej naturalny sposób.
Uczniowie będą poznawali poszczególne zagadnienia matematyczne wraz z bohaterami bajek, tworząc w ten sposób kalejdoskop postaci odpowiedzialnych za poszczególne działy matematyki.

1. Spotkanie z KRÓLEM PIERWIASTKUSEM WIELKIM WSPANIAŁĄ I KRÓLOWĄ POTĘGĄ (wrzesień)

Uczniowie wykonują ćwiczenia w zakresie działań na liczbach naturalnych i całkowitych

2. Spotkanie z CZARNOKSIĘŻNIKIEM CZARNYM SEPTYLIONEM ( październik, listopad)
Uczniowie wykonują ćwiczenia w obrębie ułamków zwykłych i dziesiętnych

3. Spotkanie z FRAKTALUSEM POSPOLITYM ( grudzień)

Tworzenie figur geometrycznych z elementów fraktalowych wg. kreatywności ucznia

4. Spotkania z WRÓŻKĄ ALGEBRĄ – „ Wiesz czy nie wiesz oto jest pytanie, kto zna odpowiedź niechaj tu stanie” – wyszukiwanie i wprowadzanie niewiadomych w zadaniach tekstowych
( luty, marzec)

5. RYCERZ ANALFABETUS, KRÓLEWNA MARTOLINKA CYFERKA I RYCERZ DWUMIANUS I ICH ŚWITA ( maj, czerwiec)
Zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich własnościami w praktycznym działaniu.

IV. Oczekiwane efekty:
- wzbogacenie zasobu słownictwa oraz komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim
- umiejętność czytania ze zrozumieniem
- umiejętność logicznego, przyczynowo – skutkowego myślenia
- umiejętność klasyfikowania i selekcjonowania informacji
- integracja klasy
- umiejętność współpracy w parach, grupach, indywidualnie
- umiejętność samooceny

V. Ewaluacja:
- samoocena uczniów – podsumowanie zadań po miesiącu pracy
- podsumowanie działań w postaci „ karty pytań”
- sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji innowacji

Realizacja innowacji wspiera wszechstronny rozwój każdego ucznia stawiając na jego rozwój społeczno-emocjonalny, językowy, matematyczny, werbalno-językowy i twórczy.
Priorytetem jest więc uczenie dzieci właśnie takich ponadczasowych i odpowiednich umiejętności, niezbędnych w nowej, otaczającej je rzeczywistości. Umiejętności, jakie będą zdobywać, powinny odzwierciedlać szczególne wymagania, niezbędne w złożonym, kierowanym przez technologię społeczeństwie.

Metryczka
Autor: Monika Szczubiał, Małgorzata Wilczek
Realizujący: klasa 5a w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej
Typ innowacji: przedmiotowa, pedagogiczna
Zakres innowacji: język angielski, matematyka
Czas realizacji: 11.10.19 – 26.06.2020

ADVENTURES WITH MATHS

Monika Szczubiał
Małgorzata Wilczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.