X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42301
Przesłano:

Jabłko. Dobre praktyki

........................................
Pieczęć szkoły/placówki

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI W EDUKACJI
do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki mgr Małgorzata Gałka
Adres ul. Astronautów 5
25-337 Kielce Tel.
41 367 - 60 - 77 Fax.
e-mail
przedszkole@ps43.kielce.eu
e-mail

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji Marzena Wieczorek, Kamila Michalczyk, Agnieszka Mazurczak
Zakres działania: Edukacja przedszkolna
Wychowanie i profilaktyka zdrowotne
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia
(zajęcia pozalekcyjne)
Organizacja i zarządzanie
Działania innowacyjne
Inne obszary (określić jakie)
Temat działania: „Jabłko”

Czas/okres realizacji zadania: 22.10 – 31.10.2018r.

Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- kształtowanie postaw prozdrowotnych

Cele szczegółowe:
- poznanie warunków niezbędnych do życia roślin
- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji
- doskonalenie umiejętności formułowania pytań
- wzbogacenie słownictwa dzieci związanego z tematem
- kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego obchodzenia się
z urządzeniami kuchennymi podczas przygotowania różnych posiłków z jabłek
- rozwijanie twórczego i logicznego myślenia
- dzielenie się spostrzeżeniami w formie słownej i plastycznej

Opis działania:
Misją przewodnią naszego przedszkola jest promowanie zdrowego stylu życia. Co roku planujemy zadania, imprezy i uroczystości, których tematem przewodnim jest zdrowie. W roku szkolnym 2018/19 skupiłyśmy się na zdrowym żywieniu.
Wiele przedszkolaków niechętnie spożywa warzywa i owoce i naszym celem było stopniowe przełamanie tej niechęci. Zależało nam na tym, aby do działań włączyć rodziców, co znacznie ułatwiłoby nasze starania. Nasz plan roczny przewiduje „Tygodniowe wyzwania” i nagrody dla wytrwałych uczestników. Jednym z nich był zorganizowany w naszym przedszkolu „Tydzień owocowo-warzywny”. Dzieci miały za zadanie w ciągu dnia zjadać 5 porcji owoców lub warzyw. Zostały przygotowane do tego specjalne tabele, na których z pomocą rodziców dzieci zaznaczały ilość zjedzonych witaminek. Tabele wypełniały dzieci razem z domownikami, którzy mogli dołączyć do naszego wyzwania, dając tym samym dobry przykład swoim dzieciom.
Największym powodzeniem w naszej grupie cieszyły się jabłka. Stąd wziął się pomysł, aby rozwinąć wiedzę na temat tych owoców. Realizacja naszego projektu przebiegała w kilku etapach i trwała od 22.10 – 31.10.2018r.
Odwiedziliśmy warzywniak – dzieci poznały wiele odmian jabłek i mogły porozmawiać ze sprzedawczynią o właściwościach zdrowotnych jabłek.
Stworzyliśmy w kąciku przyrodniczym kącik jabłek, Dzięgi ogromnemu wsparciu rodziców, którzy kupowali z dziećmi różne gatunki jabłek i opisywali je. Dzięki temu, dzieci nauczyły się je rozróżniać i nazywać.
Na zajęciach z lupą poznaliśmy budowę jabłka. Dzieci nauczyły się nazywać poszczególne warstwy jabłka (skórka, miąższ, gniazdo nasienne, pestki). Liczyliśmy ile pestek jest w jabłuszkach i dowiedzieliśmy się jak przebiega droga od jabłonki do sklepu – układaliśmy historyjkę obrazkową.
Dowiedzieliśmy się skąd biorą się w jabłku robaczki.
Na zajęciach matematycznych ważyliśmy na wadze szalkowej. Segregowaliśmy jabłka ze względu na wielkość, kolor i smak.
Na warsztatach praktycznych uczyliśmy się trzeć na tarce. Kroiliśmy jabłka i wykonaliśmy chipsy jabłkowe przy użyciu elektrycznej suszarki do owoców.
W naszych pracach plastycznych również dominowały „jabłkowe” klimaty. Dzieciom wyjątkowo podobały się pieczątki z ziemniaków wycięte w kształcie jabłek.
Ukoronowaniem i finałem projektu były warsztaty kulinarne z rodzicem. Zaproszona mama przyniosła sokowirówkę wolnoobrotową i pokazała dzieciom jak się robi zdrowy sok. Dzieci porównywały jego smak i konsystencję z sokami sklepowymi.
Do współpracy namówiliśmy również kucharzy z naszej przedszkolnej kuchni - dzieci upiekły muffinki z jabłkami.

Opis uzyskanych efektów:
Dzieci chętniej próbują nowych warzyw i owoców podawanych w różnej postaci.
Efekty projektu zostały zauważone przez rodziców również w domu.
Rodzice dzięki projektowi zintegrowali się z przedszkolem, chętnie uczestniczą i współorganizują wspólne przedsięwzięcia, między innymi warsztaty kulinarne.
Dzieci uzyskały przydatne umiejętności praktyczne – krojenie, tarcie, ćwiczyły koordynację wzrokowo – ruchową. Dzięki nim zyskały pewność siebie i większą samodzielność.
Wnioski z realizacji:
Dzieci podczas projektu nabyły nowe wiadomości i umiejętności:

• poznanie warunków niezbędnych do życia roślin
• kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji
• doskonalenie umiejętności formułowania pytań
• wzbogacenie słownictwa dzieci związanego z tematem
• kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami kuchennymi podczas przygotowania różnych posiłków z jabłek
• rozwijanie twórczego i logicznego myślenia
• dzielenie się spostrzeżeniami w formie słownej i plastycznej

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

brak

Trudności w realizacji (ewentualne wskazówki w kwestii rozwiązywania problemów):
brak
Uzasadnienie zgłoszenia:
Promocja placówki, chęć dzielenia się pomysłami, wiedzą i doświadczeniem, zachęcenie innych do pracy na projektach edukacyjnych.
Wykaz załączników:
zdjęcia
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

mgr Małgorzata Gałka
Kielce 10.07.2019
Miejscowość, data Podpis dyrektora szkoły/placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.