X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4204
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć języka angielskiego - An Unexpected Party - czytanie ze zrozumieniem

Gimnazjum
-------------------

(W oparciu o urywek powieści "Hobbit" J.R.R. Tolkiena.)

Klasa: 3 gimnazjum
Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji:
a) kształcący wiadomości: uczeń posiada informacje na temat J.R.R. Tolkiena, a także wiadomości na temat gatunku literackiego fantasy i pozostałych gatunków literatury popularnej
b) kształcący umiejętności: na podstawie przeczytanego tekstu uczeń potrafi odnaleźć szczegółowe informacje w takście; potrafi pracować ze słownictwem – odgadywać znaczenia słów z kontekstu; potrafi zdefiniować różne gatunki literackie literatury popularnej, rozmawiać na temat swoich upodobań literackich.

Metody: praca w grupach, elementy wykładu, pogadanka, praca z tekstem
Środki dydaktyczne: tekst w języku angielskim – urywek powieści Hobbit J.R.R. Tolkiena; ćwiczenia utrwalające.

Przebieg zajęć:

I Wstęp
Sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczniów z tematem zajęć i jego zapis do zeszytu przedmiotowego.
II Część zasadnicza
1. Krótki wykład na temat J.R.R. Tolkiena
2. Praca uczniów z tekstem
3. Wykonanie ćwiczeń związanych z tekstem
III Zakończenie
1. Zwrócenie uwagi uczniów na rolę literatury i czytania książek w życiu człowieka
2. Zlecenie pracy domowej.

An Unexpected Party

In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat: it was a hobbit-hole, and that means comfort.
It had a perfectly round door like a porthole, painted green, with a shiny yellow brass knob in the exact middle. The door opened on to a tube- shaped hall like a tunnel: a very comfortable tunnel without smoke, with panelled walls, and floors tiled and carpeted, provided with polished chairs, and lots and lots of pegs for hats and coats - the hobbit was fond of visitors. The tunnel wound on and on, going fairly but not quite straight into the side of the hill - The Hill, as all the people for many miles round called it - and many little round doors opened out of it, first on one side and then on another. No going upstairs for the hobbit: bedrooms, bathrooms, cellars, pantries (lots of these), wardrobes (he had whole rooms devoted to clothes), kitchens, dining-rooms, all were on the same floor, and indeed on the same passage. The best rooms were all on the left-hand side (going in), for these were the only ones to have windows, deep-set round windows looking over his garden and meadows beyond, sloping down to the river.
This hobbit was a very well-to-do hobbit, and his name was Baggins. The Bagginses had lived in the neighbourhood of The Hill for time out of mind, and people considered them very respectable, not only because most of them were rich, but also because they never had any adventures or did anything unexpected: you could tell what a Baggins would say on any question without the bother of asking him. (Hobbit or There and Back Again J.R.R. Tolkien)

I. Read the text and answer the questions.

1. Where do hobbits live?
2. What does hobbit’s door look like?
3. How many floors are there in hobbit’s “house”?
4. What rooms are there in the house?
5. Why are there ‘lots of pegs for hats and coats’ in the “house”?
6. Why are Bagginses well-to-do hobbits?
7. What kinds of windows do hobbits have?

II. Try to guess the meaning of the words from context.

nasty, worm, hole, bare, porthole, pantry, meadow, sloping, neighbourhood, respectable, unexpected, brass knob, shiny,

III. Say what types of books are these?

Thriller, whodunnit, paperback, hardback, detective story, love story

IV. What other types do you know? Which is your favourite? Why?

V. Choose a book you read and re-tell it to your partner. Have him guess the title.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.