X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42019
Przesłano:

Opinia o uczniu do MOPS

Z P O – Szkoła Podstawowa w xxxxxxxxx data xxxxxxxx
Adres szkoły xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w xxxxxxx

OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ W xxxxxxx

1. Data sporządzenia opinii o uczniu : ................
2. Dane o uczniu :
a) Imię i nazwisko: ................. b) klasa 2
c) Zamieszkały: ........................................

xxxxxxxxx uczęszcza do szkoły systematycznie. Nieobecności spowodowane są chorobą. Jest życzliwy i koleżeński w stosunku rówieśników. Używa zwrotów grzecznościowych i okazuje szacunek innym ludziom. Bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich wycieczkach szkolnych. Zawsze w terminie przynosi podpisane przez mamę informacje zamieszczone w notesie kontaktów z rodzicami. Uczeń czasem zapomina o wykonaniu pracy domowej. Zazwyczaj przynosi potrzebne materiały na zajęcia szkolne. Nadal bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach robotyki organizowanych na terenie szkoły. Podczas zajęć edukacyjnych wykonuje proste zadania, ale szybko się męczy. Wymaga stałej kontroli i pomocy ze strony nauczyciela. Chętnie korzysta z pomocy koleżeńskiej podczas wykonywania zadań. Bardzo trudno skupia uwagę na dłuższy czas , wierci się, kręci, nie uważa. Często nie kończy pracy. Ma problemy z utrzymaniem porządku na ławce i w tornistrze. Często nie wykazuje gotowości do podjęcia wysiłku. Jest mało samokrytyczny. Ma duże problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
Chłopiec ma zawsze drugie śniadanie, korzysta ze stołówki szkolnej. Mama zaspakaja potrzeby bytowe dziecka. xxxxxx chodzi czysto ubrany. Zawsze punktualnie jest odbierany po zajęciach. Z rozmowy z mamą wynika, że nie potrafi pomóc dziecku w pokonywaniu trudności szkolnych. Widać dużą więź emocjonalną między synem, a mamą. xxxxxxx jest dla mamy ważny i przez nią kochany. Często kontaktuje się z nauczycielem, przychodzi na wszystkie spotkania, zawsze w terminie odpowiada na wszystkie informacje . Wymaga jednak ciągłego instruowania i pomocy w sposobie postępowania z dzieckiem. Rodzina wymaga pomocy asystenta rodziny.

Wychowawca klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.