X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42001
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Moja ulubiona postać z bajek Disneya”

1. Organizator konkursu:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

2. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2019 roku i trwa do 29 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

3. Temat prac konkursowych: „Moja ulubiona postać z bajek Disneya”.

4. Cele konkursu:
• Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.
• Popularyzowanie czytelnictwa i twórczości plastycznej uczniów przedstawiającej postacie Walta Disneya.

5. Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież uczące się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych na terenie całej Polski.
• Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
- przedszkole
- klasy I – III ( Szkoła Podstawowa)
- klasy IV – VIII (Szkoła Podstawowa)
• W każdej kategorii zostaną nagrodzeni autorzy trzech najwyżej ocenionych prac.
• Technika wykonania prac – dowolna lecz forma pracy – płaska. Format pracy –A3, A4. Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
• Jeden autor może przysłać jedną pracę konkursową.
• Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy kartę zgłoszeniową ( załącznik numer 1 do Regulaminu).
• Dane zawarte w karcie będą służyć jedynie do kontaktu organizatora z Uczestnikiem konkursu.
• Prace anonimowe lub zawierające niepełne informacje będą zdyskwalifikowane.
• Na odwrocie pracy proszę podać imię, nazwisko autora, klasa, wiek, imię i nazwisko opiekuna.
• Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody.

6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:
• Zgodność pracy z tematyką
• Inwencja i pomysłowość
• Ogólne wrażenia estetyczne
• Samodzielność wykonania pracy

7. Postanowienia końcowe:
• Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym Facebook.
• Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do placówek.
• Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i powodzenia w konkursie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.