X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41954
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego metodą stacji zadaniowych

Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy VI

Temat: Revision – powtórzenie słownictwa opisującego przedmioty występujące w starożytnym Egipcie oraz poznanych struktur gramatycznych.

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
• nazywa przedmioty kojarzące się ze starożytnym Egiptem
• zna i zapisuje przymiotniki opisujące kształt i materiał, z którego wykonane są przedmioty
• zna i stosuje konstrukcję used to dla opisywania zwyczajów i stanów
z przeszłości, które w chwili mówienia są już nieaktualne
• zna budowę zdań w czasach Past Simple i Past Continuous
• opisuje wygląd wybranej postaci antycznej

Materiały dydaktyczne: podręcznik „Discover English 3”, zadania do stacji, kłębek włóczki

Metody pracy:
• praca z podręcznikiem
• metoda aktywizująca „Stacje dydaktyczne”, „Sieć pajęcza”

Formy pracy:
• z całą klasą
• zespołowa
• w parach
• indywidualna

PRZEBIEG LEKCJI
1. Czynności organizacyjne
- Powitanie klasy.
- Sprawdzenie listy obecności.
2. Rozgrzewka językowa
Odczytanie wyrazów naklejonych na ławkę (wyrazy w dwóch kolorach dla każdej osoby). Uczniowie układają z nich dwa zdania w czasie Past Continuous.
Last week we were talking about Holly, Max and Ra in ancient Egypt.
We were learning about old things in the museum.
3. Ćwiczenie poznanego słownictwa i materiału gramatycznego

Uczniowie (w parach) uzupełniają nazwy przedmiotów, które można znaleźć podczas wykopalisk archeologicznych w Egipcie dopisując ich kształt lub materiał, z którego są wykonane.
___plastic__________ bottle
__metal___________ sword
___diamond_______ necklace
__wooden___________ chest
_paper_________ notebook
_round___________ coin
_oval____________helmet
____oblong_______ shield
_____gold_________crown
______square______jewellery box
_____glass___________box

Ćwiczenie w mówieniu – metoda „Sieć pajęcza”
Uczniowie ustawieni w kręgu rzucają do siebie kłębek włóczki mówiąc zdanie, które będzie odpowiedzią na pytanie: What were you doing last weekend?
Odpowiedź musi być zbudowana w czasie Past Continuous.
Każdy uczeń może powiedzieć tylko jedno zdanie, zatrzymując w ręce końcówkę włóczki. Po zakończeniu zabawy każdy uczeń liczy końcówki .
Nauczyciel nagradza najaktywniejszych uczniów.
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu – metoda „ Stacji edukacyjnych”
• Podział uczniów na czteroosobowe grupy wg. odliczania do 5. Poszczególne grupy zajmują miejsca przy wyznaczonych stacjach.
Zadania do wykonania umieszczone są na oddzielnych stolikach. Grupy poruszają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Każdy uczeń zapoznaje się z treścią zadania , bierze kartę odpowiedzi i pracuje samodzielnie.
Po przejściu wszystkich stacji ma możliwość sprawdzenia odpowiedzi ze wzorem umieszczonym w wyznaczonym miejscu.
S T A T I O N 1
Zadanie 1
Przeczytajcie tekst o przyjaciołach, którzy byli w starożytnym Egipcie. Podkreślcie w tekście 6 zdań w czasie Past Continuous kolorem czerwonym
i 4 zdania w czasie Past Simple kolorem zielonym.
P O W O D Z E N I A !

This morning the sun was shining again. I was feeling hungry and fed up.
While we were talking to Ra we heard music. A man was playing a beautiful tune. He had a diamond on his hat. There was a round basket next to him. It was moving slowly. We were watching it and suddenly a snake appeared. It was listening to the music and moving quietly. The snake was dangerous.

Station 1
KARTA ODPOWIEDZI
Zadanie 1
This morning the sun was shining again. I was feeling hungry and fed up.
While we were talking to Ra we heard music. A man was playing a beautiful tune. He had a diamond on his hat. There was a round basket next to him. It was moving slowly. We were watching it and suddenly a snake appeared. It was listening to the music and moving quietly. The snake was dangerous.

S T A T I O N 2
Zadanie 1
W każdym szeregu znajdźcie wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Zapiszcie te wyrazy na karcie odpowiedzi.
Zadanie 2
Co ludzie w starożytnym Egipcie mieli zwyczaj robić, a czego nie?
Uzupełnijcie zdania oznajmujące oraz przeczące ze zwrotem used to.
P O W O D Z E N I A !

S T A T I O N 2
Zadanie 1
1. oval square wooden oblong
2. round glass metal plastic
3. diamond glass wood oval
4. paper triangular gold wooden
5. sword crown shield gold

Zadanie 2
The Egyptians _____________________(٧) go to scribe school.
People in ancient Egypt ______________________(X) wear long hair.
They ____________________________(٧) eat insects.
Pharaohs _____________________(٧) to live in palaces.
Boys _________________________(٧) write hieroglyphs.
Girls ________________________(X) study at school.

Station 2
KARTA ODPOWIEDZI
Zadanie 1
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
Zadanie 2
The Egyptians _____________________(٧) go to scribe school.
People in ancient Egypt ______________________(X) wear long hair.
They ____________________________(٧) eat insects.
Pharaohs _____________________(٧) to live in palaces.
Boys _________________________(٧) write hieroglyphs.
Girls ________________________(X) study at school.

S T A T I O N 3

Zadanie 1
Uzupełnijcie zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Past Continuous.
P O W O D Z E N I A !

Station 3
Zadanie 1
Max and Holly ____________________ (read) a book about Pyramids.
They __________________________ (watch) things from Egypt.
Holly _________________________ (wear) a broken amulet.
The children _____________________ (look) for the other half of the necklace.
Max _________________________ (read) hieroglyphs.
Ra __________________________(help) them to come back home from Egypt.

Station 3
KARTA ODPOWIEDZI
Zadanie 1
Max and Holly ____________________ (read) a book about Pyramids.
They __________________________ (watch) things from Egypt.
Holly _________________________ (wear) a broken amulet.
The children _____________________ (look) for the other half of the necklace.
Max _________________________ (read) hieroglyphs.
Ra __________________________(help) them to come back home from Egypt.

S T A T I O N 4
Zadanie 1
Przeczytajcie opisy antycznych postaci i dopasujcie osobę do opisu. Nazwę postaci wpiszcie na kartę odpowiedzi.
P O W O D Z E N I A !
Zadanie 1
an Egyptian a Viking a Roman Pharaoh

1. He used to wear a round helmet with horns. He didn’t use to wear a metal armour. He used to have a round shield and a sword.
2. He used to wear a metal armour and sandals. He used to have an oval helmet, a sword and an oblong shield.
3. He used to wear a big golden crown. He used to have a necklace and lots of jewellery. He used to live in a big and beautiful palace.
4. He used to wear a long helmet and a metal armour. He didn’t use to have a shield and a sword. He used to wear an amulet.

Station 4
KARTA ODPOWIEDZI
Zadanie 1
1. He used to wear a round helmet with horns. He didn’t use to wear a metal armour. He used to have a round shield and a sword.
________________________________
2. He used to wear a metal armour and sandals. He used to have an oval helmet, a sword and an oblong shield.
________________________________
3. He used to wear a big golden crown. He used to have a necklace and lots of jewellery. He used to live in a big and beautiful palace.
_________________________________
4. He used to wear a long helmet and a metal armour. He didn’t use to have a shield and a sword. He used to wear an amulet.

(Uczniowie konsultują odpowiedzi wspólnie. Ci, którzy maja problemy mogą skorzystać z podręcznika lub zeszytu.)
4.Podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.