X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41918
Przesłano:
Dział: Języki obce

Mother Nature! - reading. Konspekt języka angielskiego, klasa V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat: Mother Nature! – reading.
I. Cele zajęć
1. Cel główny:
• Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu słownictwa dotyczącego przebywania na wsi (biwak na łonie natury)
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela;
• tworzy krótkie, proste wypowiedzi ustne;
• rozumie zwroty dotyczące wakacji;
• wyraża emocje;
• rozumie ogólny sens prostego tekstu;
• rozumie intencje rozmówcy;
• reaguje w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach;
• rozwija świadomość językową;
• opisuje czynności związane z przebywaniem na łonie natury;
• zmienia formę przekazu ustnego;
• posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (słownictwo związane z biwakiem);
• stosuje strategie komunikacyjne.
II. Formy pracy:
• Praca z całą klasą;
• Praca indywidualna.
• Praca w zespole.
III. Techniki nauczania:
• Rozmowa na temat poruszany w tekście;
• Wypowiedź ustna (speech);
• Produkowanie dźwięków: głośne czytanie;
• Prezentacja słownictwa za pomocą prostych rysunków;
• Użycie języka ojczystego do wyjaśnienia znaczenia;
• Luka informacyjna;
• Dialog na podstawie tekstu w podręczniku;
• Czytanie w celu wyłonienia jednego szczegółu;
• Praca domowa.
IV. Metody pracy:
• Metoda problemowa;
• Metoda definiowania pojęć;
• Mapa myśli;
• Prezentacja mulimedialna;
• Indywidualizacja pracy.
V. Środki dydaktyczne:
• Podręcznik Fairyland 5 Virginia Evans – Jenny Dooley
• Płyta CD z nagranym tekstem;
• Prezentacja multimedialna;

VI. Lekcja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową.

VII. Przebieg lekcji.
1. Czynności wstępne:
• Sprawdzenie listy obecności;
• Poproszenie o przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej;
 Poproszenie uczniów o powtórzenie, czego nauczyli się w module 6.
 Jakie rodzaje wakacji uczniowie pamiętają z modułu 6 ( zapisać na tablicy za pomocą mapy myśli);
 Co ludzie mogą robić na różnych rodzajach wakacji.
2. Część główna:
• Zapytanie uczniów co oznacza słowo landmark i z czym się ono kojarzy. Podanie celu lekcji (wizyta na łonie natury, na wsi);
• Zapisanie tematu na tablicy;
• Poproszenie o otworzenie podręcznika na stronie 78
• Zapytanie uczniów, aby zwrócili uwagę na temat czytanki oraz ilustracje, a następnie, by wskazali o czym może być dialog.
• Włączenie tablicy multimedialnej i zaprezentowanie wizualizacji dialogu – uczniowie mogą sprawdzić, czy ich odpowiedź była prawidłowa.
• Poproszenie dzieci o przeczytanie dialogu z podziałem na role.
• Wysłuchanie nagrania z płyty CD i podkreślenie nowych, niezrozumiałych słów.
• Wypisanie słownictwa na tablicy;
• Wysłuchanie tekstu i odpowiedzenie na pytania z zadania 2/79
• Zadanie pytania: „Korzystając z dialogu oraz własnej wiedzy, napisz przynajmniej dwa zdania dotyczące tego, co Matka Natura może nam zaoferować”;
• Poproszenie chętnych uczniów o przeczytanie swojej pracy;
• Przejście do ćwiczenia 3/79. Uczniowie, po wysłuchaniu nagrania, dopasowują nowe słownictwo do ilustracji. Następnie, intuicyjnie, tłumaczą nowe słownictwo.
• Poproszenie chętnego ucznia o przeczytanie ciekawostki.
• Podanie pracy domowej:
Zadanie 4/79
Dla chętnych zadanie 7/79
• Wytłumaczenie pracy domowej.
3. Zakończenie:
• Poproszenie uczniów, aby powtórzyli o czym była dzisiejsza lekcja;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.