X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41878
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Jestem bezpieczny. Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat zajęć: Jestem bezpieczny – kształtowanie postaw właściwego zachowania w czasie wakacyjnego wypoczynku w mieście, w górach i nad wodą. Ocenianie i omawianie różnych sytuacji podczas letniego wypoczynku, uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego zachowania i nauka właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Uczestnik zajęć: uczeń klasy drugiej

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich wakacyjnych planów;
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych;
- kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczywania;
- poszerzanie wiedzy na temat ratunkowych numerów alarmowych i postępowania
w przypadku uszkodzeń ciała;
- nabywanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozwiązuje krzyżówkę zachowując poprawność zapisu wyrazów;
- opowiada o swoich wakacyjnych planach tworząc proste zdania;
- czyta głośno tekst ze zrozumieniem;
- rozróżnia zachowania bezpieczne od niebezpiecznych;
- uzasadnia swój wybór podając argumenty;
- formułuje rady nt. bezpiecznego zachowania;
- wie, jak bezpiecznie spędzić wakacje w mieście, górach i nad wodą;
- zna sposoby postepowania w przypadku otarcia, oparzenia i krwotoku z nosa;
- zna numery alarmowe (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna).

Metody pracy: rozmowa kierowana, praca z tekstem, zadaniowa, oglądowa, prezentacja mulimedialna.

Formy pracy: indywidualna jednolita,.

Środki dydaktyczne: karty pracy, tekst wiersza Marcina Przewoźniaka „Głupawki”, ilustracje przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne zachowania, prezentacja multimedialna, komputer, tablica interaktywna, naklejki, klej, zeszyt ucznia).

Czas realizacji: 60 minut

Przebieg zajęć:
1.Wprowadzenie do tematu:
Uczeń rozwiązuje krzyżówkę – hasło WAKACJE.
2.Wakacyjne plany.
Swobodna rozmowa nt. wakacyjnych planów ucznia.
3.Czytanie głośne i analiza tekstu wiersza.
Uczeń odczytuje wiersz Marcina Przewoźniaka „Głupawki”. Następnie nauczyciel prowadzi rozmowę kierowaną na temat treści przeczytanego przez ucznia wiersza.
4.Bezpieczne i niebezpieczne zachowania.
Nauczyciel prezentuje ilustracje przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne sytuacje w różnych miejscach letniego wypoczynku (góry, morze, miasto). Zadaniem ucznia jest określenie rodzaju prezentowanych zachowań i uzasadnienie swojej decyzji.
5.„Bezpieczne wakacje” – łamigłówka.
Uczeń w oparciu o wiedzę zdobytą w poprzednim zadaniu, samodzielnie rozpoznaje sytuacje niebezpieczne i udziela rad, w jaki sposób należy postąpić, aby wyeliminować zagrożenie.
6.„Wakacyjna walizka”.
Zadaniem ucznia jest wybranie i „zapakowanie” do walizek zdań spośród wakacyjnych rad dotyczących bezpiecznych wakacji w górach, nad wodą i w mieście. Przygotowane przez nauczyciela zdania, uczeń przykleja do odpowiedniej walizki. Skończone prace uczeń zawiesza na tablicy.
7.„Jak się zachować?”
Zadaniem ucznia jest dopasowanie tekstów przedstawiających sposób postępowania w przypadku otarcia, oparzenia i krwotoku z nosa z właściwą ilustracją.
8.Numery alarmowe.
Nauczyciel zadaje uczniowi pytanie – Jak poradzić sobie w razie nagłego wypadku? Zadaniem ucznia jest dopisanie numerów alarmowych do rysunków przedstawiających pojazdy służb ratunkowych.
9.„Wakacyjne rady” – prezentacja multimedialna.
Uczeń ogląda prezentację multimedialną i wspólnie z nauczycielem odczytuje rady dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji.
10.Podsumowanie – ewaluacja zajęć.
Uczeń odpowiada na pytania nauczyciela. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje naklejkę z uśmiechniętą buźką.
- Podaj przykłady kilku zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych, które mogą wystąpić w czasie wakacji.
- Co zrobisz, gdy wydarzy się sytuacja zagrażająca Twojemu zdrowiu lub życiu?
- W jaki sposób będziesz postępował, aby Twoje wakacje były bezpieczne?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.