X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41741
Przesłano:

Poetycki obraz burzy we fragmencie "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V – 2 godziny dydaktyczne
Temat: Poetycki obraz burzy we fragmencie „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

1. Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej:
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) wyodrębnia obrazy poetyckie;
7) opowiada o wydarzeniach fabuły;
7) ustala kolejność zdarzeń.
2.Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
3) określa temat tekstu.
IV. Samokształcenie. Uczeń:
1) doskonali ciche i głośne czytanie.
Lektury obowiązkowe:
7) Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz ( fragmenty, w tym: opisy)
2. Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:
• określa temat utworu,
• nazywa odczucia, jakie budzi w nim dzieło,
• porządkuje punkty planu tekstu,
• wyodrębnia w tekście części zgodne z planem tekstu,
• opowiada przebieg zjawiska atmosferycznego
• odczytuje obrazy poetyckie odnoszące się do poszczególnych zmysłów
• tworzy notatkę.
3. Cel lekcji dla ucznia:
Na dzisiejszej lekcji, pracując indywidualnie i w parze, poznasz fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i zrozumiesz, że burza może być piękna.
4. Kryteria wymagań:
• określisz temat wiersza,
• uporządkujesz 5 punktów planu tekstu,
• podzielisz tekst na 5 części zgodnie z planem,
• opowiesz, jaki był przebieg burzy przedstawionej w utworze Adama Mickiewicza,
• wskażesz w tekście fragmenty, które oddziałują na zmysły wzroku, słuchu i dotyku,
• uzupełnisz notatkę i wniosek.
5. Propozycja pytania kluczowego:
• Kiedy nie boimy się burzy?
6. Środki dydaktyczne:
• multipodręcznik - nagranie tekstu literackiego - Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz Księga X (fragment) s. 87
• teksty utworu dla uczniów,
• karta pracy - zestawy zadań dla uczniów ,
• plansze z celami i kryteriami wymagań,
• sprzęt multimedialny: komputer, tablica interaktywna,
7. Metody nauczania:
• ćwiczenia praktyczne,
• burza mózgów.
8. Formy pracy:
• zbiorowa,
• praca w parach i indywidualna.

9. Przebieg zajęć:
I. Część wstępna.
1. Powitanie uczniów i gości, sprawdzenie listy obecności.

II. Wprowadzenie
1. Zadanie wstępne. Przypomnijcie sobie jak najwięcej nazw zjawisk atmosferycznych towarzyszących burzy. Zapiszcie je na schemacie.
2. Podanie tematu lekcji, celu dla ucznia, kryteriów wymagań i określenie zasad pracy.

III. Realizacja tematu i celów lekcji.
1. Wysłuchanie nagrania fragmentu „Pana Tadeusza” – zamknięte podręczniki.
2. Nazwanie odczuć, swobodnych refleksji, jakie budzi dzieło.
3. Ponowna indywidualna ukierunkowana lektura tekstu, w tym wyjaśnienie „starych”, niezrozumiałych sformułowań oraz zastanowienie się, o czym jest utwór.
4. Praca w parach:
• Porządkowanie punktów planu tekstu i zapisanie ich w zeszycie.
• Podzielenie tekstu na 5 części zgodnie z planem.
5. Opowiadanie przebiegu zjawiska atmosferycznego.
• Uczniowie mający trudności w nauce i dyslektycy uzupełniają tekst opowiadania z lukami wypowiedzeniami z rozsypanych wyrazów i wstawiają je w odpowiednie miejsca.
• Uczniowie uzdolnieni uzupełniają tekst opowiadania z lukami wypowiedzeniami samodzielnie zredagowanymi.
6. Prezentacja wyników pracy uczniów- odczytanie wypowiedzi o przebiegu burzy.
7. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób poeta opisał burzę?
W tym celu uczniowie samodzielnie odszukują w tekście wszystkie fragmenty, które oddziałują na zmysły wzroku, słuchu i dotyku, a następnie uzupełniają notatkę w formie tabeli i wyciągają wniosek.
8. Zadanie pytania kluczowego. Kiedy nie boimy się burzy? Kiedy burza jest piękna?

IV. Podsumowanie lekcji.
• samoocena uczniów dotycząca stopnia spełnienia kryteriów,
• refleksje uczniów: „ Na dzisiejszej lekcji ...”

V. Zakończenie.
• ocena pracy uczniów na lekcji,
• zadanie pracy domowej:
- dla wszystkich: Przygotuj głosową interpretację fragmentu „Pana Tadeusza”, tak by intonacją i barwą głosu oddać nastrój towarzyszący zdarzeniom.
- dla chętnych: Zilustruj wybrany fragment poetyckiego opisu burzy. Nadaj tytuł swojemu dziełu i podpisz je inicjałami (format A4, technika dowolna).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.