X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41736
Przesłano:

Powstanie styczniowe. Konspekt lekcji dla klasy 7 z uwzględnieniem oceniania kształtującego

1. Przedmiot: Historia klasa 7 SP
2. Temat: Powstanie styczniowe
3. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami uczniów: Uczniowie podają przyczyny powstania listopadowego, ramy czasowe, udział różnych warstw społecznych w powstaniu oraz jego skutki.
4. Uzasadnienie celowości realizacji tematu – po co uczę tego moich uczniów? Aby mogli dostrzec różnice i podobieństwa między dwoma największymi zrywami niepodległościowymi Polaków przeciw rosyjskiemu zaborcy w XIX wieku i jego skutki.

Cele lekcji dla nauczyciela

Uczeń:
-potrafi omówić sytuację przed wybuchem powstania w Królestwie Polskim oraz okoliczności jego wybuchu.
-potrafi opisać przebieg powstania i jego specyfikę,
-potrafi wyjaśnić bierność chłopów wobec powstania i sposób rozwiązania tego problemu,
-potrafi wskazać na mapie miejsca manifestacji patriotycznych i zakres powstania,
-potrafi wskazać różnice między reformami uwłaszczeniowymi w poszczególnych zaborach.

Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
Po lekcji:
-będę potrafił omówić pośrednie i bezpośrednie przyczyny powstania styczniowego oraz rewolucję moralną,
-będę potrafił opisać przebieg powstania z uwzględnieniem jego specyfiki i fenomenu tajnego państwa,
-będę potrafił wyjaśnić z czego wynikał bierny stosunek chłopów do powstania i co było rozwiązaniem tego problemu,
-będę potrafił wymienić bezpośrednie skutki klęski powstania styczniowego.

Kryteria osiągania celów/wymagania
Uczniowie będą potrafili:
wymienić:
-trzy charakterystyczne elementy rewolucji moralnej,
-postacie: Aleksandra Wielopolskiego, Aleksandra II, Romualda Traugutta,
-scharakteryzować powstanie styczniowego: ramy chronologiczne, tajne państwo, wojna partyzancka, reforma uwłaszczeniowa,
-wymienić bezpośrednie skutki klęski powstania styczniowego(3 skutki).

Pytanie kluczowe

Jakie były podobieństwa i różnice między dwoma największymi powstaniami przeciw rosyjskiemu zaborcy?

Przebieg lekcji:
Wstęp:
1.Przypomnienie przyczyn powstania listopadowego, ramy czasowe, udział różnych warstw społecznych w powstaniu oraz jego skutki.
2.Nauczyciel przypomina o braku wystąpień w czasie Wiosny Ludów związany ze słabością ruchu spiskowego po powstaniu styczniowym .
Rozwinięcie:
1.Nauczyciel wyświetla w widocznym miejscu z pytaniem kluczowym i kryteriami osiągania celów, uczniowie natomiast zapoznają się zapoznają się z kartą pracy nr 1.
2.Nauczyciel informuje uczniów, że będą realizować zadania na podstawie karty pracy. Poprzez podniesienie karteczek w trzech kolorach(żółty-nie jestem pewien odpowiedzi, zielona- znam odpowiedź, czerwony – nie znam odpowiedzi)sygnalizują koniec pracy lub jej brak po ustalanym czasie nauczyciel- uczniowie
3.Uczniowie w trakcie pracy wyszukują informacji z tabeli, tekstu podręcznika, pracują w grupach lub samodzielnie
4.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wyrażają opinie i korygują wypowiedzi swoje nawzajem korzystając z kolorowych ka.

Podsumowanie:
Nauczyciel z rozdaje karty pracy Ocena powstania styczniowego(swobodna interpretacja). Następnie pojawiają się zdania podsumowujące” – do wyboru
„Z dzisiejszej lekcji chcę zapamiętać...,
Zaskoczyło mnie, że...,
Na dzisiejszej lekcji podobało mi się ...”)
Praca domowa:
Nauczyciel poleca uczniom wykonanie krzyżówki z hasłem głównym :Powstanie styczniowe zgodnie z kartą pracy nr 1-zadanie nr 5

Sporządził: Leszek Górczyński

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.