X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41725
Przesłano:

Mini piłka nożna - program zajęć pozalekcyjnych SKS

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCJNYCH- SKS

O TEMATYCE MINI PIŁKA NOŻNA

DLA KLAS V – VII
DZIEWCZYNY

Opracowanie: EWA GLAZ

CELEM mini piłki nożnej jest wspieranie wszystkich cech uczniów, które w okresie nauki szkolnej decydują o rozwoju zasobów zdrowotnych, a po zakończeniu edukacji wpływają na świadomy wybór stylu życia sprzyjającemu zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi. Innym celem jest przygotowanie do uzyskiwania możliwie najlepszych wyników sportowych z piłki nożnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Rozwijanie dyspozycji do piłki nożnej:
- zabawy i ćwiczenia wpływające prawidłowo na postawę ciała
- poruszanie się po boisku
- prowadzenie piłki
- podania piłki
- przyjęcia piłki: stopą, udem, klatką piersiową
- strzał na bramkę
- praca w zespole.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘC UCZNIA
POSTAWY

Uczeń:
aktywnie uczestniczy w zajęciach,
podejmuje samodzielnie działania, które pozwolą na poprawę wyników,
chce rozwijać i doskonalić swoją sprawność,
przestrzega zasad fair play,
chętnie uczestniczy w zawodach sportowych,
zachowuje dyscyplinę i porządek na zajęciach,
współdziała z partnerem w doskonaleniu umiejętności,
zachęca kolegów do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
samodzielnie doskonali umiejętności ruchowe,
kulturalnie kibicuje,
pełni rolę organizatora gier i zabaw oraz sędziego,
wykorzystuje własne predyspozycje na zajęciach,
dba o sprzęt sportowy.

WIADOMOŚCI

Uczeń:
zna zasady higieny po wysiłku fizycznym,
wie, jak można aktywnie spędzać czas wolny,
wie, jaki jest wpływ ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój organizmu,
wie, jakie ćwiczenia przygotowują organizm do większego wysiłku,
wie, jakie muszą być spełnione warunki , aby miejsce ćwiczeń i zabaw było bezpieczne,
zna przepisy w mini piłkę nożną oraz zasady sędziowania,
zna prawidłową terminologię w określaniu nazw przyrządów, przyborów oraz ćwiczeń,
zna technikę wykonywania podań, przyjęć
zna ćwiczenia doskonalące poszczególne elementy techniczne,
wie jakie są zadania graczy na boisku (atakujący, pomocnik, obrona).

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń potrafi:
- przyjąć i podać piłkę prawą i lewą stopą
- przyjąć piłkę udem, klatką piersiową,
- prowadzić piłkę prawą i lewą nogą – wewnętrzną, zewnętrzną częścią stopy i prostym podbiciem,
- wykonać strzał na bramkę,
- wykonać wyrzut piłki z autu,
- wykonać zwody z piłką i bez piłki,
- wychodzić na pozycję ,
- współpracować w zespole dwójkowym, trójkowym i czwórkowym w trakcie fragmentów gry,
- wykorzystać poznane elementy techniczne i taktyczne w grze właściwej.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Gry i zabawy kopne.
2. Doskonalimy podania i przyjęcia piłki:
- doskonali uderzenia piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, prowadzenie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem oraz przyjęcie piłki
- dokonuje próby uderzeń piłki głową z miejsca i z biegu
- kształtuje swoją szybkość i wytrzymałość
3. Przyjęcie piłki różnymi częściami ciała: stopą, udem, klatką piersiową - strzał na bramkę.
4. Doskonalimy prowadzenie piłki nogą lewą i prawą.
- prowadzi piłkę w różnych kierunkach, określonym sposobem i w różnym tempie nogą lewą i prawą, zakończone podaniem i strzałem do bramki.
5. Doskonalimy prowadzenie piłki w grupach.
6. Prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i ominięciem przeciwnika.
7. Strzały na bramkę z różnych pozycji.
8. Nauka i doskonalenie umiejętności taktycznych.
9. Żąglerka różnymi piłkami stopa i udem.
10. Doskonalenie techniki i taktyki w zabawach i małej grze.
11. Doskonalimy podstawowe elementy techniczne z piłki nożnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.