X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41723
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości dotyczących działań na ułamkach zwykłych. Scenariusz lekcji matematyki w klasie 5 z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz lekcji matematyki w klasie 5 z elementami OK
Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących działań na ułamkach zwykłych
Prowadzący: Urszula Taudul
Cel lekcji : Uczeń wykonuje działania dodawania, odejmowania i mnożenia ułamków zwykłych.
Cele szczegółowe: Uczeń
- stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9, 4
- rozpoznaje liczby pierwsze i złożone
- znajduje NWD i NWW liczb
-porównuje ułamki zwykłe
- dodaje i odejmuje ułamki zwykłe
- znajduje ułamek z liczby naturalnej.
Forma pracy:
- praca zespołowa
Metoda pracy:
- mapa pamięci
- ok – sygnalizacja świetlna (samoocena) do kryteriów oceniania.

Przebieg lekcji.
1. Część organizacyjna (temat, obecność).
2. Podanie celu lekcji, odniesienie się do kryteriów.
3. Podział na zespoły (można losować patyczkami).
4. Praca w zespołach nad mapą pamięci. Uczniowie wykonują plakat na podstawie posiadanych kryteriów oceniania. Do każdego kryterium podają zadania (przykłady).
5. Uczniowie przy pomocy sygnalizacji świetlnej określają poziom swoich umiejętności w odniesieniu do nacobezu.
6. Podsumowanie lekcji. „Na co muszę szczególnie zwrócić uwagę przygotowując się do klasówki?”

Działania na ułamkach zwykłych – KO kl.5
1. Znam cechy podzielności liczb przez 3,9,2,4,5,10,100.
2. Rozpoznaję liczby pierwsze i złożone.
3. Rozkładam liczby na czynniki pierwsze.
4. Znajduję NWW.
5. Znajduję NWD.
6. Skracam ułamki zwykłe.
7. Rozszerzam ułamki zwykłe.
8. Porównuję ułamki zwykłe.
9. Dodaję ułamki zwykłe o różnych mianownikach.
10. Odejmuję ułamki zwykłe o różnych mianownikach.
11. Stosuję dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.
12. Mnożę ułamek przez liczbę naturalną.
13. Obliczam ułamek z liczby w zadaniach tekstowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.