X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4167
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

Przedstawiam Państwu Regulamin konkursu języka angielskiego, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych w marcu 2009r. Mam nadzieję, że ta publikacja pomoże w przyszłości innym nauczycielom w przygotowaniu regulaminów różnych konkursów.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

I. Cele konkursu
- Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
- Doskonalenie znajomości języka angielskiego
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
- Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych
- Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między rybnickimi szkołami ponadgimnazjalnymi

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z miasta Rybnika i okolic. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy e.piotrowska@zstrybnik.pl do dnia 20 lutego 2009r.

IV. Zakres programowy
Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Technicznych, czyli organizatora konkursu.
Zadania konkursowe obejmować będą:
* Materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej;
* Elementy wiedzy o Irlandii i jej patronie świętym Patryku oparte na następujących stronach internetowych:
- http://traditions-uk.freeservers.com/StPatricksday.html
- http://www.kiddyhouse.com/Holidays/StPat/StPat.html
- http://www.theholidayspot.com/patrick/historyofpatrick.htm
* Podstawowe informacje o Irlandii (język, geografia, sławne osoby, polityka itp.) oparte na stronach internetowych:
- http://www.realirishfood-recipes.com/interesting-fun-facts-about-Ireland.html
- http://goireland.about.com/od/preparingyourtrip/qt/ireland.htm

V. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) oraz finał międzyszkolny.

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Materiały do etapu zostaną przesłane do szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie. Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w dniu 5 marca 2009r o godz. 9.00. Czas trwania eliminacji to 45minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy: e.piotrowska@zstrybnik.pl do dnia 9 marca 2009r.

Etap II
Finał konkursu odbędzie się dnia 20 marca 2009r w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku o godz. 9.00. Czas trwania tej części konkursu to 45 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru i będzie on przeprowadzony jako quiz na platformie edukacyjnej Moodle ZST. W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

VI. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

VII. Jury
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie losowo wybranych 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz 2 nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.zstrybnik.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Elżbieta Piotrowska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.