X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4164
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nazwy zawodów - konspekt lekcji j. angielskiego w kl. VI

Temat: A doctor works in a hospital. Utrwalenie nazw zawodów.
Czas: 45 minut

Cele lekcji:

Cele szczegółowe:
Uczeń;
• umie nazwać zawody w języku angielskim,
• potrafi dopasować nazwę zawodu z jego definicją i miejscem jej wykonywania,
• potrafi opisać poszczególne zawody tworząc zdania zależne ze słówkiem „who”, posługując się czasem Present Simple,
• potrafi korzystać ze słownika dwujęzycznego (ang-pol, pol-ang).

Cele wychowawcze:
• rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (korzystanie ze słownika dwujęzycznego)
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie (współpraca z kolegami, dzielenie się zadaniami podczas wykonywania ćwiczeń)

Metody:
• Metoda komunikacyjna
• Metoda audiolingualna

Formy pracy:
• Praca z całą klasą
• Praca indywidualna na forum klasy-wypowiedzi poszczególnych uczniów
• Praca w grupach - wykonywanie ćwiczeń

Pomoce i środki dydaktyczne:
• karty z nazwami zawodów i miejsc w mieście
• karty z definicjami zawodów
• kserokopie ćwiczeń
• tablica

Tok lekcji
*czynności ucznia oznaczone myślnikami

Część wstępna (czynności organizacyjne)
Powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej (zebranie kart z pracą domową).
- Przygotowanie się do lekcji.
- Ochotnik/cy odczytują pracę domową.

Część wprowadzająca /powtórzeniowa - rozgrzewka językowa
Nauczyciel zadaje uczniom kilka pytań typu „Who works in a hospital / at school...?”Wyjaśnia o czym będzie lekcja, zapisanie tematu na tablicy.
- Odpowiadają na pytania nauczyciela.
- Zapisują temat lekcji w zeszycie.

Nauczyciel przyczepia na tablicy nazwy miejsc w mieście, rozdaje uczniom karty z nazwami zawodów.
- Podchodzą do tablicy i przyczepiają nazwę zawodu przy odpowiedniej nazwie miejsca.

Część główna(ćwiczenia utrwalające)
Rozdaje uczniom listy z nazwami 20 zawodów i karty z definicjami tych zawodów. Dopytuje o miejsce pracy niektórych osób/zawodów.
- Dopasowują nazwy z definicjami, sprawdzają w słowniku nieznane im wyrazy.
- Odczytują odpowiedzi tworząc zdania typu „...is someone/a person who ...”

Prosi uczniów o ułożenie definicji pięciu zawodów (florist, actor, footballer, teacher, journalist)
- Układają definicje podając gdzie dana osoba pracuje i czym się zajmuje, zapisują w zeszycie.
- Przedstawiciele grup odczytują definicje na forum klasy.

Nauczyciel czyta definicje zawodów.
- Słuchają i stwierdzają czy definicja jest poprawna (true, ok) czy nie (false, wrong).

Prosi uczniów o ułożenie krzyżówki z hasłem, wykorzystując poznane nazwy zawodów i miejsc (6 haseł cząstkowych) – definicje w języku angielskim.
Kontroluje pracę uczniów w grupie, pomaga. Wymienia przygotowane krzyżówki między grupami.
- Układają krzyżówkę.
- Rozwiązują krzyżówkę ułożoną przez drugą grupę.

Podsumowanie
Ocenia pracę uczniów na lekcji, najbardziej aktywni / najlepiej pracujący na lekcji uczniowie otrzymują plusy.
Zadanie pracy domowej (ćwicz. 1 str. 54 - zeszyt ćwiczeń).

UWAGI
Jeżeli zostanie czasu (po rozwiązaniu przez grupy krzyżówek) – zabawa w kalambury (jeden uczeń pokazuje mimiką / gestem jakiś zawód – pozostali uczniowie próbują odgadnąć o jaki zawód chodzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.