X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41642
Przesłano:

Zastosowanie obliczania ułamka danej liczby do rozwiązywania zadań tekstowych. Lekcja otwarta z matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ
z wykorzystaniem TiK

Data: 24.05.2019
Przedmiot: matematyka
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Temat lekcji: Zastosowanie obliczania ułamka danej liczby do rozwiązywania zadań tekstowych. (IV.1,2; V.5)

Cel ogólny lekcji: Stosowanie umiejętności rozwiązywania zadań praktycznych z zastosowaniem obliczania ułamka liczby naturalnej.

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
wyjaśnia pojęcie ułamka
wskazuje i rozumie znaczenie odpowiednich części ułamka: licznik, mianownik, kreska ułamkowa
dzieli całości i zaznacza w oparciu o podany ułamek
zapisuje ułamki do danej sytuacji
rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące ułamków zwykłych
analizuje, wyjaśnia i uzasadnia
pracuje samodzielnie, współpracuje w grupie

Cele lekcji w języku ucznia:
Przypomnienie - co to jest ułamek i w jaki sposób jest zapisywany w różnych sytuacjach, jak obliczamy i wykorzystujemy w sytuacji praktycznej.

NACOBEZU:
wiesz, jak zapisać i odczytać ułamek
wiesz, jak obliczyć ułamek danej liczby
wiesz, jak rozwiązać prawidłowo zadanie

Metody pracy:

ocenianie kształtujące, (technika samooceny, technika zdań niedokończonych)
pogadanka,
metoda ćwiczeniowa,
metoda aktywizująca – quiz interaktywny,
metoda praktyczna poprzez doświadczenie, pt: „Goście”( kształtowanie kompetencji kluczowych)

Formy pracy:

praca z całą klasą,
praca indywidualna,
praca w grupach ( 3 grupy)

Pomoce dydaktyczne:

prezentacja multimedialna,
quiz interaktywny, pt: Wyścig koni- LearningApps.org,
karty aktywności,
komputer i tablica interaktywna,
film dydaktyczny, pt: /Konie dla synów/Scholaris,
ćwiczenie pamięciowe : ułamek liczby wersja B/klasa IV/ na stronie www.matzoo.pl

PRZEBIEG LEKCJI

1. Przywitanie uczniów.
2. Podanie tematu,
Wstęp ( 5 min)
Zaciekawienie uczniów tematem lekcji poprzez rozwiązanie zagadki w postaci rebusa. ( Hasło: ułamki)
Pytania i polecenia nauczyciela:
Co to takiego jest ułamek?
Proszę osobę chętną do zapisania ułamka 2/5.
Z jakich elementów składa się ułamek?
Co wyraża licznik a co mianownik ułamka?
3. Zad. 1(5 min)
Wykonamy ćwiczenie pamięciowe, które pozwoli nam przypomnieć wiadomości, jakie poznaliście na ostatniej lekcji. Będzie to obliczanie ułamka danej liczby na prostych przykładach z wykorzystaniem strony matzoo. Jesteście już podzieleni na grupy i każdy z was ma na stole kartę aktywności. Proszę wypełnić imię i nazwisko oraz wpisywać odpowiedzi do poszczególnych zadań. Po zakończeniu lekcji zbiorę wasze karty i ocenię aktywność.
( wykonanie ćwiczenia pamięciowego : ułamek liczby wersja B/klasa IV/ na stronie www.matzoo.pl, nauczyciel wyświetla na tablicy 6 przykładów, uczniowie wpisują odpowiedzi do karty aktywności a później podają poprawną odpowiedź)

Na dzisiejszej lekcji będziemy zajmowali się rozwiązywaniem zadań ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie obliczania ułamka w sytuacjach praktycznych. Chciałabym abyście w trakcie rozwiązywania, zwócili uwagę, czy ułamki w rzeczywistości są nam potrzebne oraz jeśli tak, potrafili podać przykłady?

4. Zad 2. Goście (7min)
Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzą do was niespodziewani goście. Są nimi koledzy z klasy. Chcecie być uprzejmi i gościnni dla waszych kolegów. No ale niestety macie tylko jedną czekoladę i trzeba dokonać podziału w taki sposób, aby każdy otrzymał odpowiednią ilość. Pracujemy teraz w grupach i dzielimy. Wypełniacie polecenia dla zadania 2.
Grupy prezentują swoje wyniki.

5. Zadanie 3 ( 7 min) będziecie wykonywali w formie quizu z wykorzystaniem aplikacji LearningApps. Zadanie nosi tytuł Wyścigi konne. Na karcie aktywności każdy z was zapisuje wybrany wynik do danego zadania.

6. (5 min ) Zadanie 4 Niekiedy bywa tak, podział majątku jest zapisany w postaci ułamka danej liczby. Posłuchajcie filmu, pt: Konie dla synów. Postarajcie się wypełnić kartę odpowiedzi w zadniu 4. ( kometarz nauczyciela oraz weryfikacja rozwiązania).
7 . Zadanie 5 Każda z grup ma do rozwiązania 1 zadanie w ciągu ( max 5 min). Grupa, która pierwsza skończy, prezentuje rozwiązanie na tablicy a pozostali zapisują w zeszytach.
8. Podanie i omówienie zadania domowego.
9. Podsumowanie lekcji – ewaluacja zajęć poprzez zdania niedokończonej odpowiedzi (Zał2)

Zał. 1

Karta aktywności

Imię i nazwisko......................... data............

NACOBEZU:
wiesz, jak zapisać i odczytać ułamek
wiesz, jak obliczyć ułamek danej liczby
wiesz, jak rozwiązać prawidłowo zadanie
Zadanie 1 /matzoo
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zadanie 2 Goście ( podział czekolady)

1. Z ilu części składa się czekolada?

2. Ile jest osób do podziału?

3. Ile kostek czekolady otrzyma jedna osoba?

4. Ile kostek zostaje nieprzydzielonych?

5. Jaką część czekolady otrzymała jedna osoba?

Zadanie 3/ Wyścigi konne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zadanie 4/ Konie dla synów

Syn 1 Syn II Syn III
Liczba koni: Liczba koni: Liczba koni:

Zadanie 5/ odpowiednio dla grup

Grupa 1/
5.1
Olek dostaje co miesiąc 50 zł kieszonkowego. Od stycznia do czerwca odkładał 3/5 każdego kieszonkowego na wakacje. Ile pieniędzy odłożył?

Grupa 2/

5.2 Ułóż zadanie do ułamka 2/6.Zapisz rozwiązanie.

Grupa 3 /
5.3

Karol na świadectwie szkolnym miał 12 ocen. 2/6 wszystkich ocen to czwórki , 2/4 to piatki, 1/12 wszystkich stopni to trójki. Pozostałe oceny to szóstki. Ile szóstek znajduje sie na świadectwie Karola?

Zał 2

Dzisiaj na lekcji nauczyłem się........................................

Zrozumiałem........................................
Dowiedziałem się ........................................
........................................
Podobało mi się........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.