X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4161
Przesłano:

Program DBI

„Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”
przedsięwzięcie realizowane w ramach międzynarodowego programu : Dzień Bezpiecznego Internetu (10 lutego 2009)

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
10 LUTEGO 2009

„Przygotowujemy uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości. Wspomagamy rozwój osobowości i uczymy świadomego podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów.”

(fragm. Programu szkoły)

Przedsięwzięcie opracowała:
Anna Stankiewicz- Bäte

Zespół Szkół Sportowych Koszalin 2009

Cele oddziaływań związanych z obchodami Bezpieczeństwa w Internecie:


*Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety.

*Rozwijanie wiedzy o możliwościach zastosowania Internetu.

*Ukazanie zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet dla dzieci i młodzieży (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

*Rozwijanie umiejętności świadomegoi odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

*Przybliżenie sposobów ochrony komputera przed niechcianym oprogramowaniem, wirusami itp.

*Uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość w Sieci jest tylko pozorna.

*Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.

Oddziaływania związane z przedsięwzięciem
„Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”
1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.
2. Przystąpienie (za pośrednictwem portalu www.saferinternet.pl )do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie w celu promowania inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu naszej szkoły.
3. Przygotowanie gazetek szkolnych na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z Internet i zapoznanie się uczniów z ich treścią.
4. Udział chętnych uczniów w kursie e- learning „Bezpieczne surfowanie w Necie” ........................................
5. Zaznajomienie uczniów z niebezpieczeństwami jakie mogą zagrażać komputerom oraz ze sposobami ochrony komputerów:
@ przeprowadzenie pogadanki na zajęciach informatyki i techniki,
@ prezentacja filmów i animacji o bezpieczeństwie w sieci (wykorzystanie materiałów dydaktycznych z portali: www.sieciaki.pl www.microsoft.com/poland , www.dbi.pl , www.dzieckowsieci.pl )
@ przygotowanie przez uczniów gimnazjum plakatów i ulotek promujących zasady bezpiecznego i właściwego zachowania się w Internecie- rozdawanie materiałów w dniu DBI.
6. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach gimnazjalnych „STOP cyberprzemocy”
7. Przygotowanie przez uczniów gimnazjum inscenizacji i prezentacja uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
8. Przeprowadzenie pogadanki przez wychowawców podczas spotkań na temat „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”, rozdanie ulotek, wzorów umów.
9. Zamieszczenie informacji o DBI na stronie internetowej szkoły i uzyskanie certyfikatu „Strona przyjazna dzieciom”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.