X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4117
Przesłano:

Co wydarzyło się między Bombajem a Kalkutą? "W 80 dni dookoła świata" J.Verne

„W 80 dni dookoła świata” (scenariusz lekcji w klasie 4)

Czas trwania: 45 min

Cele (uczeń):
poznaje zwyczaje Hindusów (z XIX w.);
układa ramowy plan wydarzeń;
wyszukuje potrzebne informacje w tekście;
uzasadnia swoje zdanie;

Formy pracy:
zbiorowa;
indywidualna;
w parach;

Metody:
pogadanka;
praca z książką;
wywiad;

Pomoce dydaktyczne:
lektura;
wystawka książek, czasopism, widokówek (itp.) przedstawiających Indie;
Słownik wyrazów obcych;

Przebieg lekcji:

1. Przeprowadzamy z uczniami pogadankę na temat Indii.

2. Uczniowie przeglądają wystawkę z książkami, czasopismami, ilustracjami przedstawiającymi Indie.

3. Podajemy temat lekcji: Co wydarzyło się pomiędzy Bombajem a Kalkutą? „W 80 dni dookoła świata” J. Verne.

4. Chętny uczeń opowiada o wydarzeniach, które rozegrały się pomiędzy Bombajem a Kalkutą.

5. Dzieci w parach układają plan wydarzeń.

6. Sprawdzamy poprawność wykonanego zadania.

7. Wymieniamy przedstawione w lekturze informacje na temat życia i zwyczajów mieszkańców Indii w XIX w. (zwyczaje pogrzebowe, sati, brak kolei w niektórych rejonach Indii, Indie kolonią angielską, społeczeństwo kastowe - Parsowie, wierzenia- bogini Kali). Niezrozumiałe nazwy wyjaśniamy, korzystając ze Słownika wyrazów obcych. Redagujemy notatkę.

8. Uczniowie wyszukują w lekturze fragmenty opisujące wymienione w punkcie 7. informacje i odczytują je.

9. Każdy uczeń układa jedno pytanie, które zadałby Foggowi na temat jego przeżyć i wrażeń podczas podróży po Indiach.

10. Przeprowadzamy wywiad z Foggiem. Jeden z uczniów wciela się w rolę Fogga. Inny uczeń pełni rolę sekretarza pana Fogga i wskazuje dziennikarza, który ma zadać pytanie.

12. Układamy notatkę podsumowującą z lekcji, wskazując, że Indie to piękny kraj, który warto zobaczyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.