X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41606
Przesłano:

Projekt edukacyjny - "Łódzkie rzeki dawniej i dziś"

Projekt edukacyjny międzyprzedmiotowy

„Łódzkie rzeki dawniej i dziś”.

Autor : Małgorzata Klepczyńska

Realizatorzy : nauczyciel geografii, biologii, historii, uczniowie szczególnie zainteresowani tematyką.

Cel główny: Rozwijanie wiedzy o historii Łodzi i regionu łódzkiego oraz roli rzek w rozwoju miasta.

Cele szczegółowe:

- zapoznanie uczniów z położeniem geograficznym miasta, jego historią, rozwojem gospodarczym, przemianami gospodarczymi,
- przedstawienie zmian hydrograficznych i ich związek z rozwojem osadniczym miasta,
- badanie stanu czystości cieków wodnych,
- uświadomienie, że „ moje miasto jest moją ojczyzną”- promowanie postaw patriotyzmu regionalnego,
- promowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
- kształcenie umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł do wyjaśniania problemów oraz prezentacji wiedzy w czytelny i przystępny sposób,
- wyczulenie na piękno krajobrazu i przyrody ożywionej regionu, w którym mieszkam.

Zagadnienia do realizacji:

1. Charakterystyka geograficzna regionu łódzkiego.
2. Historia i okoliczności powstania miasta fabrycznego.
3. System hydrograficzny miasta.
4. Wpływ sieci rzecznej na kierunek rozwoju miasta i regionu.
5. Analiza map sieci rzecznej.
6. Stan czystości środowiska około rzecznego.
7. Budownictwo i architektura fabrycznej Łodzi.
8. Walory przyrodnicze dolin rzek.
9. Walory turystyczne i rekreacyjne Ziemi Łódzkiej.

Harmonogram działań:

1. Podział uczniów na grupy i przydzielenie zagadnień do analizy i opracowania.
2. Wyszukiwanie, gromadzenie materiałów, informacji w różnych źródłach pisanych oraz w Internecie na temat: historii Łodzi, rozwoju gospodarczego Łodzi włókienniczej XIX w
• Biblioteka szkolna, Internet
• Prezentacja rezultatów pracy:
– lekcja geografii, temat Łódź-mój region,
- lekcja historii, temat – Ziemie polskie pod zaborami.
- zajęcia dydaktyczne i terenowo – badawcze, prowadzone przez nauczyciela geografii, biologii i historii.
3. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w lekcjach terenowych, rajdach, wycieczkach ( współpraca z PTTK Łódź – Polesie )

• Rajd Niepodległości realizacja - I półrocze
• Rajd Oszczędnych realizacja – I półrocze
• Wycieczka do źródeł rzeki Bzury realizacja - I półrocze
• Lekcja terenowa nad rzeką Ner realizacja - I półrocze
• Lekcja terenowa nad rzeką Sokołówką realizacja - II półrocze
• Wycieczka nad rzekę w najbliższej w okolicy szkoły realizacja - II półrocze
• Wycieczka szlakiem fabrycznej Łodzi realizacja – II półrocze

Ocenie podlegają prace indywidualnie i grupowe, wykonane według ustalonych kryteriów i wymagań:
- referaty,
- prezentacje fotograficzne i multimedialne,
- dyskusje,
- badania,
- karty pracy wypełnione treścią podczas zajęć terenowych z wykorzystaniem map hydrograficznych i krajobrazowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.