X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41563
Przesłano:

Projekt edukacyjno - wychowawczy pt. "Poznajemy regiony geograficzne Polski"

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY PT.
”POZNAJEMY REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI”
ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Projekt został przygotowany dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum, aby w ciekawy i aktywny sposób zrealizowali podstawę programową z geografii (pkt 7 Regiony geograficzne Polski).
CELE PROJEKTU:
- poznanie ojczystego kraju, jego regionów geograficznych ze szczególnym naciskiem na własny region i najbliższą okolicę;
- poznanie różnych źródeł informacji geograficznej;
- pobudzanie kreatywności uczniów;
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własny kraj i region;
- kształtowanie tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej przy jednoczesnym poszanowaniu innych społeczności.

CZAS TRWANIA: około miesiąca
ETAPY REALIZACJI I ZADANIA:

Etap I - Planowanie i przydzielanie zadań (1 lekcja).
1. Wprowadzenie do tematu, praca z mapą.
2. Podział klasy na grupy i przydzielenie regionu do opracowania.
3. Omówienie metod pracy i zadań z uwzględnieniem propozycji uczniów.
Etap II – Praca w grupach: wykonywanie przydzielonych zadań.
1. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej i własnych doświadczeń w celu zebrania informacji o regionach.
2. Przygotowanie folderu lub plakatu.
3. Zaplanowanie kilkudniowej wycieczki po wybranym regionie.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu o regionie.
5. Przygotowanie ciekawych zadań dla innych uczniów: krzyżówki, rebusy, zagadki, zadania z mapą.
Etap III – Prezentacja wyników pracy.
1. Każda grupa projektowa charakteryzuje dany region i przedstawia efekty pracy na jednej godzinie lekcyjnej.
2. Po prezentacji pozostała część klasy rozwiązuje przygotowane przez uczniów zadania.
EWALUACJA I PODSUMOWANIE PROJEKTU:
1. Test sprawdzający poziom wiadomości i umiejętności uczniów zdobytych podczas realizacji projektu.
2. Przygotowanie wystawy prac uczniów w pracowni geograficznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.