X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41604
Przesłano:

Praca z mapą. Konspekt lekcji geografii

Scenariusz lekcji geografii.

Autor: Małgorzata Klepczyńska

Temat: Praca z mapą.

Cele główny: Czytanie i interpretowanie rysunku i mapy
poziomicowej oraz map wykonanych różnymi metodami.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- rozpoznaje metody przedstawiania zjawisk na mapach,
- odczytuje informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych,
- przekształca skalę mapy,
- wyjaśnia terminy: poziomica( izohipsa ),warstwica,skok poziomicowy,
- opisuje sposoby przedstawiania ukształtowania terenu na mapach,
- odczytuje informacje z rysunku poziomicowego pokazujący formy ukształtowania terenu,
- rozpoznaje formy terenu wklęsłe i wypukłe,
- wskazuje stok stromy i łagodny na mapie poziomicowej,
- odczytuje wysokości bezwzględne ,
- liczy wartość wysokości względnej,
- rozumie potrzebę posiadania umiejętność czytania map,
- ma świadomość znaczenia mapy poziomicowej jako źródła wiedzy o terenie.

Metody nauczania:

- praca z tekstem, ćwiczeniami uczniowskimi, mapą hipsometryczną
- praca zbiorowa równym frontem oraz indywidualna,
- pokaz prezentacji (opis wyjaśniający i metoda ćwiczeniowa)

- Środki dydaktyczne:

- mapa ścienna hipsometryczna,
- atlasy geograficzne, podręcznik , ćwiczenia uczniowskie,
- zestaw materiałów źródłowych – rysunek poziomicowy form wklęsłych i wypukłych,
- komputer (prezentacja),
- rzutnik lub tablica multimedialna,
- model pagórka z poziomicami.

Tok lekcji:

1.Faza wstępna:

- sprawdzenie obecności,
- przypomnienie wiadomości o skali,
- podanie tematu i celów lekcji,
- rozdanie materiałów źródłowych.

2.Faza zasadnicza:

- zapoznanie z metodami przedstawiania rzeźby terenu na mapach,
- praca z rysunkami poziomicowymi różnych form terenu – wypukłymi i wklęsłymi,
- pokaz modeli i omówienie,
- pokaz prezentacji multimedialnej,
- omówienie mapy hipsometrycznej ( mapa poziomicowa barwna )

Czynności uczniów.

Uczeń:
- podaje definicję poziomicy, warstwicy, forma wypukła i wklęsła,
- rozpoznaje i nazywa formy terenu pokazane na prezentacji,
- odczytuje wysokości bezwzględne ,
- liczy wysokości względne pagóra, góry,
- wymienia elementy mapy poziomicowej,
- analizuje mapę hipsometryczną,
- posługuje się terminologią i pojęciami geograficznymi:kotlina, dolina,przełęcz.

3.Faza podsumowująca:

- podsumowanie wiadomości z lekcji – np.uczeń opisuje wyznaczoną na mapie poziomicowej posługując się poznanymi pojęciami.
- ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.