X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41602
Przesłano:

Scenariusz przedstawienia "Romeo i Julia - czyli historia pewnej terapii"

Scenariusz przedstawienia ,, Romeo i Julia – czyli historia pewnej terapii ”
Autorzy: Marta Sokołowska, Karolina Turowska, Anna Powała

Osoby
Narrator –
Terapeuta –
Asystent Terapeuty –
Opowiadacz Dowcipów –
Instruktor tańca –
Ród Kapuleti
Grzegorz –
Samson –
Pan Kapulet –
Pani Kapulet –
Marta –
Julia –
Ród Monteki
Abraham –
Benwolio –
Pan Monteki –
Pani Monteki –
Romeo –
Merkucjo –

Aktorzy wychodzą na scenę pojedynczo, ustawiają się na całej scenie, robiąc przejście po środku dla narratora, który wygłosi prolog.

Prolog ( narrator)
Dwa wielkie domy w uroczej Weronie,
Równie słynące z bogactwa i chwały,
Co dzień odwieczną zawiść odnawiały,
Obywatelską krwią broczyły dłonie.
Lecz gdy nienawiść pierś ojców pożera,
Fatalna miłość dzieci ich jednoczy
I krwawa wojna, co z wieków się toczy,
W cichym ich grobie na wieki umiera.
Miłość, kochanków śmiercią naznaczona,
Wściekłość rodziców i wojna szalona,
Zerwana późno nad mogiłą dzieci,
Przed waszym okiem na scenie przeleci.
Jeśli nas słuchać będziecie łaskawi,
Błędy obrazu chęć nasza naprawi.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Po 10 sekundach utworu aktorzy zbijają się w rodach w grupy, szepczą coś, pokazują innych palcami. W tle odtwarzany jest dowolny fragment mrocznego. Po skończeniu utworu na scenie zostają tyko ci, którzy biorą udział w scenie pierwszej.

Scena pierwsza
Grzegorz
Kto zechce zadrzeć z nami, będzie musiał zadrżeć.
Samson
Te psy z domu Montekich rozgniewać mnie mogą bardzo łatwo.
Grzegorz
Spór jest tylko między naszymi panami i między nami, ich ludźmi.
Samson
Zaczep ich, ja stanę z tyłu.
Abraham
Skrzywiłeś się na nas, mości panie?
Samson do Abrahama
Nie, mości panie, nie skrzywiłem się na was, tylko skrzywiłem się tak sobie.
Grzegorz do Abrahama
Zaczepki waść szukasz?
Abraham
Zaczepki? Nie.
Samson
Jeśli jej szukasz, to jestem na waścine usługi.
Benwolio
Odstąpcie, głupcy, schowajcie miecze. Sami nie wiecie, co robicie.
Rozdziela ich swoim mieczem
Kapulet
Co to za hałas? Podajcie mi długi mój miecz! Hej!
Monteki
Ha! Nędzny Kapulecie!
Książę
Przez was, Monteki oraz Kapulecie,
Trzykroć już spokój miasta zakłóciły.
Jeśli wzniecicie jeszcze kiedyś waśń podobną,
Zamęt pokoju opłacicie życiem.
A teraz wszyscy ustąpcie niezwłocznie.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Aktorzy schodzą ze sceny. Zostaje tylko Książe.
Książe schodzi ze sceny, wraca na nią z dwoma krzesłami, które ustawia po środku. Wraca za kurtynę. Pan Monteki i Kapulet wskakują na krzesła i przyjmują dumne pozy z mieczami. Pozostali biorą do ręki plansze z napisami i śpiewając,, Królowie Świata” ( fragment musicalu Romeo i Julia) przedstawiają układ do piosenki. Gdy kończy się piosenka wszyscy aktorzy schodzą ze sceny, Pan Monteki i Kapulet schodzą z krzeseł, które ustawiają z tyłu sceny, wynoszą zza kurtyny stół i zastawiają stół ( obrus, kielichy, misa, butelka z winem).

Scena druga

Romeo
Jak nudnie wloką się chwile.
Benwolio
Lecz cóż tak chwile twoje dłuży?
Romeo
Nieposiadanie tego, co je skraca.
Benwolio
Miłość więc?

Benwolio wstaje i nalewa wino. Stukają się kielichami.

Romeo
Brak jej.
Benwolio
Jak to? Brak miłości?
Romeo
Brak jej tam, skąd bym pragnął wzajemności.
Benwolio
Kogóż to kochasz? Mów!
Romeo
A więc kobietę kocham. I ta, którą kocham, jest piękna.
Benwolio
Jest na to rada: przestań myśleć o niej.
Romeo ( odpycha Benwolio i idzie za kurtynę)
Bądź zdrów, niewczesną podajesz mi radę.
Benwolio
Najpraktyczniejszą - życie w zastaw kładę. ( schodzi ze sceny).
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Na scenie pojawia się Służąca Marta. Przestawia dwa krzesła od stołu na przód sceny. Zaczyna sprzątać szczotką na długim kiju. Pojawia się Pani Kapulet, siada na krześle, czesze się. W pewnym momencie woła Julię.
Scena trzecia

Pani Kapulet
Gdzie moja córka?
Marta
Julciu! Pieszczotko moja! Moje złotko!
Julia
Czy mnie kto wołał?
Pani Kapulet
Twój ślub! To jest punkt właśnie, o którym chcę mówić. Powiedz mi Julciu, co myślisz i jakie są chęci twoje we względzie małżeństwa?
Julia
O tym zaszczycie jeszcze nie myślałam.

Pani Kapulet
Krótko mówiąc, waleczny Parys stara się o ciebie. Nie ma w Weronie równego mu kwiatu.
Marta
Co to, to prawda. Paniusiu, to brylant.

Pani Kapulet
Dziś wieczór ujrzysz go wśród naszych gości.
Chcesz że go?
Julia ( dyga przed matką)
Zobaczę.
Julia i Pani Kapulet schodzą ze sceny, Służąca z pomocą dzieci zza kurtyny sprząta stół.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Na tle dowolnego spokojnego utworu z epoki Romeo przechadza się po scenie. Pojawiają się walczący dla zabawy na miecze Benwolio i Merkucjo.

Scena czwarta

Merkucjo ( porzuca zabawę z Benwolio, podchodzi do Romeo, obchodzi go dokoła)
Zakochany jesteś.
Romeo
Boje się, bo moja dusza przeczuwa, że jakieś nieszczęście , jeszcze wśród gwiazd wiszące, złowrogi bieg swój rozpocznie.
Romeo schodzi ze sceny. Zostaje Merkucjo.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Słychać muzykę ( najlepiej z epoki balów). Merkucjo wprowadza na scenę pierwszą parę dziewcząt na bal ( Julia ma na oczach maskę) i udaje się za kurtynę. Wchodzi reszta dziewcząt. Gdy kończy się utwór na scenie zostaje Julia, wchodzi Romeo z maską na twarzy.

Scena piąta

Romeo przypatruje się Julii w zachwycie. Podnosi latarenkę

Romeo
Ona zawstydza świec jarzących blaski.

Julia zdejmuję maskę

Romeo
Julia Kapulet! O dolo zbyt sroga! Życie me jest więc w ręku mego wroga.

Romeo zdejmuje maskę.

Julia
Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!
Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!
Lub jeśli tego nie możesz uczynić,
to przysiąż wiernym być mojej miłości,
a ja przestanę być z krwi Kapuletów.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Słychać głośny grzmot!
Julia i Romeo w popłochu uciekają za kurtynę.

Scena szósta
Na scenę wkracza Terapeuta. W kieszenie ma wizytówki.

Terapeuta
Nie! Nie! Nie! To się nie może tak skończyć!
Na szczęście dzisiaj możemy ułożyć inne zakończenie.

Podchodzi do widowni i zwraca się do niej.

Wy też na pewno chcecie, żeby zwaśnione rody się pogodziły? Prawda?
Podstawiona osoba na widowni krzyczy ,,Prawdaaaa.” Terapeuta uchyla kurtynę i na scenę wchodzą zwaśnione rody.
Terapeuta
Szanowni Państwo. Nazywam się ........................................( dowolne imię i nazwisko)
Zwaśnionym stronom proponuję terapię w nurcie psychodynamicznym, 120 zł za godzinę, cena promocyjna, gabinet przy ulicy Złotej 44.

Terapeuta rozdaje wizytówki rodom i widowni. Zwaśnione rody zbijają się w grupy i dyskutują między sobą treść wizytówki.

Pan Kapulet
Jak to ? Jak drogo!
Pan Monteki
Nie będziemy za nic płacić! Nie będę się tułał w korkach do Centrum.

Terapeuta
Dobrze, dobrze. W takim razie zaczynamy tu i teraz.
Czy Pani Kapulet ma coś do powiedzenia?
Pani Kapulet
Dla dobra mojej Julki zrobię wszystko!
Terapeuta
Czy Pani Monteki chce zabrać głos?
Pani Monteki
Dla dobra Romea pójdę na wszystkie ustępstwa!
Terapeuta
Zapraszam więc mojego Asystenta. Asystencie....

Na tle dowolnego rytmicznego utworu na scenie pojawia się Asystent terapeuty ciągnąc wózek wypełniony książkami. Siada na środku sceny i zdejmuje buta, z którego wypada szczur. Zakłada but i wyciąga z wózka pierwszą książkę. Podaje Terapeucie.

Terapeuta – otwierając książkę i czytając tekst.
Wierzymy, że istnieje dobro i zło. Największe wojny mają początek w umyśle niezgody. Najlepszą rzeczą byłoby nie robić nic pochopnego. Polecałbym po prostu się uspokoić.
Mój asystent pokaże wam jak to zrobić.

Asystent
Proszę aby wszyscy usiedli po turecku i wyprostowali plecy.
Wszyscy siadają w półkolu.
Z głębi zaczyna płynąć muzyka zen a asystent nadaje ton ommmm.
Abraham ( Gdy kończy się muzyka Abraham rzuca kulką papieru w Samsona, potem wstaje i podchodzi do niego)
Jakie to nudne!!!
Długo tak mamy siedzieć?

Samson ( wstaje z pięściami do Abrahama)
Co? Pękasz? Wszyscy z Montekich jesteście takimi mięczakami?

Terapeuta
Panowie. Uspokójcie się! W tym przypadku filozofia zen nie zadziałała. Spróbujmy czegoś innego...

Asystent podaje terapeucie kolejną księgę. Terapeuta otwiera księgę i czyta zdania:

Terapeuta
Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc. Podczas śmiechu w organizmie wydzielają się hormony szczęścia. Radość pokonuje stres i pomaga w kontaktach międzyludzkich.
Mój Asystent pokaże wam co zrobić....

Asystent
Proszę pozostać na swoich miejscach...

Wpada osoba opowiadająca dowcip.., przybija piątki z aktorami i widownią.

Osoba opowiadająca dowcip
A teraz opowiem dowcip o Romeo i Julii.
Romeo podjeżdża pod okno Julii na rumaku, zsiada z niego i zaczyna śpiewać serenadę.
Na to Julia wychodzi na balkon i za pomocą sznura wciąga Romeo do swojego pokoju.
W pewnym momencie Julia pyta:
- Romeo, a co jeśli nas nakryją?
- Nie martw się Julio. Jeśli tylko ktoś zapuka do drzwi, ja od razu wyskoczę przez okno, a tam czeka na mnie mój dzielny rumak. Odjadę od razu i nikt mnie nie zobaczy.
Nagle słychać pukanie do drzwi. Przestraszony Romeo wyskakuje przez okno. Julia otwiera drzwi, a za nimi stoi koń i mówi:
Jakby co to jestem na dole.

Monteki zaśmiewają się z dowcipu, Kapuleti siedzą śmiertelnie poważni. Pukają się w głowę.

Opowiadacz dowcipów
To może inny dowcip?

Terapeuta
Nie, nie. Widzę, że to nie zdało egzaminu.( wyprowadza opowiadacza za kurtynę)

Terapeuta ( chodzi w kółko i nagle woła .. Wiem!)
Muszę was jakoś zaktywizować.

Asystent podaje mu kolejną księgę. Terapeuta otwiera księgę i czyta:

Terapia tańcem i ruchem to narzędzie służące do osiągnięcia porozumienia i szczęścia.
Na scenę wpada instruktor tańca z głośników słychać rytmiczną muzykę, staje blisko widowni.

Instruktor tańca.
Witajcie! Jak się dziś czujecie? Czy to nie piękny dzień na taniec!!!
Instruktor tańca pokazuje kroki. Zwaśnione rody na samym początku próbują powtarzać kroki, współpracują. Jednak po chwili zaczynają się wyśmiewać z siebie, następuje scena bójki. Gdy kończy się muzyka aktorzy zamierają w scenie bójki. Instruktor orientuje się, że strony nadal są skonfliktowane.
Instruktor tańca do Widowni
Poddaje się. Nic z tego nie będzie!
Instruktor tańca odwraca się i wychodzi. Muzyka gra nadal, na scenie straszny bałagan.
Terapeuta
Siadać mi tu wszyscy!!! Dosyć tego!!!
Terapeuta do Asystenta
Podaj mi ostatnią książkę.
Bierze ostatnia książkę od Asystenta.

Terapeuta
A więc tak... Podaj mi materac , czarę trucizny i sztylet.
Asystent wyciąga zza kurtyny materac, obok kładzie butelkę i sztylet. Terapeuta woła Julię.

Julia klęka na materacu, śpiewa piosenkę ,, Boję się” z musicalu ,, Romeo i Julia” Studio Buffo i na sam koniec wypija zawartość butelki. Klęka nad nią Romeo.
Romeo
Jakżeś ty jeszcze piękna! Mamże myśleć,
Że bezcielesna nawet śmierć ulega
Wpływom miłości? Że chudy ten potwór
W ciemnicy tej cię trzyma?
Bojąc się tego, zostanę przy tobie,
I nigdy, nigdy już nie wyjdę z tego
Pałacu nocy. Tu mieszkać będę.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Romeo wyciąga fiolkę z trucizną, wypija ją i kładzie się obok Julii.
Julia się budzi, przeciąga, widzi leżącego Romeo.
Julia
Czara w zaciśniętej dłoni mego kochanka?
Truciznę więc zażył!
O skąpiec! Wypił wszystko!
Ani kropli nie pozostawił dla mnie!
Idą, czas kończyć!
Julia bierze sztylet i się zabija.
Fragment ,, Romeo i Julia” William Shakespeare, tłumaczenie Stanisław Barańczak

Rodzice Julii i Romeo pochylają się nad nimi. Reszta aktorów wstaje.
Terapeuta ( zwracając się do zwaśnionych rodów)
Jeśli będziecie dalej się tak kłócić, to skończy się to w taki sposób!!!! Tylko wiara w miłość zażegna ten spór.

Wszyscy zaczynają śpiewać utwór ,, Możesz Wszystko” Tabb & Sound’N’Grace,
w pewnym momencie podnoszą Julię i Romeo i śpiewają razem.
Aktorzy kłaniają się i przedstawiają. Następnie znikają za kurtyną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.