X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41510
Przesłano:
Dział: Języki obce

Play time - zabawa na świeżym powietrzu. Scenariusz zajęć języka angielskiego, klasa II szkoły podstawowej

Klasa IIc
Temat: Play time– zabawa na świeżym powietrzu.

Cele:
Uczeń:
wskazuje właściwe obrazki na podstawie nagrania/ zgodnie z poleceniami nauczyciela,
powtarza za nagraniem nazwy wymienianych przedmiotów,
dopasowuje zapisane po angielsku wyrazy do odpowiednich obrazków,
słucha piosenki i śpiewa wraz z nagraniem,
nazywa przedmioty na ilustracjach.

Czas: 45 minut

Słownictwo i struktury czynne:
a racket, a bike, a poster, a helmet, a bracelet, a Frisbee, a skateboard, a kite.
Słownictwo i struktury bierne:
Hey, let’s play...
Środki dydaktyczne: płyta CD, kserokopie ćwiczenia, komputer/tablica interaktywna.
Dominujące techniki i metody pracy:
aktywizujące metody pracy:
zabawy z kartami obrazkowymi oraz z wykorzystaniem tablicy interakt., nazywanie obrazków, dopasowywanie zapisanych słów do odpowiednich obrazków, śpiewanie piosenki.
Formy pracy: praca całą klasą, praca samodzielna.
Umiejętności językowe zgodne z podstawą językową:
Język obcy: reagowanie werbalne i niewerbalne na proste polecenia nauczyciela, rozróżnianie znaczenia wyrazów, nazywanie obiektów z otoczenia, czytanie ze zrozumieniem wyrazów, śpiewanie piosenki, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki.
Edukacja plastyczna: podejmowanie działalności twórczej – kolorowanie.
Edukacja społeczna/etyka: współpraca z innymi w zabawie.

Przebieg zajęć:
1. Wstęp
Powitanie i sprawdzenie obecności.
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć (My bedroom).
Zapisanie tematu, wyjaśnienie celu zajęć.

2. Prezentacja nowego słownictwa:
Praca z wykorzystaniem TI. Uczniowie obserwują wyświetlone przez nauczyciela obrazki. Słuchają nagrania i powtarzają.
Uczniowie słuchają i wskazują na tablicy interakt. / na obrazku wymienione obiekty,

Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazki i rozdaje wybranym uczniom karteczki z napisami. Uczniowie dopasowują je do odpowiednich obrazków i umieszczają na tablicy za pomocą magnesów.
Nauczyciel rozdaje wszystkim uczniom kserokopie ćwiczenia. Uczniowie przyklejają wyrazy pod odpowiednimi obrazkami.
Śpiewanie piosenki „Hey, let’s play”.

3. Podsumowanie zajęć:
Powtórzenie nowych wyrazów (w zależności od potrzeb – z użyciem tablicy interakt., kart obrazkowych, jeżeli czas pozwoli - praca z zeszytem ćwiczeń str. 47.
Ocena pracy uczniów, udzielenie pochwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.