X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41475
Przesłano:

Opinia o uczniu kierowanym na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opinia wychowawcy wydana na prośbę rodzica
celem przedłożenia jej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w .............

Jan Kowalski urodzony ............ w ..........., zamieszkały w ............. jest uczniem klasy IV Szkoły Podstawowej. Uczeń był diagnozowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2012r. oraz 2015r. z uwagi na trudności wychowawcze.
Jan był bardzo nerwowy, uparty, agresywny wobec kolegów i nauczycieli. Ciągle popadał w konflikty z dziećmi i nauczycielami. Niegrzecznie odnosił się do pracowników szkoły. Nie reagował na uwagi oraz upomnienia nauczycieli. Odmawiał wykonywania poleceń. W czasie zajęć lekcyjnych był krnąbrny. Przeszkadzał innym uczniom w pracy. Dyskutował i komentował na głos każdą sprawę, którą był w danym momencie zaabsorbowany. Na każdej lekcji nauczyciel przypominał mu, aby usiadł w swojej ławce (robił to bardzo niechętnie i często protestował). Bez zgody nauczyciela opuszczał swoje miejsce i chodził po klasie w czasie zajęć. Notorycznie zaczepiał innych uczniów i prowokował kłótnie. Reagował agresywnie i wybuchał gniewem z błahych powodów. Wielokrotnie musiałam interweniować na przerwach, gdy wdawał się w konflikty, a z czasem i na lekcjach, gdy nie zwracał uwagi na polecenia nauczycieli. Wszelkie rozmowy z uczniem, wzywanie rodziców do szkoły, rozmowy z pedagogiem szkolnym skutkowały jedynie krótkotrwałą, kilkudniową poprawą zachowania. Obniżona ocena z zachowania również nie zmotywowała ucznia do zmiany postępowania. 
W klasie V, Jan został objęty nauczaniem indywidualnym. Uczestnictwo w zajęciach stopniowo przynosiło rezultaty. Chłopiec zaczął powoli rezygnować z negatywnych zachowań w czasie lekcji. Poprawił się jego stosunek do nauczycieli. Uczeń zaczął pracować i osiągać postępy we wszystkich przedmiotach szkolnych. W czasie zajęć uczeń zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Czasem odmawia wykonywania poleceń nauczycieli, jednak zdarza się to już coraz rzadziej. Nadal zdarzają się dni, kiedy Jan jest wyjątkowo rozdrażniony. Nie słucha wtedy nauczycieli i niegrzecznie odpowiada na pytania. Z relacji matki wynika też, że często nie chce pracować w domu, odmawia wykonywania zadawanych prac. Pozbawiony opieki nauczyciela szybko się zniechęca. Brak mu wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań. W czasie przerw, Jan nadal miewa problemy z podtrzymaniem kulturalnych stosunków z rówieśnikami. Często prowokuje konflikty i zachowuje się agresywnie. Należy w dalszym ciągu pracować z uczniem nad zmniejszeniem tego typu zachowań. Często chwalić i podkreślać nawet najmniejsze pozytywne zmiany w jego kontaktach z kolegami.
Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej chłopcu na terenie szkoły: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z pedagogiem szkolnym, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, wsparcie pedagoga szkolnego i wychowawcy. Uczeń chętnie bierze udział w klasowych wycieczkach do teatru oraz wyjściach do kina.
Ze względu na kłopoty z pamięcią oraz z koncentracją uwagi, a także nadpobudliwość chłopiec wymaga ciągłej indywidualizacji pracy. Otrzymane wsparcie ze strony nauczycieli, którzy zauważyli zmiany w jego postępowaniu, było dużą pomocą. Uważam, iż z powodu zaburzeń w sferze emocji i zachowania nauczanie indywidualne dla Jana stanowi najkorzystniejszą formę realizacji jego aktualnych potrzeb i możliwości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.