X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41433
Przesłano:

Manipulacja a reklama. Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas 7-8 sp.
Manipulacja a reklama.

1.Główne zagadnienia lekcji.
-pojęcie manipulacji,
-rodzaje manipulacji,
-ochrona przed manipulacja,
-reklama.
2. Cele lekcji.
- kształtowanie postaw i zachowań w świecie konsumpcjonizmu,
- rozwinięcie u uczniów umiejętności dyskusji , wyrażania opinii i prezentacji,
- uwrażliwienie młodzieży na manipulacje,
- rozwinięcie świadomości uczniów dotyczącej manipulacji w reklamie.
3. Czas trwania
90 minut ( 2 x 45 minut )
4. Metody
- wykład,
- dyskusja,
- praca w grupach,
- burza mózgów,
- prezentacja.
5. Materiały
- prezentacja multimedialna nauczyciela jako pomoc przy mini wykładzie na temat rodzajów manipulacji,
- kartki papieru A3,
- zdjęcia i wydruki,
- mazaki/markery/inne przybory piśmiennicze.
6. Przebieg lekcji
a) Czynności organizacyjne i przedstawienie uczniom tematu oraz celu zajęć.
b) Uczniowie zachęceni przez nauczyciela tworzą definicję manipulacji.
c) Nauczyciel wykorzystując prezentację multimedialną przedstawia techniki manipulacji:
- zwiększenie poczucia wartości ,
- wkradanie się w czyjeś łaski,
- tendencyjność myślenia,
- angażowanie autorytetów,
- wykorzystanie poczucia wolności.
Uczniowie podają przykłady zachowań odpowiadające powyższym technikom.
d) Nauczyciel przedstawia ( kontynuacja prezentacji ) techniki ochrony przed manipulacją:
- zanikanie reakcji na te same, powtarzające się bodźce,
- przekora i frustracja w sytuacji zagrożenia,
- moralność,
- poczucie humoru i dystans,
- otwarte wyrażanie swojej opinii.
Uczniowie ponownie podają przykłady sytuacji odpowiadające powyższym technikom.
e) Nauczyciel dokonuje podziału klasy na grupy i udostępnia materiały piśmiennicze, wydruki i papier.
f) Uczniowie opracowują reklamę odnoszącą się do podstawowych ludzkich odczuć w taki sposób aby zmanipulować odbiorcę : np. samochód= wolność , chipsy = przyjaźń , krem= piękno , loteria = sukces .
g) Prezentacja prac uczniów tj. omówienie powstałej reklamy i tego jak może ona manipulować odbiorcą.
h) Podsumowanie zajęć. Uczniowie odpowiadają na pytanie : Czego dowiedzieliśmy się o manipulacji ?
i) Zakończenie lekcji i opuszczenie sali przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.