X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41397
Przesłano:

Odkrycie promieniotwórczości. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości. Scenariusz lekcji fizyki

Scenariusz lekcji z fizyki

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO ........................................
SZKOŁA ........................................
KLASA ......................
DATA ........................

1. Temat lekcji: Odkrycie promieniotwórczości. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości.

2. Cele lekcji.

Cele ogólne:
1. Zainteresowanie uczniów tematyką ekologiczną i jej realizacja w zakresie postrzegania związków między człowiekiem i środowiskiem.
2. Poznanie zastosowań i zagrożeń związanych z promieniowaniem jądrowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wymienia rodzaje promieniowania jądrowego,
• charakteryzuje wpływ promieniowania na organizmy żywe,
• wymienia przykłady zastosowania promieniowania,
• podaje sposoby ochrony przed promieniowaniem jądrowym,
• porównuje znane rodzaje promieniowania pod względem przenikliwości i szkodliwości (nie jest wymagana znajomość dawek promieniowania),
• wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy.

Cele wychowawcze
• rozwijanie dociekliwości i postawy badawczej uczniów,
• rozwijanie zainteresowania fizyką,
• zaangażowanie w zdobywanie wiedzy,
• współpraca w zespole, organizacja pracy zespołu.

3. Metody pracy:
- pogadanka,
- dyskusja,
- prezentacje uczniowskie,
- praca w grupach.

4. Środki dydaktyczne:
- tablica,
- karty wzorów z fizyki,
- film,
- plakaty i multimedialne prezentacje uczniowskie.

5. Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Omówienie rodzajów i właściwości promieniowania jądrowego oraz krótkie przedstawienie odkrycia promieniotwórczości (4-minutowy film „Odkrycia naukowe wszechczasów-pierwiastki promieniotwórcze” - YouTube).
3. Analiza schematów powstawania promieniowania jądrowego: α, β i γ (praca z wykorzystaniem Układu Okresowego Pierwiastków na Karcie Wzorów z Fizyki).
4. Zaprezentowanie przez uczniów referatów (przygotowane wcześniej w grupach: plakaty i prezentacje multimedialne) na temat:
a) Awaria elektrowni w Czarnobylu - 26 kwietnia 1986 r.
b) Atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki - 6 sierpnia o godzinie 8:15 w Hiroszimie, a 9 sierpnia o godzinie 11:02 w Nagasaki.
c) Zastosowania promieniotwórczości.
5. Krótka dyskusja na temat: „Czy zjawisko promieniotwórczości jest dla człowieka zagrożeniem czy dobrodziejstwem?
6. Podsumowanie, ocena prezentacji i aktywności uczniów.
7. Zadanie pracy domowej: Przygotuj krzyżówkę ( wykreślankę lub rebus), której rozwiązaniem będzie słowo „promieniotwórczość”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.