X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41395
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości z grawitacji i astronomii. Scenariusz lekcji z fizyki

Scenariusz lekcji z fizyki

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO ........................................
SZKOŁA ........................................
KLASA ......................
DATA ........................

1. Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z grawitacji i astronomii.

2. Cele lekcji.

Cele ogólne:
- usystematyzowanie wiadomości o Układzie Słonecznym,
- stosowanie terminologii astronomicznej i fizycznej do opisu zjawisk otaczającego Wszechświata,
- podsumowanie wiadomości o energii i pędzie w polu grawitacyjnym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna cechy planet Układu Słonecznego,
- potrafi zdefiniować pojęcie energii i pędu,
- potrafi wyznaczyć I i II prędkość kosmiczną,
- umie przeliczyć jednostki,
- rozumie pojęcie pędu i energii w polu grawitacyjnym,
- potrafi zaprezentować swoje zainteresowania związane z fizyką.

Cele wychowawcze
- rozwijanie dociekliwości i postawy badawczej uczniów,
- rozwijanie zainteresowania fizyką i astronomią,
- zaangażowanie w zdobywanie wiedzy,
- współpraca w zespole, organizacja pracy zespołu.

3. Metody pracy:
- pogadanka,
- dyskusja,
- prezentacja,
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

4. Środki dydaktyczne:
- tablica,
- karty pracy,
- prezentacje multimedialne uczniów.

5. Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie tematu lekcji i zapoznanie uczniów z celem lekcji.
3. Zaprezentowanie przez wybranych uczniów (uczniowie mogli przygotować prezentacje w grupach) prezentacji multimedialnych na temat ciekawostek astronomicznych oraz planet Układu Słonecznego (sprawdzenie zadania domowego z poprzedniej lekcji).
3. Przypomnienie podstawowych wiadomości o energii i pędzie w polu grawitacyjnym.
4. Przypomnienie wiadomości o I i II prędkości kosmicznej.
6. Wybrani uczniowie wykonują obliczenia I i II prędkości kosmicznej dla Marsa i Wenus na tablicy.
6. Podsumowanie, ocena aktywności uczniów.
7. Zadanie pracy domowej: Przygotuj krzyżówkę ( wykreślankę lub rebus), której rozwiązaniem będzie słowo „grawitacja” lub „astronomia”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.