X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41305
Przesłano:
Dział: Języki obce

Freizeit Und Hobbys. Wiederholung. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Temat lekcji: Freizeit Und Hobbys. Wiederholung
Cel ogólny kształcenia:
- Doskonalenie posługiwania się zwrotami i słownictwem z zakresu czas wolny
Cele szczegółowe:
- uczeń rozumie i posługuje się słownictwem z tematu: "Freizeit und Hobbys";
uczeń potrafi:
- zrozumieć ogólnie tekst czytany z tematu "Freizeit und Hobbys";
- zapamiętać szczegółowe informacje z tekstu;
- podać kolejność występowania wątków w dialogu;
- samodzielnie użyć nowopoznane słownictwo.
Cel wychowawczy:
- poznanie różnych form spędzania czasu wolnego (aktywne i pasywne);
- rozwijanie i pielęgnowanie swoich zainteresowań;
- tolerancja wobec innych odmiennych zainteresowań.
Metody i formy pracy:
- metoda aktywizująca "burza mózgów" (faza wstępna);
- praca z komputerem, projektorem i tablicą interaktywną
Pomoce dydaktyczne:
- tablica interaktywna;
-projektor
- PC
- program do nauki języka niemieckiego
PRZEBIEG LEKCJI
1) Czynności organizacyjne:
- Powitanie;
- Sprawdzenie obecności oraz identyfikatorów;
- Podanie tematu lekcji i celu lekcji
2) Faza wstępna:
- Rozgrzewka językowa uczniów następuje poprzez metodę aktywizującą tzw. "burzę mózgów". Uczniowie podają swoje skojarzenia z tym hasłem.
3) Faza prezentacji:
- Program interaktywny zostaje uruchomiony.
- Następuje wybór tematu "Czas wolny i hobby".
- Uczniowie wykonują kolejno ćwiczenia na tablicy interaktywnej „opowiadania” różnych osób o ich zainteresowaniach i formach spędzania wolnego czasu.
4) Faza ćwiczeń:
- Po uzupełnieniu tekstów uczniowie przystępują do wykonywania różnych typów zadań, które ćwiczą sprawność mówienia, czytania za zrozumieniem i zastosowania reguł gramatycznych
- Ćwiczenia są ułożone według stopnia trudności: od najłatwiejszego do najtrudniejszego.
- Po każdym ćwiczeniu można sprawdzić poprawność rozwiązania. Przy błędnych odpowiedziach pojawiają się prawidłowe rozwiązania.
- W statystyce można sprawdzić ilość poprawnych i błędnych odpowiedzi (wynik jest podawany procentowo).
- Nauczyciel może ocenić uczniów za szybkość podania prawidłowej odpowiedzi oraz nagrodzić uczniów, którzy mieli procentowo najwięcej poprawnych odpowiedzi.
Ćwiczenie 1 i 2: uzupełnianie tabeli
Ćwiczenie to jest zadaniem na ogólne zrozumienie przeczytanych tekstów.
Uczeń uzupełnia tabelkę przeciągając odpowiednie wyrazy z rozsypanki do kolumn tabelki z imionami bohaterów opowiadań.
Ćwiczenie 3,4 i 5: wybór odpowiedzi
Należy ułożyć zdania wybierając prawidłowe rozwiązanie z podanych możliwości.
Ćwiczenie 6: uzupełnianie krzyżówki
Uczeń ma za zadanie uzupełnienie brakujących wyrazów, które otwierają się po kliknięciu odpowiedniej ikonki.
Uczniowie wykonują ćwiczenia z projektora
- układanie dialogu, rozwijanie zdań, dopasowywanie czynności i godziny
6) Ocena aktywności uczniów
7) Praca domowa
Uczniowie w domu układają opowiadanie: "Wie verbringe ich mein Wochenende?"

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.