X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41304
Przesłano:
Dział: Języki obce

Past Simple, Past Continuous

1. Uzupełnij czasownikami z nawiasów w odpowiednim czasie. (10 p.)
1. While I ................ (do) the washing-up, my sister .................. (dust) the furniture.
2. We .............. (walk) in the wood when the storm ................... (begin).
3. As Tom ............. (watch) the match, the TV ................. (break) down.
4. I ................. (sleep) while my friends ................ (discuss) some boring issues.
5. Yesterday in the afternoon I ............. (walk) along the road when I .............. (meet) John.
2. Wybierz odpowiednią formę czasownika i ją zakreśl. (5 p.)
1. Yesterday at 6 o’clock we were having/ had dinner.
2. Jake was meeting/ met his friends one week ago in a restaurant.
3. What were you doing/ did you do yesterday when the fire break out?
4. Last Monday Shelley was finding/ found a present under her Christmas tree.
5. She was seeing/ saw a play in the theatre last Sunday.
3. Przetłumacz podane fragmenty zdań. (3 p.)
1. I burnt my hand (podczas gdy robiłam) ....................................... a cake.
2. As the teacher (pisał) ...................................... something on the board, Steve was texting.
3. When I got home, everyone (czekali na) ................................ me.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.