X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41153
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin gminnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
WIEDZY O HIV/AIDS

CEL KONKURSU:
• Rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów
• Podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS
• Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS

ORGANIZATORZY: Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni.
FUNDATOR NAGRÓD:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i 3 gimnazjum
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
 Pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV
 Przebieg zakażenia HIV (fazy, objawy, zakażenia oportunistyczne)
 Wiremia, okienko serologiczne, pandemia
 Diagnostyka w kierunku HIV
 Drogi szerzenia się zakażeń HIV
 Czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV
 Profilaktyka zakażeń w tym kampanie medialne
 Działalność punktów konsultacyjno - diagnostycznych w kierunku HIV
 Aspekty prawne związane z HIV/AIDS
 Rozwój epidemii na świecie i w Polsce
 Kampanie społeczne na temat HIV/AIDS
 Opieka nad chorym - podstawy wiedzy
 Leczenie osób chorych na AIDS – podstawy wiedzy

PRZEBIEG KONKURSU:
 Szkoły zgłaszają do etapu gminnego 2 uczniów z klasy VIII i 2 uczniów z gimnazjum
• Telefonicznie
 Termin zgłoszenia upływa dnia 26.11.2018 r.
 Etap gminny odbędzie się 3.12.2018 r. o godzinie 12.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni
 Uczniowie będą rozwiązywać test złożony z zadań zamkniętych i otwartych przygotowany przez organizatorów konkursu

O ewentualnych zmianach terminu organizator powiadomi wszystkich zainteresowanych odpowiednio wcześniej.

Literatura i pomoce:
• Strona internetowa www.aids.gov.pl
• Andrzej Stapiński "Zakażenie HIV i AIDS"
• Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz "AIDS epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobiegania, poradnictwo"
• Broszurka "Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS"
• Inne materiały dostępne w Internecie

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez LO w Bogatyni danych osobowych uczestników w celu i zakresie niezbędnym do organizacji gminnego konkursu Wiedzy o HIV/AIDS w roku 2018 oraz zgody na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane przez Organizatorów.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu zgodę rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
........................................ ........................................
w Gminnym Konkursie Wiedzy O HIV/AIDS. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz upublicznienie jego wizerunku w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu.

................... ...................................
miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna
prawnego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.