X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41082
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Simple i Present Continuous

Wybierz.
1. Look! Emma is bringing / brings her little brother to class.
2. My brother is often listening / often listens to heavy metal.
3. Students are writing / write a test at the moment.
4. Mmmm! Mum is making / makes some cupcakes.
5. My teacher is giving / gives us a lot of homework every day.
6. Listen! Mum is reading / reads a fairytale to Bobby.
7. Mrs. Brown usually is growing / grows daffodils in her garden.
8. The men are building / build a new house in our street now.
9. Sophie is drinking / drinks apple juice every day.
10. Look! Tom is running / runs in the park.

Wpisz czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie.
1) Betty ........................................ (not/like) carrots.
2) I ........................................ (not/study) now.
3) Tom and Alan often ........................................ (walk) their dog.
4) She usually ........................................ (do) her homework.
5) I ........................................ (not/eat) rice very often.
6) Susan ........................................ (not/study) every night.
7) ........................................ (Megan/like) bland food?
8) ........................................ (he/often/go) to Wales?
9) ........................................ (she/drink) juice now?
10) They ........................................ (not/go) to the cinema this week.
11) Jenny........................................ (not/study) at the moment.
13) She ........................................ (watch) films every Saturday.
14) We ........................................ (not/read) books now.
15) Sam ........................................ (fly) to Italy on holiday next week.
16) How long ........................................ (he/stay) in Athens?
17) Steven often ........................................ (study) at night.
18) Our friends ........................................ (not/drink) much milk.
19) Look! This woman ................................. a chocolate cake. (eat)
20) Our cat often ..................................... on the sofa. (sleep)
21) ............... they ..................... e-mails at the moment? (send)
22) I........................................supermarkets, but my father does. (not/like)
23) What ......................the child......................... in our house? (do)
24) We ........................................ the train to school. (not/take)
25) Where ..................she.............................from? (come)
26) ......................... your boyfriend always ........................ black T-shirts? (wear)
27) I ........................................ a cup of coffee at the moment. (have)
28) ............................. the girl ......................... in the park right now? (run)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.