X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41071
Przesłano:
Dział: Języki obce

We love animals - kochamy zwierzęta. Powtórzenie wiadomości. Scenariusz lekcji języka angielskiego w ramach programu "Aktywna Tablica"

SCENARIUSZ LEKCJI W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA”

Nauczyciel: Patrycja Tutak
Przedmiot: Języka angielski
Klasa: IV A
TEMAT LEKCJI: We love animals - kochamy zwierzęta. Powtórzenie wiadomości z rozdziału siódmego.
CELE LEKCJI:
Kompetencyjne:
uczeń zna podstawowe nazwy zwierząt
uczeń zna czas teraźniejszy prosty Present Simple oraz potrafi tworzyć w nim zdania, przeczenia oraz pytania
Poznawcze:
uczeń utrwala słownictwo związane ze zwierzętami
uczeń utrwala użycie czasu teraźniejszego prostego Present Simple
METODY DYDAKTYCZNE:
multimedialna
komunikacyjna
FORMY PRACY:
indywidualna
w parach
całą klasą
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
TABLICA MULTIMEDIALNA
KOMPUTER
PODRĘCZNIK

PRZEBIEG LEKCJI
Faza wstępna:

Nauczyciel wita się z klasą i przywołuje atmosferę nauki.
Nauczyciel przedstawia klasie temat lekcji oraz cele lekcji.
Faza ćwiczeniowa:
Rozgrzewka językowa: quizizz.com - quiz dotyczący zwierząt (uczniowie w grupach odpowiadają na pytania).
Nauczyciel prosi klasę o otwarcie podręcznika ma stronie 104 i wykonanie zadania pierwszego, w którym należy wybrać słowo niepasujące do pozostałych i wpisać je do zeszytu. Następnie nauczyciel sprawdza odpowiedzi.
Uczniowie wykonują zadanie drugie w podręczniku, w którym należy policzyć poszczególne zwierzęta widoczne na obrazku i zapisać poprawną liczbę w zeszycie.
W kolejnym ćwiczeniu dzieci uzupełniają słowa brakującymi literkami, tak aby utworzyły one prawidłowe przymiotniki opisujące zwierzęta. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi.
Nauczyciel przypomina uczniom czas gramatyczny, który poznali. Za pomocą krótkiego filmiku klasa utrwala sposób tworzenia zdań przeczących.
Nauczyciel prosi o wykonanie zadania czwartego, w którym klasa czyta krótki tekst o Jasonie i jego rodzinie. Kolejna część ćwiczenia polega na utworzeniu zdań negatywnych z podanych zwrotów. Dzieci zapisują zdania do zeszytu. Nauczyciel prosi ochotników o zapisanie zdań na tablicy multimedialnej.
Dzieci utrwalają sposób tworzenia pytań za pomocą krótkiego filmiku a następnie wykonują zadanie piąte, w którym należy napisać pytania oraz krótkie odpowiedzi. Nauczyciel prosi ochotników o zapisanie pytań na tablicy multimedialnej.
Wykreślanka wyrazowa: uczniowie odszukują i wykreślają zwierzęta domowe (thewordsearch.com/puzzle/8/most-common-pets/ )

Zakończenie:

Nauczyciel pyta klasę czego się dzisiaj nauczyli i co im się najbardziej podobało
Zadanie domowe ćwiczenie 8 strona 104 (podręcznik)

ZADANIE DODATKOWE: - KRZYŻÓWKA ZE ZWIERZĘTAMI (KARTA PRACY)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.