X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41031
Przesłano:

Regulamin szkolnego konkursu fizycznego "Najciekawszy eksperyment fizyczny"

Regulamin konkursu fizycznego "Najciekawszy eksperyment fizyczny"

Cele konkursu
1. Rozwijanie u uczniów zainteresowania przedmiotem, pogłębianie wiedzy fizycznej, dostrzeganie i rozumienie elementarnych zjawisk fizyki.
2. Popularyzacja nauk przyrodniczych poprzez prezentację ciekawych doświadczeń fizycznych.
3. Budzenie twórczej aktywności u młodzieży, zaprezentowanie zdolności i możliwości uczniów.

Organizacja konkursu
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele fizyki.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie.
3. Doświadczenie można przygotować i zaprezentować indywidualnie lub w parach.
4. Konkurs odbędzie się w dniach ...... 2019 r.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie trwają od ..... 2019 r. do ..... 2019 r.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu ...... 2019 r.

Uwagi końcowe
1. Każde doświadczenie powinno być dokładnie i zwięźle opisane. Ma zawierać: cel, opis przyrządów, przebieg czynności oraz wyjaśnienie prezentowanego zjawiska.
2. Doświadczenie prezentują dwie lub jedna osoba.
3. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut.
4. Doświadczenie ma być bezpieczne!
5. Sposób przyznawania punktów:
­a) maksymalna ilość punktów: 30;
b) cel i opis doświadczenia: 0-10 punktów;
c) przebieg i wykonanie doświadczenia: 0-15 punktów;
d) końcowe wnioski /wyjaśnienie i zastosowanie zjawiska/: 0-5 punktów;
6. Przewidziane nagrody: celująca ocena cząstkowa z fizyki za aktywność, podwyższona ocena z fizyki za zdobycie 1, 2 i 3 miejsca, prezentacja doświadczeń w czasie Dni Otwartych szkoły, dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Wszystkie pytania prosimy kierować do organizatorów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.