X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40911
Przesłano:

O tym, co w duszy gra graniastosłupom i ostrosłupom - powtórzenie wiadomości. Lekcja otwarta z matematyki

Konspekt lekcji matematyki

Prowadzący: mgr Klaudia Strzeszewska Klasa: VIII B Data: 27.03.2019 r.
Dział: Graniastosłupy i ostrosłupy.
Temat: O tym, co w duszy gra graniastosłupom i ostrosłupom – powtórzenie wiadomości.

CELE LEKCJI:
Uczeń: rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy, prawidłowe, proste i pochyłe; zna własności brył i umie je zastosować; oblicza pola i objętości brył.
METODY PRACY:
Analiza materiału źródłowego, gra dydaktyczna prawda/fałsz, burza mózgów, gra/aplikacja KAHOOT.
FORMY PRACY:
Praca z całą grupą, indywidualna praca ucznia, praca grupowa.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Kartki z zadaniami, klocki, modele brył.
ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
VIII Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:
8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa;
IX Wielokąty. Uczeń:
1) zna pojęcie wielokąta foremnego;
2) stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu;
XI Geometria przestrzenna. Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe;
2) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych;
3) oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych;
SPOSÓB OCENY:
Bieżąca ocena poprawności, informacja zwrotna, pieczątki za aktywność, ocena cyfrowa.
CZAS LEKCJI: 45 min

Przebieg lekcji:
Przywitanie grupy, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu zajęć.

Temat: O tym, co w duszy gra graniastosłupom i ostrosłupom – powtórzenie wiadomości.

Cele:
- rozróżnię graniastosłup od ostrosłupa i prawidłowo nazwę podana bryłę,
- przypomnę sobie własności brył,
- obliczę pola i objętości.

1. Uczniowie otrzymują kartki z bryłami (ostrosłupy, graniastosłupy, prawidłowe, proste, pochyłe). Ich zadaniem jest nazwanie otrzymanej bryły. Nauczyciel będzie prosił o podniesienie w górę i pokazanie tych brył, które są np. graniastosłupami itp.

Kilkoro uczniów zostanie poproszonych o wyjaśnienie pojęcia prawidłowy, prosty, opowiedzenie o metodzie obliczania pola i objętości.

2. Prawda czy fałsz?
Nauczyciel odczytuje zdania z podanymi własnościami i zależnościami dotyczącymi brył a zadaniem uczniów jest ocenienie prawdziwości podanych informacji. Gdy zdanie jest prawdziwe podnoszą kartkę koloru zielonego, gdy fałszywe – kartkę czerwoną.

3. Sprawdzaj się zanim oddasz!
Zadaniem uczniów będzie sprawdzenie poprawności wykonania zadania z treścią, osadzonego w kontekście praktycznym. Zadanie przypomina kartkówkę z tematu pola ostrosłupów, w której popełniono sporo błędów, niewidocznych na pierwszy rzut oka. Uczniowie zakreślają błędy kolorem i tłumaczą je. Jest to zadanie bardzo ważne ponieważ sporo uczniów nie sprawdza swoich obliczeń, ich sensu, poprawności.

4. Pole czy objetość?
Częstą sytuacją jest ta, w której uczniowie mylą się decydując, czy mają obliczyć pole czy objętość. Uczniowie zostaną poproszeni o sprawdzenie, ile uda się otrzymać świec w kształcie ostrosłupa z jednej dużej świecy w kształcie graniastosłupa. Zadanie to będzie wymagało podjęcia decyzji, która z wielkości ma tu znaczenie, obliczenie jej oraz zastosowania otrzymanego wyniku do przekształcania wzoru.

Podsumujmy teraz Waszą wiedzę. Bardzo proszę dobierzcie się w pary i zalogujcie się na stronę kahoot.it. Efektem będzie wstawienie ocen zgodnie z ilością poprawnie uzyskanych odpowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.