X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40824
Przesłano:

Matematyka jest grą - innowacja pedagogiczna w klasie piątej

Opis innowacji

Program jest skierowany do uczniów klas 5 szkoły podstawowej i ma na celu pokazanie przydatności matematyki w zastosowaniu praktycznym. Stawiane przed uczniami zadania będą skłaniały do poszukiwania nietypowych rozwiązań, pobudzały kreatywność i twórcze myślenie z zastosowaniem ciekawych gier matematycznych. Program uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna, ciekawa i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które stawia przed nami codzienne życie. Na potrzeby wprowadzanej innowacji zakupiłam 6 gier – układanek logicznych. Pozostałe gry zostaną wypożyczone z zaprzyjaźnionej szkoły. Potrzeby edukacyjne uczniów i ich rodziców zmierzają również do korzystania z nowoczesnych technologii, dlatego chciałabym pokazać przydatność komputera, programów matematycznych czy platform edukacyjnych, jako narzędzia do nauki. Wdrożenie innowacji ma na celu pobudzenie aktywności matematycznej uczniów głównie poprzez działanie praktyczne, gry dydaktyczne i komputerowe. Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie polubili matematykę, zauważyli potrzebę jej nauki i stwierdzili, że wcale nie jest nudna, lecz może być świetną zabawą.

Cel główny innowacji
Celem głównym innowacji jest zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi, kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów poprzez zastosowanie ciekawych, starannie wybranych gier dydaktycznych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów komputerowych, a także przez praktyczne działanie uczniów.
Cele szczegółowe:
 Rozwijanie twórczego oraz logicznego myślenia.
 Nauczanie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 Przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacyjnych.
 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 Wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania rozwiązania.
 Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie nawyku systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
 Umiejętność kulturalnego prezentowania własnych wniosków oraz prowadzenia dyskusji i polemiki.

Charakterystyka innowacji
Program zajęć jest skierowany do uczniów klas 5 szkoły podstawowej i będzie realizowany na lekcjach matematyki oraz zajęciach wyrównawczych 2 razy w miesiącu w trakcie II semestru roku szkolnego 2018/2019.

Formy realizacji
Pracując nad wypracowaniem pożądanych postaw i celów będę korzystać z następujących metod nauczania: metody zajęć praktycznych, gier dydaktycznych, łamigłówek, dyskusji, burzy mózgów, metody odkrywania, giełdy pomysłów, pytań problemowych, ćwiczeń interaktywnych, materiałów wizualnych, technik komputerowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Podczas lekcji odbywających się w pracowni informatycznej będziemy korzystać z następujących programów i platform edukacyjnych:
- Programu Baltie
- Programu Power Point lub Prezi
- Platformy LearningApps, MegaMatma, Scholaris, GeoGebra (ćwiczenia interaktywne)

Treści nauczania
Zagadnienia obejmują:
 Liczby naturalne
 Figury geometryczne
 Ułamki zwykłe
 Ułamki dziesiętne
 Pola figur
 Liczby dodatnie i ujemne
 Symetrie
 Figury przestrzenne

Przykładowe tematy zajęć:
1. Tabliczka mnożenia – domino matematyczne.
2. Kostki w kostce – działania na liczbach naturalnych i całkowitych.
3. Domino – dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
4. Kieszonkowiec matematyczny – karty do procentów i ułamków.
5. Domino – obliczanie kątów.
6. Klocki na każdą okazję – budowanie wielokątów i brył przestrzennych z klocków Reko.
7. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – Gra Bing! Bang! Bung!
8. Sposoby na proste równania, czyli zastosowanie kart „Tria i Kwartety”.
9. Co wiemy o trójkątach – tworzymy prezentację multimedialną (Power Point, Prezi).
10. Budujemy parkietaże z wielokątów foremnych.
11. Budowanie figur płaskich przy pomocy Tangramów.
12. Pola wielokątów – gra Pentomino.
13. Wielokąty i ich pola – rysujemy mapy myśli.
14. „Memory” – gra na obliczanie potęg.
15. Działania na ułamkach – zadania interaktywne na platformie LearningApps.
16. Sprytne symetrie – wykorzystanie gry Digit.
17. Ćwiczymy wyobraźnię przestrzenną – klocki Geo.
18. Drewniane układanki i łamigłówki – ćwiczymy logiczne myślenie.
19. Kalambury – zabawa na skojarzenie.

Przewidywane efekty
Po przeprowadzonej innowacji uczniowie powinni dostrzegać przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym, nabyć umiejętność samodzielnego stawiania hipotez i wniosków, tworzenia strategii rozwiązania problemu, korzystać z dostępnych źródeł informacji, umieć zaprezentować wyniki swojej pracy w formie elektronicznej oraz w formie plakatów.
Ewaluacja
Ewaluację przeprowadzi na zakończenie roku szkolnego nauczyciel realizujący program.
Narzędziem ewaluacji będą:
 ankieta ewaluacyjna dla uczniów,
 obserwacja zaangażowania uczniów podczas zajęć.

Bibliografia:
1. „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”, Matematyka, Publikacja wydana w ramach Projektu Akademia uczniowska, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014
2. Ćwiczenia interaktywne z podręcznika „Matematyka z kluczem 5”, Nowa Era
3. Podręcznik „Matematyka z kluczem 5”, Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Nowa Era
4. Ken Russel, Philips Carter – „Łamigłówki liczbowe”, „Łamigłówki rysunkowe”, GWO
5. „Głowołamacze” część I, I, III i IV, GWO
6. „Wespół w zespół, czyli uczmy się i bawmy się jednocześnie”, GWO
7. „Myślę, więc gram – gram, więc myślę”, GWO
8. „Popchnąć do myślenia!”, GWO

Ankieta ewaluacyjna dla ucznia
Drodzy Uczniowie!
Zwracam się do Was z prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane informacje pozwolą mi poznać Wasze opinie dotyczące innowacji pedagogicznej „Przygoda z matematyką”. Zebrane dane będą wykorzystane do oceny celowości działań i podniesienia ich jakości. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa.
1. Czy podobają Ci się zajęcia prowadzone w takiej formie?
TAK NIE

2. Czy te zajęcia spowodowały wzrost zainteresowania przedmiotem matematyka?
TAK NIE

3. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK NIE

4. Czy przychodziłeś/aś na zajęcia przygotowany/na?
TAK NIE

5. Czy treści na zajęciach były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały
i interesujący?
TAK NIE

6. Czy forma prowadzonych zajęć była dla Ciebie ciekawa?
TAK NIE

7. Czy sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela pozwolił Ci aktywnie uczestniczyć
w zajęciach?
TAK NIE

8. Czy praca w zespole powodowała, że czułeś/aś się pewnie?
TAK NIE

9. Wymień tematy, których realizacja podobała Ci się najbardziej i dlaczego?
........................................

10. Wymień tematy, które sprawiały Ci najwięcej trudności.
........................................

11. Uwagi, spostrzeżenia, sugestie, pytania:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.