X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40819
Przesłano:

Program akcji charytatywnej "Pełna miska dla schroniska"

PROGRAM AKCJI CHARYTATYWNEJ
„Pełna miska dla schroniska”
I. WSTĘP
II. CEL GŁÓWNY AKCJI
III. CELE SZCZEGÓŁOWE
IV. PRZEBIEG AKCJI
V. OCZEKIWANE EFEKTY
VI. EWALUACJA PROGRAMU
VII. REGULAMIN

WSTĘP

Akcja prowadzona jest z myślą o pomocy zwierzętom ze schronisk.
Akcje społeczne i charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. "Praca" dla innych uczy nas pokory wobec życia. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...), integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej.

CELEM GŁÓWNYM

akcji jest pomoc zwierzętom ze schroniska w Starym Sączu oraz Łącku.

CELE SZCZEGÓŁOWE

•kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów wyrażających się potrzebą zaangażowania na rzecz pomocy zwierzętom,
•rozumienie potrzeby humanitarnego traktowania zwierząt i poznanie ich praw,
•umiejętne wskazywanie dobrych i złych zachowań człowieka wobec zwierząt,
•określanie swoich emocji związanych z tematem,
•rozumienie znaczenia słów "pies przyjacielem człowieka",
•utrzymanie stałego kontaktu ze społecznością lokalną,
•kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt,
•nauka niesienia pomocy poprzez zbiórkę.

PRZEBIEG AKCJI

Akcja prowadzona jest na terenie Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach i trwa rokrocznie od listopada do lutego.

W ramach akcji zbierane są dary w postaci:
•mokra karma w puszkach i saszetkach,
•sucha karma (pakowana),
•koce, kołdry, poduszki,
•miski,
•zabawki
•i inne dary (np. przysmaki), które przydadzą się psom i kotom znajdującym się pod opieką schroniska.

Zebrane rzeczy są komisyjnie pakowane i zawożone do schronisk.
Z prac komisji sporządzane są notatki oraz dokumentacja zdjęciowa z opisem akcji, które schroniska publikują na swoich stronach internetowych.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem akcji:
•Powołuje się 6 osobową komisję nadzorującą jej przebieg.
W skład komisji wchodzą: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz jego członkowie.
•Uczniowie przygotowują i wywieszają plakaty, na gazetce samorządowej, informujące o akcji.

Uczestnikami akcji są uczniowie Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach, ich rodzice, prawni opiekunowie, członkowie rodziny oraz nauczyciele, którzy włączają się w akcję.
Do programu akcji tworzy się Regulamin akcji charytatywnej „Pełna miska dla schroniska”.

OCZEKIWANE EFEKTY

•dojrzała postawa wobec zwierząt w potrzebie,
•wrażliwość wobec zwierząt i chęć niesienia aktywnej pomocy,
•osobista satysfakcja uczniów, nauczycieli wynikająca z faktu niesienia pomocy innym,
•przekonanie, że przynosząc chociażby jedną puszkę, jeden koc, jedną..., można zdziałać wiele,
•zbiórka datków silnie umotywowana potrzebą niesienia pomocy,
•radość dzieci biorących udział w akcji,
•podniesienie prestiżu szkoły.

EWALUACJA PROGRAMU

Źródłem informacji o programie będą nauczyciele, uczniowie, rodzice. Cenne zatem będą formułowane przez nich opinie o programie, jego skuteczności, użyteczności. Sugestie i wnioski wykorzystam w toku dalszej pracy zawodowej.

REGULAMIN

Akcji charytatywnej „Pełna miska dla schroniska”
(Pomagamy bezdomnym zwierzętom)
1. Organizatorem akcji ,,Pełna miska dla schroniska‘’ jest Samorząd Uczniowski klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.
2. Uczestnicy: uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, ich rodzice, prawni opiekunowie, członkowie rodziny oraz nauczyciele.
3. Czas trwania: rokrocznie listopad – grudzień/styczeń - luty.
4. Cele akcji:
•rozwijanie empatii,
•integracja uczniów, rodziców i nauczycieli,
•motywowanie dzieci do niesienia pomocy zwierzętom ze schroniska,
•kształtowanie pozytywnych cech charakteru dzieci.
5. Przedmiot zbiórki: karma dla psów, karma dla kotów, koce, kołdry, poduszki.
6. Uczestnicy akcji zostawiają przyniesione rzeczy u pani Eweliny Żyła. Dołączają do nich karteczkę z imieniem i nazwiskiem.
7. Uczniowie za swoją aktywną postawę otrzymują pochwałę
z zachowania (jednorazowo, bez względu na ilość przyniesionych darów). Pochwały wystawia opiekun Samorządu Uczniowskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.